Трофименко Анастасія Валентинівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Трофименко Анастасія Валентинівна

Рік вступу

На спірантуру - 2019

Спеціальність

035 Філологія "Теорія літератури"

Тема наукового дослідження

Модифікації жанру горор в українській літературі

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Башкирова Ольга Миколаївна Доктор філологічних наук, доцент кафедри "української літератури та компаративістики", Київського університету ім.Бориса Грінченка.

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

№1 Ппроект програми Еразмус+ "State-international-public European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)

Еразмус+ "State-international-public^ European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)

№2 Проходження курсу "Академічна доброчесність" Файл:Certificate.pdf

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність