Болотна Анна Володимирівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Болотна Анна Володимирівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Соціально-педагогічна підтримка у громадських об’єднаннях батьків неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Болотна А. В. Елементи концепції соціально-педагогічного супроводу сімей, що виховують неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики», доповідь на тему «Вплив соціально-виховних інститутів на процес соціального становлення особистості» (грудень 2017 р.)
  • 2. Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. міждисциплінарні перспективи», доповідь на тему «Напрямки перейняття досвіду зарубіжних країн в організації соціально-педагогічного та психологічного супроводу батьків, що виховують неповнолітніх, які мають проблеми із законом» (червня 2019 р.)
  • 3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути» доповідь на тему «Аналіз злочинів, здійснених неповнолітніми в Україні протягом 2018-2019 рр.» (лютий 2020р.)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Додаткова інформацція