Категорія:Портфоліо аспірантів/035 Філологія

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

1 Персональні дані 1.1 1.2 Спеціальність 035 "Філологія" 1.3 Тема наукового дослідження Англомовне термінологічне поле "хвороби тварин": когнітивний і структурний аспекти 1.4 Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання) канд. філ. н. доцент Якуба Валентина Володимирівна 2 Наукова-дослідницька діяльність 2.1 Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН 1. Рожков Ю.Г. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Випуск 84. «Метафоризація в англомовному термінологічному полі «хвороби тварин» у лінгвокогнітивному аспекті» 2. Рожков, Ю. Г. (2017). Лінгвоконітивний підхід до вивчення термінології ветеринарної медицини. Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Philology Series, (66), 75-76. 3. Рожков Ю. Г. Методика виокремлення термінів ветеринарної медицини з корпусу ветеринарних текстів. Науковий вісник «Закарпатські філологічні студії», 2019 Ужгород, №25 с. 40-48 2.2 Статті у закордонних виданнях 1. Rozhkov, Y. (2017). Lingvo-Cognitive Approach to the Studying of Veterinary Terminology. Cogito-Multidisciplinary research Journal, (3), 72-77. 2. Рожков Ю. Г. Международный электронный научный журнал “Studia humanitatis”. №1.2020. «Синонимия в англоязычном терминологическом поле «болезни животных» 3. Rozhkov Y. G. Euromentor journal studies about education. Volume X. №5. Morpholigical analysis of one-component English terms of veterinary medicine.

2.3 Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) 2.4 Статті у наукових виданнях 2.5 Участь у конференціях, у т.ч. закордонних 1. Рожков Ю. Г. Фреймова модель термінології ветеринарної медицини Сучасна філологія: Міжнародна науково-практична конференція , м. Одеса, 27-28 квітня 2018 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». С.49-52. 2. Рожков Ю. Г. Корпусний аналіз термінів ветеринарної медицини Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 25–26 січня 2019 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – Ч. 2. – 116 с.

2.6 Участь у державних науково-дослідних проектах 2.7 Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти 2.8 Грантові заявки 2.9 Міжнародне стажування 2.10 Академічна мобільність

Сторінки в категорії «Портфоліо аспірантів/035 Філологія»

Показано 34 сторінки цієї категорії (із 34).

А

Б

В

Г

Г (прод.)

Д

К

Л

М

П

Р

С

Т

Ц

Ш