Користувач:K.solomnikova.asp

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Photo 2023-12-05 20.42.29.jpeg

Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Соломнікова Катерина Михайлівна

Рік вступу

2023

Спеціальність

012 Дошкільна освіта

Тема наукового дослідження

РОЗВИТОК ВІДЧУТТЯ РИТМУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ У МУЗИЧНО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

кандидат педагогічних наук, доцент Половіна Олена Анатоліївна

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Изображение viber 2023-12-06 12-07-01-392.jpg


Photo 2023-12-06 16.57.28.jpeg
Photo 2023-12-06 16.48.49.jpeg
Photo 2023-12-13 21.38.33.jpeg

Файл:Соломнікова К..pdf

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (з міжнародною участю) «Феномен раннього дитинства: витоки, виклики, виміри»
  • Науково-практична конференція: "Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану:теорія, практика, інновації.
  • Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал»
  • Спікер Всеукраїнської конференції " Preschool Pro"
  • VII Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів і молодих науковців

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність