Васюк Анна Олександрівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Васюк Анни Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики Навчально-виховний комплекс №141 «ОРТ»

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

В результаті проведеного інтерв`ю з директором школи було зроблено висновоки про те, що стабільне функціонування ІТ-інфраструктури освітнього закладу забезпечує створення єдиного інформаційного середовища, що спонукає використовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітній і управлінській діяльності, упроваджувати новітні педагогічно виважені моделі навчання; застосовувати хмаро і мобільно орієнтовані навчальні середовища, різноманітні віртуальні та дослідні лабораторії для формування ключових компетентностей та життєвих навичок учнів.
Отже, головна мета впровадження ІТ-інфраструктури в закладі – підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу
Переглянути інтерв'ю

ІК-компетентності вчителів. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

 • наявністю загальних уявлень про ІКТ;
 • сформованістю навичок користувача, що передбачає набуття основних навиків роботи на персональному комп’ютері без застосування мережі Інтернет (використання графічного і текстового редакторів MS Word, електронними таблицями MS Excel, презентаційних інструментів MS PowerPoint та інструментів для створення і обробки мультимедійних файлів;
 • володінням Інтернет-сервісами та технологіями (електронною поштою, пошуковими сервісами тощо), використання соціальних сітей для професійного розвитку;
 • наявністю уявлень про існуючі електронні освітні ресурси, експертну оцінку їх психолого-педагогічної значимості;
 • уміннями усвідомленого використання різних електронних засобів в навчально-виховному процесі, володінням методичними прийомами їх застосування;
 • вмінням забезпечити безпеку і здоров’я дітей під час використання ІКТ.

Для аналізу ІК-компетентності науково-педагогічних працівників та вчителів закладу було створено анкетування та проведено опитування серед респондентів.

Опитування вчителів
Анкета


Результати опитування

Результати опитування


Висновок: Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа має досить високий рівень оснащення ІКТ. В кожному класі є комп'ютери, проектори, колонки, принтери, тощо та доступ до мережі Інтернет.
Понад 74% опитаних вказали, що постійно використовують ІКТ в своїй освітній діяльності.
Близько 25% респондентів вказали, що потребують часткової або повної допомоги у конструюванні уроку з ІКТ, що є досить значною частиною опитаних.
Більш як 26% вчителів вказали, що мають лише первинні уявлення та навички про номенклатуру та дидактичні можливості ресурсів, орієнтованих напредметно-професійну діяльність. Майже 90% педагогічних працівників зазначили, що хотіли б підвищити власну кваліфікацію в роботі з ІКТ.

Педагогічні працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі. Тобто, вчителі , які брали участь в опитуванні готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Програмне забезпечення:

 1. Стандартне (спеціальне та системне) програмне забезпечення (Windows 10, Office 16, програмне забезпечення від Visual Studio, SolidWorks, Autodesk 3D Max, ArchiCAD)
 2. Платформа Google Classroom та сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей Zoom
 3. Текстові редактори;
 4. Графічні редактори;
 5. Браузери
 6. Програмне забезпечення, що розповсюджується під ліцензією GNU GPL. (Blender — пакет для створення тривимірної комп'ютерної графіки,GIMP (The GNU Image Manipulation Program) — растровий графічний редактор, Inkscape — вільний редактор векторної графіки )
 7. Сервіси Google
 8. Антивірусні програми та програми захисту данних

Апаратне забезпечення:

 1. 4 сервера
 2. 30 роутерів
 3. 270 комп'ютерів (з них 130 ноутбуків)
 4. 19 мультимедійних дошок, 35 екранів, 45 проекторів
 5. 40 камер відеоспостереження
 6. обладнання для відеомонтажу
 7. 8 3d принтерів
 8. обладнання для фото-відео лабораторії
 9. обладнання для 2-х лінгафонних кабінетів
 10. графічні планшети, планшети
 11. обладнання для CISCO:
 12. 9 роутерів
 13. 9 маршрутизаторів
 14. 9 брандмауерів
 15. Обладнання для проведення уроків інформаційних технологій
 • Arduino
 • Raspberry Pi

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-освітнє середовище описане на сайті школи. Навчально-виховний комплекс №141 «ОРТ»
 2. Школа в соціальних мережах Instagram
 3. Школа в соціальних мережах facebook
 4. Канал школи на YouTube

Навчально-наукове забезпечення:

 1. Державні стандарти освіти;
 2. Навчальні плани;
 3. Підручники та навчальні посібники;
 4. Матеріали поточного та підсумкового контролю;
 5. Методичні матеріали.
 6. Навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;
 • Войцеховський М.О., Проценко Т.Г., Гапонюк Ю.М., Навчальна програма курсу за вибором (вибірковий модуль) «Основи кібербезпеки» («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 06.06.2019 № 22.1/12-Г-328)
 • Войцеховський М.О., Проценко Т.Г., Дзюба С.М., Гапонюк Ю.М., Густяк О.М., Навчальна програма курсу за вибором (вибірковий модуль) «Введення у кібербезпеку» («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 08.07.2018 № 22.1/12-Г-595)
 • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В.,Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12- Г-362)
 • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія проектування технологічних систем" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2019 №22.1/12-Г-360)
 • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія створення робототехнічних систем" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12-Г-359)
 • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія керування робототехнічними системами" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12-Г-357)
 • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія створення електронних пристроїв" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12-Г-355)
 • Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г.. Навчальна програма курсу за вибором "Основи інтернету речей" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-466)
 • Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г. Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-823)

Завдання 2

Mcaticon yell.png
Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу

Блог з корисною інформацією щодо використання ІКТ для вчителів
На основі аналізу отриманих результатів анкетування, було створено блог з детальними інструкціями та конкретними розробленими прикладами вправ, які вчителі можуть застосовувати на уроках. Також в блозі є можливість коментувати та обговорювати усі опубліковані розробки.
Блог можна переглянути тут

Блог для вчителів з використання ІКТ

Завдання 3

Mcaticon yell.png
Тренінг для вчителів з використання ІКТ в освіті

Тренінг для вчителів школи, на тему: “Впровадження ІКТ в освітню діяльність вчителів”

 1. Відеозапис тренінгу можна переглянути тут
 2. Презентацію зі спільним доступом можна переглянути тут
 3. Матеріал до практичної роботи з ресурсами можна переглянути тут
https://drive.google.com/file/d/1ufHV-JgRZn4DGSDNcNSLVoptAatgXdF8/view

Завдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи.

Рекомендації

Керівництву навчального закладу:

 1. Здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 2. Створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 3. Створити електронні бази даних учнывського колективу;
 4. Підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 5. Розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 6. Розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;

Педагогічним працівникам:

 1. Використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 2. Здійснювати самостійне навчання;
 3. Підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 4. Упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 5. Створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 6. Розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Учням навчального закладу:

 1. Використовувати комп’ютерні технології для підготовки до занять;
 2. Застосовувати тренувальне тестування;
 3. Навчитися працювати з інформацією, представленою в різних формах, відбирати і систематизувати науковий матеріал, робити повідомлення, доповіді на задану тему, складати план і т. ін.

Модернізація ІТ-інфраструктури

Школа забезпечена ІКТ на достатньому рівні. Всі інформаційні класи гарно облаштовані та укомплектовані всім необхідним.

Модернізувати ІТ-інфораструктуру можна ще так:

 • Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;
 • Підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;
 • Проведення практичних занять для педагогічних працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;
 • Проведення серії курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;
 • Створення бази даних бібліотечного фонду школи;
 • Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет-конференціях;
 • Керування дослідженнями. Хмарна платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів. Надання групам ефективних засобів для співпраці, дослідження, аналізу, розробки та створення матеріалів.

Формування ІК-компетентності вчителя

Для вчителів з досить низькою ІКТ-компетентністю слідпоетапно упроваджувати ІКТ у повсякденну діяльність:

 1. Переведення в електронну форму документації, яка готується щорічно (освітня програма, поурочне планування, конспекти навчальних занять);
 2. Створення загальної бази завдань учням (усе, що раніше видавали їм на паперовому носії, може бути занесено в комп’ютер і систематизовано за темами);
 3. Використання для ілюстрації на навчальних заняттях електронних ресурсів (пам’яток і т.ін.);
 4. Підготовка до навчальних занять в електронній формі (власні презентації, «приготовлені» з електронних «інгредієнтів»);
 5. Організація проектної роботи з предмету засобами інформаційно- комунікаційних технологій (створення тематичних сайтів, електронних посібників та їх каталогізація);
 6. Використання мультимедійних дисків та ресурсів Інтернет для самостійної роботи учнів;
 7. Організація автоматизованого контролю знань (тести, контролюючі програми, вікторини та ін.)

Завдання

Mcaticon.png
Завдання 5: Презентація виконання
 • Презентація результатів практики на Вікі-порталі.