Глухова Наталія Євгенівна/ Книга пам'яті

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Глухова Н. Є.

Роки життя

06 вересня 1952 – 01 червня 2012

Біографія

Глухова Наталія Євгенівна народилася 06 вересня 1952 року у м. Києві. У 1969 році закінчила середню школу № 108 м. Києва. З 1969 по 1971 рік навчалася у Київському педагогічному училищі. У 1975 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького за спеціальністю «Дошкільне виховання» й отримала кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста дошкільного виховання. Після закінчення інституту розпочала трудову діяльність на посаді методиста у закладі дошкільної освіти №519, а потім у закладі дошкільної освіти №513 м. Києва. У період із 1978 по 1996 роки працювала викладачем у Київському міському педагогічному училищі №2 імені К.Д. Ушинського. З 1993 року працювала у Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів тепер Київський університет імені Бориса Грінченка. За період роботи обіймала посади старшого викладача, доцента кафедри педагогіки та психології.

Здобутки

У колі наукових інтересів Наталії Євгенівни були питання екологічної освіти дітей дошкільного віку, зокрема екологізація компетентності життєдіяльності дошкільника, становлення гуманної взаємодії дошкільника з природою. Глухова Н.Є. була членом творчої групи з розроблення Стандарту дошкільної освіти (Базовий компонент дошкільної освіти в Україні), програмно-методичного забезпечення – сфера «Природа» – (1998 р.) та його апробації (1999 – 2007). Здійснювала наукове керівництво постійнодіючим науково-практичним семінаром для дошкільних працівників м. Києва у Київському Будинку природи. З 1999 по 2003 роки забезпечувала науковий супровід роботи семінару-практикуму для завідувачів, вихователів-методистів, вихователів, що функціонували на базі закладів дошкільної освіти №340 Голосіївського району («Екологізація освітнього простору ДНЗ») та №628 Дарницького району м. Києва («Ознайомлення дошкільників з природою Космосу»). Була членом експертної комісії з фінансування природоохоронних заходів просвітницької роботи при Управлінні охорони навколишнього середовища Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Основні публікації

Статті

 1. Глухова Н.Є. Співочі комахи // Дошкільне виховання. – 1983. – №7. – С.27.
 2. Глухова Н.Є. Оси: шкідливі чи корисні? // Дошкільне виховання. – 1983.–№8. – С.26-27.
 3. Глухова Н.Є. Робота в куточку природи навесні //Дошкільне виховання. – 1984. – №4. – С. 15-17.
 4. Глухова Н.Є. Новації – ознака сучасності // Дошкільне виховання. 1997. – №11. – С.10-12.
 5. Глухова Н.Є.Виховання гуманних почуттів до природи у старших дошкільників / Грінченківські читання. – 96 .Освіта. Гуманізація. Вчитель. Тези.
 6. Глухова Н.Є. Сфера «Природа» / Базовий компонент дошкільної освіти в Україні – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 1999. – С. 206-212.
 7. Глухова Н.Є. Гуманна взаємодія з природою як чинник становлення особистості дошкільника / Збірник наукових праць: педагогічні науки / Редкол.: Бібік Н.М. та ін. – К.: КМІУВ, 1999. – С.9-14.
 8. Глухова Н.Є. Екологізація як чинник формування гуманної особистості дитини //Дошкільне виховання. – 1999. – №11-12.
 9. Глухова Н.Є. Зустріч із знайомим незнайомцем. Організація спілкування з природою у різновіковій групі //Дитячий садок. – 2000. – № 30-31 (78-79). – С. 12-14
 10. Глухова Н.Є. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу // Дошкільне виховання. – 2001. – №10.
 11. Глухова Н.Є. Формування початкових уявлень про Всесвіт. // Дошкільне виховання. – 2002.– №3. – С. 5-7.
 12. Глухова Н.Є. Весняні турботи на городі// Дошкільне виховання. 2003. –№4. – С.26-27.
 13. Глухова Н.Є. Стан довкілля – турбота кожного з нас // Від екології природи – до екології душі. Частина 1: Дит. садок. – 2004. – № 25-26. С.44–49.
 14. Глухова Н.Є. Педагог в умовах екологізації освітнього простору в дошкільному навчальному закладі / Національна освіта; провідні тенденції та перспективи (До 140 річчя від дня народження Б.Д. Грінченка) конференції – К.: КМПУ ім. Б.Грінченка, 2004. – С.170-171.
 15. Глухова Н.Є.У злагоді з природою і з самим собою / Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, досвід, знахідки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції). – К.: КМПУ ім. Б.Грінченка,2004. – С.27-28.
 16. Глухова Н.Є. Перший крок до природи. // Дошкільне виховання. – 2005. –№3. – С.12-14.

Навчально-методичні посібники

 1. Глухова Н.Є. Рецензія на навчальний посібник Н.Ф. Яришева «Основи природознавства: Природа України» – К.: Вища школа, 1991. – 335 с.
 2. Глухова Н.Є., Яришева Н.Ф. І в саду і на городі / Методичний посібник для вихователів дитячих садків. К. – 1994. – 34 с.
 3. Глухова Н.Є. Віконечко у природу / Дитина. Методичні рекомендації виховання і навчання дітей 3-го року життя. – К.: КМІУВ імені Б.Грінченка – 2001. – С. 31-39.
 4. Глухова Н.Є. Характеристика компетентності дошкільника у сферах життєдіяльності. Сфера «Природа» / Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод.посіб./ Наук. Ред. О.Л.Кононко. Авторський колектив. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – С. 126-131.
 5. Глухова Н.Є. Від споглядання природи до елементарних форм природо доцільної поведінки / Методичні рекомендації до Програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко» – К.: Кобза, 2004. – С.76-95.
 6. Глухова Н.Є. Віконечко у природу // Дитина. Методичні рекомендації до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Наукове керівництво: О.В.Проскура, В.У.Кузьменко. Авторський колектив. – 2-ге вид., допрацьоване, доповнене. - К.: Богдана, 2004. - С.130-135.
 7. Глухова Н.Є. Сфера «Природа» / Експериментальна програма розвитку дитини дошкільного віку, Авторський колектив. – К.: Світич, 2004.
 8. Глухова Н.Є. Екологічний розвиток / Програма розвитку га виховання дитини раннього віку «Зернятко». – К.: Кобза, 2004. – С.77-94; 126-133; 171-179.
 9. Глухова Н.Є., Пасєка А.М. Питайлик. Ігрове розвиваюче видання для допитливих дітей. – Вінниця, ТВП «Книга-Вега» ВАТ «Віноблдрукарня», 2004. – 16 с.
 10. Глухова Н.Є. Гамаюнова І.Г. та ін. У злагоді з природою (освітньо- виховна робота на екологічній стежині в дошкільному навчальному закладі) / Методичні рекомендації для вихователів дошкільних навчальних закладів. – К.:2006 – С. 4-18.
 11. Природа рідного міста (екологічний путівник дошколярика) / Упорядники Глухова Н.Є., Гончаренко А.М. К.: ТОВ «Агентство Інтермедіа». – 2007. – 24 с.

Спогади

Савченко Юрій Юрійович, заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Педагогічного інституту У житті кожної людини зустрічаються особистості, які своїми принциповими позиціями впливають на формування світоглядних орієнтирів, вчать розрізняти правду й справедливість, довіряти і вірити. Такою була Наталія Євгеніївна… мудра, досвідчена, дбайлива. Для нас вона стала другою мамою. Її поради, бачення ситуації допомагали справитися з життєвими суперечностями багатьом. Непримиренна до несправедливості, лицемірства, нещирості, завжди випромінювала Любов до всього живого на Землі і це виховувала у своїх друзях, колегах та студентах.

Примітки