Галицька Майя

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Версія від 13:18, 5 травня 2016; Галицька Майя (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Photo.Halytska.jpgОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Галицька Майя Михайлівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

член-кореспондент Української Академії Акмеології

Освіта

У 2000 р. закінчила з відзнакою Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет ім.І. Огієнка за спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова, література та англійська мова і література»

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

Тема дисертації

«Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування» 

Контакти

Ел.адреса: m.halytska@kubg.edu.ua

Друковані публікації

Статті

2015

Фахові видання:

Sysoieva S. Halytska М. Culturological approach to the organization of the educational process / C.О. Сисоєва, М.М. Галицька // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» / гол. ред. Сисоєва С. О. – Київ: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015. – Випуск 1-2. – 156с. – С. 18-22.

Halytska М. Intercultural communication of future specialists: the nature of the concept / М.М. Галицька // Неперервна професійна освіта: теорія і практика – 2015 – Випуск 1-2 – С. 20-24

2014

Фахові видання:

Halytska М. Research education іn the context of cultural аpproach / М. М. Галицька // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал – 2014. – Випуск 1-2.

Галицька М.М. Культурологічні засади розвитку освіти у Київській Русі / М.М. Галицька // Неперервна професійна освіта: теорія і практика – 2014 – Випуск 3-4 – С.117-122

2013

Фахові видання:

Галицька М.М. «Культура» та «Освіта»: взаємозумовленість понять / М. М. Галицька // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» / гол. ред. Сисоєва С. О. – Київ: Видавництво ВП «Едельвейс», 2013. – Випуск 4. – 243с. – С. 28-34.

До 2012

Фахові видання:

Галицька М.М. Деякі аспекти формування комунікативної компетенції менеджерів туризму у процесі вивчення іноземних мов / М.М. Галицька // Наука і сучасність. Зб. науков. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2003. – Т. 41. – С. 90-96.

Галицька М.М. Реалізація Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти у процесі навчання іноземних мов вищих навчальних закладів сфери туризму / М.М. Галицька // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – Житомир, 2004. – Вип. 19. – С. 80 – 82.

Галицька М.М. Готовність до іншомовного спілкування як необхідна складова процесу вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах сфери туризму / М.М. Галицька // Зб. науков. праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького. – Хмельницький, 2004. – №29. – Ч. ІІ. – С. 44-46.

Галицька М.М. Мовленнєвий етикет як елемент культури іншомовного спілкування менеджерів туризму / М.М. Галицька // Іноземні мови в навчальних закладах. Науково-методичний журнал. – К, 2004. – №3. – С. 134-140.

Галицька М.М. Вивчення іноземної мови як складова підготовки майбутніх фахівців сфери туризму / М.М. Галицька // Наука і сучасність. Зб. науков. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2004. – Т. 43. – С. 29-35.

Галицька М.М. Технологія формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного професійного спілкування / М.М. Галицька // Наука і сучасність. Зб. науков. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2005. – Т. 52. – С. 13-19.

Галицька М.М. Мовленнєва культура – основа професійної культури сучасної людини / М.М. Галицька //Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна. - Кам"янець-Подільський, 2008. – Випуск XV. – С.100-102.

Галицька М.М. Комунікативна компетентність як важлива професійно-значуща якість майбутнього фахівця / М.М. Галицька // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна. - Кам"янець-Подільський, 2008. – Випуск XV. – С.23-26.

Галицька М.М. Етапи впровадження педагогічної технології формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування / М.М. Галицька // Вісник післядипломної освіти – К, 2009. - №12.

Галицька М.М. Педагогічні умови формування у студентів готовності до іншомовного спілкування / М.М. Галицька // Збірник наукових праць "Педагогічна освіта: теорія і практика." – Кам"янець-Подільський, 2009. – Випуск 1. – С. 121-126.

Тези до конференцій

2015

Галицька М.М. Реалізація компетентнісного підходу у формуванні комунікативної культури майбутніх фахівців етапі / М.М. Галицька // Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції К.: КУБГ, 2015. – С.

Галицька М.М. Сутність педагогічної акмеології / М.М. Галицька // – Становлення і розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Житомир: 2015. – С.

2014

Cисоєва С.О., Галицька М.М. Культурологія освіти як складова освітології / С.О. Сисоєва, М.М. Галицька // 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – К.: КУБГ, 2014. – С. 3-14.

Галицька М.М. Суперечності та проблеми розвитку освіти на сучасному етапі / М.М. Галицька // Дніпропетровські сесії III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». – Дніпропетровськ. – С.

До 2012

Галицька М.М. Зміст поняття "готовність до іншомовного спілкування" / М.М. Галицька // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України. – К, 30-31 березня 2004. – С. 94.

Галицька М.М. Зміст предмету "Іноземні мови" у вищих навчальних закладах сфери туризму / М.М. Галицька // Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов: Тези міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2004. – С. 111 – 112.

Галицька М.М. Іноземна мова як необхідний елемент професійної підготовки менеджерів туризму / М.М. Галицька // Технології навчання іноземних мов: стан і перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Умань, 14-15 травня 2004. – С. 120-122.

Галицька М.М. Готовність студентів вищих навчальних закладів сфери туризму до іншомовного спілкування у контексті діалогу культур / М.М. Галицька // Навчання іноземних мов через спілкування – шлях до діалогу культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 92-94.

Галицька М.М. Результати дослідно-експериментальної перевірки рівня володіння іншомовним спілкуванням майбутніх фахівців сфери туризму" / М.М. Галицька // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України. – К., 30-31 березня 2005. – С. 73-74.

Галицька М.М. Рекомендації Ради Європи з мовної освіти, їх використання у вищих навчальних закладах сфери туризму / М.М. Галицька // Міжнародний форум "Мовна освіта: шлях до євроінтеграції": Тези доповідей/За ред. С.Ю. Ніколаєвої, К.І.Онищенко. – К.: Ленвіт, 2005. – С. 26-27.

Галицька М.М. Критерії здійснення відбору навчального матеріалу щодо формування у студентів, майбутніх фахівців сфери туризму, готовності до професійного іншомовного спілкування / М.М. Галицька // Мови у відкритому суспільстві. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернігів, 2005. – С. 76-77.

2026685.jpg

Підручники, посібники

2015

2014

Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник – За ред. В. О. Огнев’юка; Авт. кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, О. О. Драч, К. О. Линьов, Л. В. Гонюкова, І. М. Зеліско, Ю. М. Жукова, М. Ю. Фещук, Т. Г. Купрій, М. М. Галицька. Н. А. Побірченко, Л. В. Козак, О. М. Кузьменко, І. І. Тригуб. – К.: ВП «Едельвейс», 2014. – 612 с. - C. 567 - 584.

Рисунок41.png

Методичні матеріали

2014

Культурологія освіти: роб. навч. прогр. для спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» (галузь знань: 1801 «Специфічні категорії», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», за вимогами кредитно-модульної системи) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; [розробн. Сисоєва С.О., Галицька М.М.]. – К.: Видавництво ВП «Едельвейс», 2014. – 64 с.

Електронні публікації

Статті

2015

Галицька М.М. Складові комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів / М.М. Галицька // Електронне наукове видання «Освітологічний дискурс». – К.: КУБГ, 2015. – Випуск 2. – Режим доступу: http:// www.od.kubg.edu.ua – С. 23-38

2014

Галицька М.М. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців / М.М. Галицька // Електронне наукове видання «Освітологічний дискурс». – К.: КУБГ, 2014. – Випуск 2. – Режим доступу: http:// www.od.kubg.edu.ua – С. 23-32

Галицька М.М. Міжнародні молодіжні зустрічі у формуванні міжкультурної компетентності майбутніх фахівців / М.М. Галицька // Електронне наукове видання «Освітологічний дискурс». – К.: КУБГ, 2014. – Випуск 4. – Режим доступу: http:// www.od.kubg.edu.ua – С.67-80

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних, українських конференціях, семінарах, форумах

2015

Участь у конференції «Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри» – К.: КУБГ, 2015.

Участь у конференції «Становлення і розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти » - К., 30 травня 2015 року

Участь у науково-практичному семінарі "Експерти, консультанти, управлінці сфери освіти: міждисциплінарні підходи до підготовки" - К., 28-29 травня 2015

Участь у науково-методологічному семінарі «Студентоцентроване навчання – нова парадигма вищої освіти» - 2 січня 2015 – КУБГ.

Участь у науково-методичних семінарах для працівників КУБГ:

- «Сучасні методичні підходи до навчання студентів», 24 лютого 2015

- «Вступ до ІТ Академії. Використання корпоративної пошти. Налаштування. Супутні сервіси, отримані з корпоративним е-акаунтом. Створення е-портфоліо на ВІКІ Університету», 24 лютого 2015

- «Використання Веб3.0 у навчальному процесі. Деякі аспекти сучасних тенденцій педагогічних технологій: формувальне оцінювання, рефлексія. Аналіз та використання статистики Мооdle. Створення е-портфоліо на ВІКІ Університету», 24 лютого 2015

- «Міжнародні стандарти наукових публікацій», 25 лютого 2015

2014

Участь у конференції «1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи» – К.: КУБГ, 2014.

Участь у конференції «Акмеологія - наука ХХІ століття» - К., 30 травня 2014 року

Участь у докторських студіях лабораторії освітології, 2014 р.

Участь у конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» - Дніпропетровськ, 2014 року

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Університет і лідерство». – К., 3 грудня 2014 р.

Участь у VII щорічних Грінченківських читаннях «Борис Грінченко – відомий і невідомий»

До 2012

Участь у конференції «Зміст і технології шкільної освіти». Звітна наукова конференція Інституту педагогіки АПН України. – К, 30-31 березня 2004.

Участь у конференції «Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов. Міжнародна науково-практична конференція. – Тернопіль, 2004.

Участь у конференції «Навчання іноземних мов через спілкування – шлях до діалогу культур. Міжнародна науково-практична конференція. – К.: КНЕУ, 2005.

Участь у конференції «Технології навчання іноземних мов: стан і перспективи. Міжнародна науково-практична конференція. – Умань, 14-15 травня 2004.

Участь у конференції «Зміст і технології шкільної освіти. Звітна наукова конференціїяІнституту педагогіки АПН України. – К., 30-31 березня 2005.

Участь у Міжнародному форумі "Мовна освіта: шлях до євроінтеграції"– К.: Ленвіт, 2005.

Участь у конференції «Мови у відкритому суспільстві. I Всеукраїнська науково-практична конференція. – Чернігів, 2005.

Подяки

Img011.jpg


Підвищення кваліфікації

Участь у тренінг-марафоні «Навчання-якість-моніторинг» - К., 21-22 травень 2015 р.

Img012.jpg

Участь у тренінг-марафоні «Навчання-якість-моніторинг» - К., 21-22 листопада 2014 р.

Img013.jpg

Наукове стажування на базі Вищої школи педагогічної Спілки польських вчителів (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego) (м. Варшава, Республіка Польща) з 12.11.2015 р. по 20.11.2015 р.

Гранти та стажування

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник "Освітологія: фахова підготовка", №57912, від 29.12.2014

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси