Сосєдко Катерина Дмитрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Сосєдко Катерина Дмитрівна

2022

035 Філологія

Тема: Структурно-семантичні вияви синтаксичних конструкцій в українському політичному інтерв'ю

Науковий керівник (Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор)

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  1. Сосєдко К. Д. Мовні знаки концептуалізації культури у текстах політичного інтерв'ю. Закарпатські філологічні студії. 2023. Вип. 28. Т. 2. С. 178-181. https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.28.2.33

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції "Мова і війна"

Учасник II Усеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та аспірантів «Лінгвістичні обрії ХХІ сторіччя» (1–2 червня, 2023 року) з доповіддю: «Мультимодальні аспекти інтерв’ю в політичному дискурсі». Форма участі – дистанційна.

Учасник VІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства» (30 листопада 2023 року) з доповіддю: «Інтерв’ю як мовленнєвий жанр в парадигмі політичного дискурсу».

Учасник Круглого столу «Мовно-інформаційний простір міста Києва» (17 травня 2024 року) з доповіддю: «Семантико-функційний потенціал синтаксичних омонімів у мовленні депутатів Київради».

Неформальна освіта

Закінчила курс "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів"

Закінчила курс "Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків"

Закінчила курс "Наукова комунікація в цифрову епоху"

Закінчила курс "Цифрові комунікації в глобальному просторі"

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність