Марущак Ніка Андріївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Марущак Ніка Андріївна

Рік вступу

2018

Спеціальність

035 Філологія ("Германські мови")

Тема наукового дослідження

Поетика Е.А.По: лінгвостилістичні особливості та наративна перспектива

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Чеснокова Ганна Вадимівна, кандидат філологічних наук, професор кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • II міжнародна науково-практична конференція з проблем теоретичної та прикладної лінгвістики (16-17 листопада 2018, Київ-Білосток)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність