Е-Портфоліо/Вагові коефіцієнти 2018

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Оголошення Допомога Вагові коефіцієнти 2020 ВК 2019 ВК 2018 ВК 2017 ВК 2016 Cайт портфоліо Інституційний репозиторій Google Академія
Перелік показників та вагових коефіцієнтів оцінювання результатів діяльності НПП, НП у Конкурсі «Лідер року - 2018»

Показник

Ваговий коефіцієнт

Джерело даних

Відповідальні за розміщені дані

Обов'язкові умови

Надання інформації співробітником

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Не може бути лідером року, якщо відсутні публікації у Scopus, WoS

Завершені наукові дослідження

Реалізація наукового дослідження (етапу наукового дослідження), результати якого затверджені Вченою радою Університету

25-100

База реєстрів:
«Завершені наукові дослідження»

Кузьменко О.М.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

 1. за умови реєстрації в НМЦ ДНПП факту реалізації дослідження
 2. за умови схвалення результатів дослідження Вченою радою Університету
 3. за умови оприлюднення результатів дослідження на сайті Університету.

Бал виставляється відповідальною особою

Надіслати до НМЦ ДНПП листом коротку інформацію про відповідне наукове дослідження та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт дослідження, кафедри тощо).

Надіслати заступнику директора/декана з наукової роботи листом звіт про завершення дослідження чи етапу наукового дослідження тощо)

Участь у науково-дослідних проектах та програмах

Реалізація науково-дослідних проектів та програм:
(Обов'язкова умова реалізації міжнародного науково-дослідного проекту - наказ університету із затвердженим складом робочої групи та планом реалізації проекту)

Виговська О.С.,
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

за умови реєстрації в НДЛ ІВО

Бал виставляється відповідальною особою

Подання здійснює координатор проекту в Університеті*

 • рамкових міжнародних науково-дослідних проектів (програми Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Евразія):
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)
100

20-70

База реєстрів:
«Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти»

 • міжнародних колективних науково-дослідних проектів (крім програм Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Евразія)
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)
70

10-40

База реєстрів:
«Міжнародні науково-дослідні проекти»

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

(Форми академічної мобільності: участь у спільних проектах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації)

20

База реєстрів:
«Участь у міжнародних програмах академічної мобільності»

Реалізація державних науково-дослідних проектів (накази чи угоди з МОНУ, НАНУ, НАПНУ або інших державних установ)

25

База реєстрів:
«Участь у державних науково-дослідних проектах»

Кузьменко О.М.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

за умови реєстрації

в НМЦ ДНПП

Надати листом НМЦ ДНПП коротку інформацію та підтверджуючі документи

Підготовка заявок на отримання грантів:

База реєстрів:
«Заявки на отримання грантів»

Виговська О.С.,
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

кожному співавтору за умови реєстрації в НДЛ ІВО

Подання здійснює координатор проекту в Університеті*

 • на рамковий міжнародний грант (програми Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Евразія):
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)20

15

 • на колективний грант (окрім програм Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Евразія)
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)15

10

 • на індивідуальний грант

10

Індивідуально надати інформацію листом заступнику директора з наукової роботи та до НДЛ ІВО

Монографії

одноосібні, видані за кордоном (окрім країн СНД)

100

Інституційний репозиторій:
монографії видані в іноземному видавництві (одноосібні)

НПП, НП,
Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бали нараховуються кожному співавтору в повному обсязі

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

одноосібні, видані в Україні

50

монографії одноосібні

колективні, видані за кордоном (окрім країн СНД):

 • двоосібні / три і більше авторів

50 / 25

монографії колективні;
монографії видані в іноземному видавництві (колективні);
монографії у співавторстві з зарубіжними науковцями

 • колективні, видані в Україні: двоосібні / три і більше авторів

20 / 10

Статті

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

50

Інституційний репозиторій:
статті в НМБ Scopus;
статті в НМБ WoS

НПП, НП,
Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бали нараховуються кожному співавтору за кожну статтю

Статті в Scopus, WoS – враховуються лише ті що проіндексовані базами (а не розміщені у виданнях, які індексуються базами) та ті, що індексувалися після оголошення рейтингу 2017.

Статті в НМБ РИНЦ – не нараховуються бали

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, Web of Science, наприклад Index Copernicus тощо)

10

статті в НМБ: Erih Plus, Index Copernicus;

статті в журналах: Наукові (входять до НМБ і мають ISSN, DOI та індекс цитування журналу)

Статті у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого Переліку МОН України

10

статті в журналах: Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН України)

Індекс цитування відкритих публікації  :

h-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Профіль Google Академії

НПП, НП

Фіксуються індекси на кінець календарного року, за стовпчиком з 2013 р., а не за весь період.

В системі щотижня здійснюється автоматичне оновлення індексів за умови зазначення НПП коректного посилання на власний профіль.

У разі невірного посилання або закритого (приватного) профілю буде виставлено 0 балів

Індивідуально відслідковувати у Google Scholar правильність підтягування авторських статей та публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

i10-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Науково-дослідні експедиції

Участь у науково-дослідних експедиціях (за наявності підтверджуючого звіту про участь)

20

Інституційний репозиторій:
Звіти про науково-дослідні експедиції

НПП, НП
Опришко Т.С.,
Бібліотека

За умови розміщення звіту в інституційному репозиторію

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність звіту у відкритому доступі

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Захист дисертації

докторської

50

База реєстрів:
«Захист співробітником Університету докторської дисертації»

Сало Г.В.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Надати листом заступнику директора з наукової роботи та Сало Г.В. інформацію й підтверджуючі документи про захист дисертації

кандидатської

30

База реєстрів:
«Захист співробітником Університету кандидатської дисертації»

Підвищення кваліфікації

за кожний сертифікат 2018 р. (але загалом не більше 25 балів, з урахуванням різних рівнів з одного напряму підвищення кваліфікації)

5

База реєстрів:
«Підвищення кваліфікації»

Карпенко А.С.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

за умови відповідності вимогам Університету та «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету»

Надати листом заступнику директора з наукової роботи та Карпенко А.С. скан-копії сертифікатів, свідоцтв тощо

Реєстрація авторського права

Патент

50

База реєстрів:
«Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти»

Патук Т.М.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

за кожен патент

Надіслати листом заступнику директора з наукової роботи та Патук Т.М. скан-копії Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патента

Свідоцтво

10

за кожне свідоцтво (свідоцтво про авторське право на статтю – не враховується)

Перемога в спортивних змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера

Міжнародного рівня

50

База реєстрів:
«Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань»

Баранова Н.В.
Кондратенко Г.Г.
Завадський В.М.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Головач І.І.
Музиченко І.В.
Саврасова-В’юн Т.О.
Полковенко Т.В.
Савченко Ю.Ю.,
Заступник керівника структурного підрозділу з соціально-гуманітарної роботи

За умови підтверджуючого документу.

Бал виставляє відповідальна особа за реєстр

Надіслати листом заступнику директора з соціально-гуманітарних питань коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

в чемпіонатах України

25

на першості м. Києва

10

Презентація власних творів мистецтва на виставках

Міжнародні виставки

50

База реєстрів:
«Презентація власних творів мистецтва на виставках»

Мельниченко Т.О.,
Помічник директора з ІКТ

За умови посилання про проект, розміщеного на сайті.

Загальний бал ділиться на кількість учасників.

Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою

Надіслати листом Мельниченко Т.О. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

Виставки в Україні (під егідою творчих спілок)

25

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проектів (як режисер-постановник)

за кордоном

50

База реєстрів:
«Підготовка музичних, театральних, хореографічних проектів (як режисер-постановник)»

Кондратенко Г.Г.,
Заступник директора ІМ з соціально-гуманітарної роботи

За умови посилання про проект розміщеного на сайті інституту.

Загальний бал ділиться на кількість учасників.

Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою згідно класифікації від постановки номера до постановки хореографічної вистави

Надіслати листом Кондратенко Г.Г. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

в Україні

25

Реалізація творчих проектів

Реалізований масштабний проект (дизайнерський проект, медіа продукт), зроблений за офіційним замовленням Університету

10-50

База реєстрів:
«Підготовка дизайнерських проектів»

Даценко Т.О.,
НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Бал виставляється за визначеними індикаторами відповідальною особою згідно рішення ректорату

Надіслати листом

Даценко Т.О. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

Музичні форми

Створення великих музичних форм (опери, симфонії, циклу творів)

50

Інституційний репозиторій:
Великі музичні форми;
Малі музичні форми;
Опрацьовані музичні твори.

Опришко Т.С.,
Бібліотека

За умови публікації.

Загальний бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Створення малих музичних форм (пісні - клавір і вокальної партії, аранжувань)

25

Перекладання, обробка музичних творів та інструментування

10

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Якщо рейтинг викладача серед студентів «0» – не може бути лідером року

Якщо не виконано індивідуальний план викладача – не може бути лідером року

Підручники, навчальні посібники, хрестоматії

рекомендовані Вченою радою Університету

30

Інституційний репозиторій:
Підручники: Вища освіта – рекомендовані Вченою Радою Університету;
Навчальні посібники: рекомендовані Вченою Радою Університету

Опришко Т.С.,
Бібліотека

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників,

не більше 1-ї хрестоматії.

Бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

рекомендовані МОН

20

Підручники:

Середня освіта – рекомендовані МОН;

Дошкільна освіта – рекомендовані МОН;

Навчальні посібники: рекомендовані МОН

При зазначені місця роботи – Університет Грінченка.

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.

Бал ділиться на кількість співавторів.

У разі співавторства не з співробітниками Університету - вказувати їх ПІБ, а не розміщувати як одноосібний (привиявленні таких бали анулюються)

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Енцикло-педії тощо

Частини словників, енциклопедій, довідники

5

Інституційний репозиторій:
Словники, енциклопедії, довідники

Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Відеокурс

Відеокурс навчальної дисципліни

50

База реєстрів:
«Відеокурс навчальної дисципліни»

Леонтьєва О.В.,
НМЦ стандартизації та якості освіти

за умови рекомендації Вченої ради Університету та якщо весь курс подано за допомогою відеолекцій у відповідності до критеріїв

Надіслати листом Леонтьєвій О.В. посилання на розроблений відеокурс

Використання ЕНК студентами

Використовується викладачем-автором ЕНК

50

База реєстрів:
«Використання ЕНК»

Тютюнник А.В.,
НДЛ інформатизації освіти

Враховується:

авторство – 25 балів;

активність студентів на ЕНК – максимум 15 балів;

оцінка студентів ЕНК – 10 балів (за умови отримання запиту від викладача для проведення оцінювання ЕНК студентами)

Середня активність студента визначається як відношення: кількість дій студента/кількість студентів/кількість активностей (дій, які оцінюються – виконання завдань, відповіді на запитання лекції, проходження тестів, семінарів, обговорень на форумах та створення глосарію)

Заповнити на офіційному порталі у розділі заявки «Заявка для організації оцінювання студентами ЕНК» (за посиланням https://goo.gl/SWJUK8)

Використовується викладачем, що читає дисципліну

25

Рейтинг викладача

серед студентів

40-50

База реєстрів:
«Рейтинг викладачів серед студентів»

Леонтьєва О.В.,
НМЦ стандартизації та якості освіти

Враховується якщо оцінка 4 чи 5. Якщо бал менше «4» – виставляється 0 балів

-

Підготовка переможця

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

20

База реєстрів:
«Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади»

Папушняк Ю.В.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

-

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

20

База реєстрів:
«Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт»

-

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

5

За умови рекомендації до участі у II турі конкурсу

-

Міжнародного рівня наукового конкурсу, турніру, проекту тощо

15

База реєстрів:
«Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо»

-

Всеукраїнського рівня наукового конкурсу, турніру, проекту тощо

10

-