Волкова Ганна Володимирівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Версія від 15:38, 24 жовтня 2020; Hvvolkova.pi19 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей №157
img_20170404_171646_cr.jpg

                     Зміст
 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
  1. 1.Інтерв’ю з керівником навчального закладу
  2. 1.Анкетування ІК- компетентності вчителів закладу
  3. 1.Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне забезпечення).
 2. Тренінги для вчителів
 3. Сайт школи
 4. Google-календар Гуртки НВК №157
 5. Методичні рекомендації
  1. 5.Проектування інформаційного освітнього середовища установи модернізації ІТ інфраструктури.
  2. 5.Модернізація ІТ-інфраструктури
  3. 5.Формування ІКТ- компетентності
 6. Презентація результатів


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
Високий рівень інформаційно-комунікаційної компетентності (ІК-компетентності) вчителя стає запорукою ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій закладу, є одним з найважливіших показників успішності його діяльності і одночасно необхідною передумовою для подальшого підвищення рівня його професійної компетентності.
В школі активно впроваджується використання ІКТ та актуального освітнього-програмного забезпечення. Створюються умови для організації навчання та використання новітніх технологій. Для всіх вчителів активно проводяться майстер-класи та індивідуальні консультації з провідними спеціалістами.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу

0-02-05-b268af7651caa700a6ac988ac7721790d7bd653d22a859f5889fd2c0cdd9c1ab_2e94ff70-1.jpg

Після проведення інтерв`ю з директоркою ліцею - Єрмак Тетяною Миколаївною, можна зробити висновок, що зараз дуже актуально та важливо застосовувати сучасні інформаційні технології у навчанні. ІКТ успішно викорстовуються під час уроків, різноманітних свят, конкурсів та ін.заходів. Адміністрація закладу веде документообіг в електронному вигляді. З цього року впровадили електронні журнали для вчителів та вихователів. Керівництво школи прагне, щоб весь педагогічний колектив був компетентний з питань ІКТ.
Анкетування ІК- компетентності вчителів закладу
Опитування було розроблено в Google формі та спрямоване на діагностику ІК компетентності вчителів. Детально ознайомитися з анкетою можна за посиланням
Результати анкетування можна переглянути тут
Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне)
Апаратне забезпечення:

 • Комп'ютерні класи – 2
 • Мультимедійні комплекти і комп'ютери – оснащений кожен клас
 • Принтери – 4 в прміщенні старшої школи і 3 в приміщенні молодшої.
 • Інтернет та WiFi-зони
 • Кабінет відео-спостереження по всій території школи – 2

Програмне забезпечення:

 • Windows
 • Microsoft office
 • Mac OS

Тренінги дя вчителів з ІКТ
Тренінг Важливим завданням практики було показати вчителям сучасні можливості ІКТ під час проведення уроків. Вчителі НВК №157 залюбки ознайомилися з такими сервісами як Wordart (ресурс для створення хмаринок слів), Thinglink (створення інтерактивних зображень), Google classrom (створення віртуального класу з комплексом завдань, відстежуванням учнівської активності, результатів навчання),Office 365. А також проходили онлайн-навчання з модуля "Електронний журннал вчителя". Тренінги та навчання успішно пройшли вчителі початкової школи ліцею та вчителі англійської мови.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер його улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку.

Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальних запитів кожного учня.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, Якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

Що ж таке ІКТ? Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Такому уроку властиво таке:

 • Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;
 • Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;
 • Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.
 • Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
 • Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;
 • Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.
 • Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

При цьому комп'ютер виконує такі функції:

1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:

 • джерело навчальної інформації;
 • наочний посібник;
 • тренажер;
 • засіб діагностики і контролю.

2. У функції робочого інструменту:

 • засіб підготовки текстів, їх зберігання;
 • графічний редактор;
 • засіб підготовки виступів;
 • обчислювальна машина великих можливостей.

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:

1. Мови програмування-за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку, але їх застосування для викладача-предметника важко. Складання проекту за допомогою мови програмування вимагає спеціальних знань і навичок і великих трудовитрат.

2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання комп'ютерної технології при вивченні хімії в середній школі відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи. Крім того, при повторенні пройденого матеріалу учень самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які вчитель показував на уроці. При цьому він може перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яка погано засвоїла. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета.

3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.

4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.

5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.

6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.

7. Електронні ресурси

 • Wordart (ресурс для створення хмаринок слів)
 • Thinglink (створення інтерактивних зображень)
 • Google classroоm (створення віртуального класу з комплексом завдань, відстежуванням учнівської активності, результатів навчання)
 • Learning apps (створення вправ)
 • Kahoot(тестування за допомогою взаємодіїі гаджетів та інтерактивної дошки)

Переваги використання ІКТ

 • Індивідуалізація навчання;
 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;
 • Зростання обсягу виконаних на урок завдань;
 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;
 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи

Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент. Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: Допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера. Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні. Освоєння учнями сучасних інформаційних технологій. На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності.


Тренінг

Сайт Платформа розвитку НВК №157
Сторінка ліцею у Фейсбуці

Google-календар "Гуртки НВК №157"
Календар можна переглянут за посиланням НВК 157

Методичні рекомендації 

За результатами аналізу ІТ-інфраструктури НВК №157, можна зробити такі висновки, що ця освітня установа відповідає сучасним вимогам оновленого Державного стандарту та «Закону про освіту» щодо інформатизації освітнього простору. Проте є моменти, які варто удосконалити.
Для адміністрації слід додатково створити Веб-сторінки навчальних проектів, розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами, розвинути контакти соціального партнерства. Для педагогічних працівників слід в розділах сайту школи виокремити електронне приватне середовище, де б розміщувалась важлива інформація про заходи, оголошення, різноманітні тренінги, внутрішні обговорення, голосування тощо. Організувати ряд вебінарів, відкритих skype конференцій, майстер-класів в Інтернеті для підвищення кваліфікації вчителів. Для того, щоб підвищити ефективність співпраці і збільшення кількості присутніх на педагогічних чи методичних об’єднаннях попонуємо використовувати хмарні ресурси (Office 365), де кожен хто не може приєднатись фізично, може здійснити це в режимі онлайн.Ввести електронні журнали. Заохочувати працівників до створення Інтернет-занять, інтегрованих уроків; − розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки та ін. Для учнів більше заохочувати до використання електронних сервісів таких як Mind map, WordArt, Kahoot, Padlet, Prezzi та ін. для реалізації домашніх завдань. Застосовувати тренувальне онлайн-тестування для підготовки до контрольних занять.
Модернізація ІТ-інфраструктури
ІТ- забезпечення школи не потребує значної модернізації. Школа забезпечена ІКТ на більш ніж достатньому рівні. Для зручності можна додатково придбати принтери у кожен клас. Збільшити використання електронного навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надають змогу учням, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу. Ввести хмарну платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів. Надання групам ефективних засобів для співпраці, дослідження, аналізу, розробки та створення матеріалів.
Формування ІКТ- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • курси підвищення кваліфікації ІКТ-компетентності;
 • систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • активна участь у семінарах, конференціях майстер-класах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • самоосвіта за допомогою МООС;
 • розробка проектів із використанням ІКТ.

Презентація результатів https://docs.google.com/presentation/d/10GMZjW2ZGxq7Ny8O3DmGVCMgX8Sln3jwspEYCV86FR8/edit?usp=sharing