Гах Дарина Євгеніївна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Гах Дарини Євгеніївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».


Завдання 1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.

Інтерв'ю з директором Школи І-ІІІ ступенів № 5, Печерського району, міста Києва Світланою Валентинівною Олексюк

106.jpg


Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?

Як ви впроваджуєте ІКТ в школі?

ЯК особисто ви використовуєте ІКТ технології?

Як використовують ІКТ Ваші колеги у своїй роботі?

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr6KCg-MZbhZAArRSVM0xNNpPJ5Hozt8PyocWzrglxJW1ufg/viewform 
Перегляд анкети ІК - компетентності вчителів

Висновки

111.png
222а.png
3а3.png
4а4.png
5а5.png
6а6.png

Серед вчителів Школи І-ІІІ ступенів № 5 було проведено анкетування на тему «ІКТ-компетентність вчителя». Результати опитування та аналізу Ви можете побачити в наданих та опрацьованих нами діаграмах. Учителі охоче погодилися пройти дані анкети. Результати анкетування показали, що вчителі активно використовують ІКТ у своїй діяльності.Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення) Апаратне забезпечення

У школі діє 35 навчальних кабінетів, 30 з яких, обладнані мультимедійною технікою.Навчальні кабінети початкової школи обладнані мультимедійною технікою: комп'ютерами, проекторами,смарт - дошками, екранами, периферійними пристроями. В школі є більше ніж 150 електронних програмних засобів навчального призначення. Використання комп’ютерних технологій у загальноосвітній школі можна розглядати за двома напрямками: інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності та інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі.

Програмне забезпечення

Напрями застосування комп’ютерних технологій в управлінській діяльності:

• електронний облік шкільної документації (програма Human, електронна пошта, Viber);

• робота інформаційно-аналітичного центру школи;

• використання баз даних (учнів, учителів, технічного персоналу);

Програмний засіб:

• створює річний план роботи закладу та тижневі плани адміністратора;

• виконує автоматизоване планування тижневих планів на рік.

З даним програмним засобом адміністрація не пропустить у плануванні жодної важливої сфери діяльності. ІКТ в роботі заступника директора школи Інформаційно-комунікаційні технології значно полегшують роботу заступника директора: складання розкладу уроків, тарифікації, комплектації – усе це можна виконувати, застосовуючи електронні програмні засоби. Крім книжкових надбань бібліотека укомплектована електронними програмними засобами навчального призначення, власними електронними розробками вчителів та відеофільмами. Діяльність бібліотеки підпорядкована одній меті – створенню бібліотеки майбутнього. Інформаційне забезпечення Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи. Навчання інформатики починається з 2 класу в контексті ЯДС і з 3 класу виведено як окремий предмет та активно продовжується до 11 класу. Навчально-наукове забезпечення Школа оснащена STEM- лабораторією яка надає можливість виконувати нестандартні завдання (ігри, цікаві квадрати, математичні диктанти, лічилки, віршовані задачі). Завдання логічного змісту (завдання на встановлення закономірностей, цікаві задачі),алгоритмічні завдання. Нестандартні завдання на кмітливість. Творчі завдання геометричного змісту. Виконуючи ці завдання, учні вчаться мислити нестандартно. Учні школи активно приймають участь у Всеукраїнських районних учнівських олімпіадах з інформатики та займають призові місця.

Завдання 2 на вибір. Створення блогу для вчителів

Блог для вчителів
https://hmarniservisy.blogspot.com/

Календар для вчителів Школи І-ІІІ ступенів № 5, Печерського району міста Києва на жовтень місяць

Календар.png

Завдання 3. Семінар для вчителів з використання ІКТ в освіті.

Семінар “Використання ІКТ в освіті" Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем! (Конфуцій) Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно? Це потрібно для того щоб з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Мета і завдання ІКТ :

1.Формувати навички роботи з комп’ ютером.

2.Розширяти кругозір.

3. Розвивати пам' ять, увагу, творчі здібності.

4. Розвивати інтелектуальну активність дитини,пошук рішень проблемних ситуацій.

5. Розвивати особистість.

ІКТ слід використовувати для того щоб:

-забезпечити легкість сприймання інформації;

-знайти індивідуальний підхід;

-навчити освоювати, перетворювати і використовувати великі масиви інформації;

-зробити навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним;

-сприяє кращому оцінюванню знань.

Виникнення та розвиток інформаційного суспільства (ІС) припускає широке застосування інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, що визначається багатьма чинниками.

По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої.

По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві.

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і процесу модернізації традиційної системи освіти.

Під час роботи на комп’ютері:

★ Здійснюється індивідуальний підхід до кожного учня;

★ Знімається питання про суб’єктивну оцінку знань;

★ Відбувається аналіз відповіді, що дає можливість учневі впевнитися у своїх знаннях, або скоригувати неправильно виведену відповідь, або звернутися за допомогою до вчителя чи програми.

★ підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

★ підвищення продуктивності уроку;

★ установлення між предметних зв’язків;

Переваги використання ІКТ

★ Індивідуалізація навчання;

★ Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

★ Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

★ Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

★ Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно приклади -відкриєш картинку, повставляєш правильно всі букви -продвінешь ближче до мети казкового героя.

ВИСНОВКИ

Отже, застосування комп'ютерів в освіті привело до появи нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дали змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам з учнями. На думку багатьох фахівців, нові інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають можливість значно підвищити ефективність навчання. Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

1212.jpg


Презентація до семінару 
https://drive.google.com/file/d/1sPUw73ztbyqssF6w1yjkWHR9OMFv_-pI/view?usp=sharing

Завдання 4. Методичні рекомендації

Умови, необхідні для покращення процесів комп’ютеризації та інформатизації навчального закладу:

- забезпечення навчальних закладів новітньою коп’ютерною технікою. Для ефективної підтримки інформаційно навчального середовища школи потрібно розробити механізми її забезпечення достатньою кількістю одиниць сучасної комп’ютерної та цифрової техніки, а також її своєчасного оновлення. Доцільно забезпечити кожний навчальний клас мультимедійним комплексом (цифровий проектор, мультимедійна дошка та персональний комп’ютер педагога);

- забезпечення навчальних закладів доступом до мережі Інтернет. Для успішного впровадження коп’ютеризації навчальних шкіл України необхідно забезпечити кожний загальноосвітній навчальний заклад якісним доступом до мережі Інтернет. Якісне підключення до мережі Інтернет сприятиме формуванню й розвитку інформаційно-навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечить постійний доступ до сховища електронних освітніх ресурсів, дозволить реалізувати технології дистанційного й змішаного навчання. Для більш ефективного залучення й використання мобільних пристроїв, доцільно упровадити бездротові локальні мережі (Wi-Fi), що дозволить забезпечити й оптимізувати доступ до Інтернет з більшості навчальних класів;

- оновлення санітарно-гігієнічних вимог. Відкритим залишається питання розроблення санітарно-гігієнічних вимог до використання ІКТ у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Існуючі вимоги не відповідають умовам сучасності й потребують оновлення, зокрема розроблення вимог до використання, окрім ПК, й інших комп’ютерних пристроїв: ноутбуків, планшетів, електронних книжок та ін;

- стандартизація вимог до електронних освітніх ресурсів. Для забезпечення якості електронних освітніх ресурсів необхідне розроблення й упровадження на державному рівні процедур їх стандартизації та сертифікації, створення відповідних національних стандартів, їх гармонізація з міжнародними.

Методичні рекомендації щодо формування ІК- компетентності вчителів, вихователів освітньої установи ІКТ-компетенції вчителя визначають як здатність педагога розв’язувати професійні завдання з використанням засобів і методів інформатики й ІКТ, а саме: – здійснювати інформаційну діяльність зі збору, обробки, передавання, зберігання інформаційного ресурсу, з продукування інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;

– оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;

– організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу й інтерактивним засобом, який функціонує на базі засобів ІКТ;

– створювати і використовувати психолого-педагогічні методики контролю і оцінювання рівня знань учнів, їх просування в навчанні;

– здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета.

Отже, cаме тому, були розроблені такі методичні рекомендації щодо удосконалення ІКТ-політики закладу :

Програма Інтелект України в молодшій школі

Авторська програма ЄК Стандарт + для cередньої школи

Профорієнтаційна авторська програма навчання Матурант для старшої школи

Використання учнями ліцензованих сервісів

Хмарні технології (Microsoft Office 365 та інші)

Сучасна освітня інтерактивна платформа

Комбінована система навчання

Доступ до навчальних матеріалів 24/7

Онлайн та відео уроки

Інтерактивна взаємодія з вчителями

Активна соціалізація та ефективне навчання

Перенесення атмосфери реального середовища до дистанційного — онлайн конкурси, челенджі, марафони.

Онлайн активності, підібрані під потреби дітей, які враховують цифрові можливості (форуми, чати, особисті кабінети).

Інтеграція між дітьми, як онлайн так і офлайн середовища (участь в офлайнових клубах та заходах).

Навчання командній роботі — проектна робота між дітьми з різних міст та країн.

За результатами аналізу ІТ-інфраструктури Школи 5, Печерського району, міста Києва, можна зробити висновок, що школа не повністю відповідає сучасним вимогам оновленого Державного стандарту та «Закону про освіту» щодо інформатизації освітнього простору. Для того, щоб підвищити ефективність спільної роботи вчителів можна ввести:

• електронний документообіг;

• для ефективного спілкування - використовувати Google;

• для оцінювання знань на уроці вчитель може використовувати Learningapps. Який пропонує широкий вибір завдань, які можна виконувати як на уроці так і вдома;

• а також створити електронну бібліотеку для учнів. Це дозволило б учням мати доступ до інформації в будь якому місці. І не тільки учням.

• створити сторінку, де б вчителі могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність);

• також можна ефективно використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти;

• навчитися працювати з інформацією, робити повідомлення, доповіді на задану тему..

Завдання 5

Презентація результатів практики

https://docs.google.com/presentation/d/1JaiTlFkTqHQu_gndQxYnXJsCgzT-dnsE/edit#slide=id.p2