Амбівалентність

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Сучасні словники

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ - (від лат. ambo – обидва і valentia – сила, міць) суперечливе, двоїсте (те, що має в собі, наприклад, задоволення й незадоволення) емоційне переживання щодо тієї самої події або предмета.

Амбівалентність – це роздвоєння у свідомості людини відношення до чого-небудь і це може бути пов’язане з переживаннями, або двостороннім ставленням до предмета, людини і іншого. Стан, в рамках якого може співіснувати 2 протилежних почуття.

Ілюстрації

ambvalentniy-ce-scho-take-ambvalentnst-yak-vdnoshennya-subyekta-yak-harakteristika-obyekta_164.jpeg

Що таке амбівалентність у психології

Якщо не враховувати той факт, що спочатку термін амбівалентність вживався тільки в сфері медицини, ідея співіснування абсолютно різних почуттів у людській свідомості стала широко популярною і в психоаналізі. З психологічної точки зору амбівалентний чоловік не є хворим, оскільки цей стан може торкнутися будь-якої людини, різниця лише у ступені прояву подібного стану. Тож амбівалентність у психології – почуття двоїстого ставлення до чого-небудь.

Зігмунд Фрейд стверджував, що яскравий прояв подвійності може виражатися в різних невротичних станах, проявлятися в певний період розвитку особистості. Чому ж психоаналітики приділяють таку велику увагу цій особливості? Основа лежить ще в самому будову людського суперего. Існує два невід’ємних інстинкту життя і смерті, які вже співіснують у свідомості людини з самого його появи, що і є більш наочним показником амбівалентності.

Виходячи з цього, можна стверджувати, що дане явище може бути придбаним, або викликаним певними чинниками, але, потрібно відзначити, що при наявності умов, що сприяють подвійності, даний стан може стати набагато небезпечніше і викликати нервові розлади і як результат – негативні наслідки. Сприятливі фактори можуть бути наступні: спроба змінити свідомість, або розширити її; застосування препаратів психотропної дії, наркоз, вживання алкоголю; обставини, що травмують психіку людини; різні негативні стреси, депресії. Відома також версія про те, що в один момент існуючі суперечливі почуття або думки можуть вступити в конфліктну ситуацію, в результаті чого один стан може витіснити інше в підсвідомості. Через це не кожна людина здатна проявляти амбівалентність, яка присутня у свідомості, на фоні чого розвиваються неприємні ситуації.

Амбівалентність у філософії

Поняття двоїстості у філософії розглядається, як дзеркальне відображення в свідомості людини процесів, які суперечать одне одному. Амбівалентність буття полягає в постійній боротьбі між добром і злом, у народженні і смерті, любові і ненависті. Щомиті людина піддається декільком потягам одночасно, роблячи вибір, відчуваючи і створюючи те чи інше. Життя людини наповнена великою кількістю подвійних почуттів і рішень.

Причини амбівалентності

Основними причинами подвійності є особливі фактори, які проявляються у людини.

Нездатність прийняти якесь рішення. Вибір перед людиною виникає протягом усього життя, і кожне його рішення тягне за собою ряд наслідків, як хороших, так і поганих. Люди, які намагаються уникнути прийняття рішень, стикаються з конфліктами на внутрішньому психоемоційному рівні, що і призводить до амбівалентності.

Див. також