Жукова Юлія Анатоліївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 23:15, 19 листопада 2018; Yazhukova.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Жукової Юлії Анатоліївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Зміст
1 Завдання
1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

1.1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв`ю з директором закладу дошкільної освіти

1.2 ІК-компетентність науково-педагогічних працівників, вихователів дошкільного закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

1.3 Аналіз ІТ-інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове)

2 Завдання
2. Сайт установи

3 Завдання
3. Семінар (тренінг)

4 Завдання
4. Методичні рекомендації

4.1 Проектування інформаційного освітнього середовища установи

4.2 Модернізація ІТ інфраструктури

4.3 Формування ІТ-компетентності вихователів установи

1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
'1.1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв`ю з директором закладу дошкільної освіти'

Після інтерв’ю з адміністрацією ДНЗ № 280 я дізналась директор добре розуміє що період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Те що в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного закладу. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Директор зазначила що комп'ютер для педагогів стає потужним технічним засобом навчання дітей
Використання комп'ютера дозволяє розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог,дефектолог, логопед, вихователь - методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп'ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку. Відмітила, що інформаційно – комунікаційні технології успішно використовуються як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, дефектолога,логопеда, асистента вихователя, комірника, завгоспа, медичної сестри.

ІКТ політика-1.jpg


1.2 ІК-компетентність науково-педагогічних працівників, вихователів дошкільного закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Забезпечення комп'ютерною технікою навчального закладу не вирішує проблему інформатизації, оскільки потребує наявності грамотних користувачів. З метою виявлення рівня володіння педагогами основами комп'ютерної грамотності був опитування з даного питання, яке підготували в електронному вигляді за допомогою Google Form.

Anketa dnz 280.png
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXbXH3gVUysDaYxoPFyHSZiQVrWLkkpvGYzatqNx34VUVs4A/viewform?usp=sf_link

За допомогою анкетування був виявлений рівень володіння та використання педагогами ІКТ. Виявлено що більшість педагогів вдома мають ПК 78,6%. Рівень володіння основами комп’ютерної грамотності педагогів на середньому рівні 71,4% на високому рівні тільки 7,1 %до. Вихователі використовують ІКТ під час підготовки до занять, на заняттях та режимних моментах з дітьми, для самоосвіти та оформлення документації та досвідів. За отриманими даними було встановлено, що педагоги частіше використовують ІКТ у своїй робот для самоосвіти це 50%і.На думку вихователів використання ІКТ істотно полегшує підготовку до занять і дає змогу їх урізноманітнити. Адміністрація ДНЗ заохочує використання ІКТ у освітньо-виховному процес і так вважає 64,3%. І 100% опитаних вважають що необхідно провести семінар «Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів модернізації дошкільної освіти».
1.3 Аналіз ІТ-інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове)

Станом на 10.11.2018 року у закладі функціонує 12 одиниць комп'ютерної техніки. 4 Комп’ютера 8 ноутбуків . 4 принтера 3 МФУ принтера, 3 ламінатора. В основному цю техніку використовує Адміністрація закладу, спеціалісти. Також в «Методичному центрі» кожен вихователь має вільний доступ до комп’ютера, принтера і ламінатора.

Розгалуження локальної мережі закладу: Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є: формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти; упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси; інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; упровадження електронного документообігу. На розв'язання даних завдань зараз створюється б мережа закладу. Вона буде складається з локальної мережі кабінетів завідувача, завгоспа, медичної сестри, вихователя-методиста, діловода та спеціалістів.

Використання можливостей доступу до мережі Internet:

До системи Інтернет наш заклад був підключений через провайдера «Укртелеком» у 2016 році. Доступ до мережі мають діловод і медична сестра. 2018 р. був підключений «Методичний центр». На сьогодні не весь садочок має доступ до мережі Інтернет, але в Оболнському район на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2018 № 614 передбачено будівництво об’єкта «Створення та розвиток міської сервісної мережевої інфраструктури, в тому числі створення комплексної системи захисту та безпеки міської сервісної мережевої інфраструктури». Тому сподіваємось, що найближчим часом адміністрація закладу та педагоги мають будуть мати можливість спілкуватися в комп'ютерній мережі, самостійно виходити в Інтернет, підключатися до навчальних закладів у різних куточках світу.
2 Завдання
2. Сайт установи

https://zhukova28b.wixsite.com/websitednz
http://dnz280.edukit.kiev.ua/

3 Завдання

3. Семінар (тренінг)


https://www.youtube.com/watch?v=2ldRVwO7Zk8&feature=youtu.be

4 Завдання

4. Методичні рекомендації

4.1 Проектування інформаційного освітнього середовища установи

Для того щоб спроектувати інформаційно-освітнє середовище ДНЗ 280 потрібно зробити наступне:


 1. Створити комплексну інтегровану модель інформаційно-методичного і технічного забезпечення освітньо-виховного процесу ДНЗ.
 2. Інтегрувати, упровадити інформаційні технології в процеси виховання і навчання дошкільників та педагогів, в управлінську діяльність закладу.
 3. Створити банк комп'ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів по використанню інформаційних технологій в роботі ДНЗ.
 4. Розробити особистісно-орієнтовані форми взаємодії суб'єктів (дітей, батьків, педагогів) установи, що обумовлюють підвищення рівня професійної компетентності фахівців і оволодіння інтегрованими способами розвитку особистості дитини.
 5. Підвищити зацікавленість батьків у взаємодії їх з ДНЗ.
 6. Популяризувати діяльність ДНЗ серед населення міста, області, країни

Необхідне також ресурсне забезпечення:

Нормативно-правове:

розробка нових локальних актів, що регламентують діяльність ДНЗ (наказів, положень, правил), укладення договорів з партнерами;

Науково-методичне:

 • функціонування ініціативної групи по реалізації даного завдання в ДНЗ ;
 • розробка механізму, критеріїв і показників оцінки результативності створ інформаційно-освітнього середовища ;
 • впровадження системи методичних консультацій процесі створення ІОС;
 • Оснащення педагогів методичною допомогою і рекомендаціями по використанню ІКТ в роботі з дітьми.

Кадрове:

створення умов для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки фахівців, для роботи в ІОС;

залучення необхідних фахівців ззовні;

створення творчих груп;

Інформаційне:

формування банку даних по створенню ІОС;

моніторингові заходи;

організація заходів щодо інформування громадськості про хід реалізації даного завдання;

Матеріально-технічне:

придбання додаткових технічних і дидактичних засобів навчання; оснащення ДНЗ технічними засобами: мультимедійними проекторами, ноутбуками, кольоровими принтерами, відеокамерами, цифровими фотоапаратами;

Фінансове:

кошторис витрат ДНЗ;

спонсорська і благодійна допомога.

4.2 Модернізація ІТ інфраструктури

В ході практики виявились проблеми в ІКТ структурі закладу а саме:

 • незабезпеченість робочих місць педагогів комп’ютерами;
 • недостатній рівень володіння основами комп’ютерної грамотності працівників ДНЗ;
 • відсутність спеціалізованих програм для обслуговування робочого місця завідувача, медичної сестри, вихователя-методиста, комірника, завгоспа, кастелянки;
 • вихователі не мають можливості користуватися мультимедійним супроводом на заняттях та режимних моментах за причини відсутності жодного комплекту обладнання ;
 • відсутність інтерактивної дошки;
 • велика кількість дітей у групах;
 • відсутність комп’ютерного класу для дошкільнят;

 • недостатній рівень володіння методикою проведення занять з використанням ІКТ;
 • відсутність у штатному розкладі спеціаліста з питання ІКТ.

Тому пропоную для модернізації ІТ інфраструктури ДНЗ пропоную наступне

 • Доступ до мережі інтернет в усіх приміщеннях садочку
 • З'єдиною мережею компьютери адмиіністацій, завгоспа, діловода, медичної сестри;
 • Купити інтерактивну дошку з програмним забезпеченням у
 • Переносний проектор для використання на заняттях
 • В перспективі створити компьютерний клас для дошкільнят
 • Систематично проводити тренінги, семінари для підвищення ІКТ компетентності педагогів і адміністрації;

4.3 Формування ІТ-компетентності вихователів установи

 1. Провести моніторинг рівня професійної майстерності педагогів ДНЗ по використанню ІКТ в роботі з дітьми
 2. Створити механізм ефективного управління процесом підвищення ІК компетентності педагогів.
 3. Розробити Положення про роботу ДНЗ в цьому напрямку.
 4. Створення і планування роботи творчої групи з питань ІКТ.
 5. Оформити та розмістити інформацію за змістом реалізації даного завдання на інформаційному стенді «Разом з комп'ютером».
 6. Інформувати колектив і батьків ДНЗ про хід реалізації завдання по підвищенню ІК компетентності педагогів .
 7. Вивчення нормативно-правової документації і науковометодичної літератури
 8. Розробити структуру впровадження ІКТ у виховноосвітній процес ДНЗ.
 9. Організувати постійно діючій теоретично-практичний Семінар «Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів модернізації дошкільної освіти».
 10. Сформувати банк методичних ідей по використанню в роботі з дітьми ІКТ.
 11. Визначити і опрацювання додаткові можливості взаємодії з об'єктами соціального оточення для покращення сайту ДНЗ.
 12. Придбати мультимедійну апаратури та МФП
 13. Налагодити взаємодії з батьками через Інтернет (сайт)
 14. Організувати індивідуальні та групові консультації педагогів з проблемних питань використання ІКТ в роботі
 15. Організувати збори, консультацій, відкриті покази занять з використанням ІКТ для батьків.
 16. Провести порівняльний моніторинг в групах по використанню ІКТ в роботі з дітьми
 17. Створити та відкоригувати банк конспектів, презентацій і мультимедійних матеріалів для роботи з дітьми,батьками.
 18. Узагальнити досвідів педагогів по використанню ІКТ в роботі з дітьми і батьками.

Очікувані результати:

 • Підвищення ефективності процесу навчання.
 • Активізація пізнавальної діяльності дітей.
 • Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.
 • Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків.
 • Активізація педагогічної і культурної свідомості батьків, педагогів і інших фахівців, для створення єдиного інформаційного середовища.
 • Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно -комунікаційних технологій.
 • Участь батьків у освітньо-виховному процесі ДНЗ №280.
 • Підвищення педагогічної культури батьків.

В результаті підвищення ІК компетентності педагогів якісно зміниться робота педагогів, які зможуть ефективно вирішувати задачі виховання і навчання дітей дошкільного віку і у взаємодії дитячого саду і сім'ї
Фотозвіт

Загальна презентація для педагогічного колективу
Навчання підгрупою
Навчання підгрупою
Навчання підгрупою
Навчання підгрупою
Навчання підгрупою