Якубович Юлія Ігорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Якубович Юлії Ігорівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 19.11.2018р. до 09.12.2018р

База для проведення практики: ШДС ім.С.Русової (м.Київ,Подільський район,пр-т Правди 82)

Русова 2.pngТел. 434-53-33
 • Директор: Синекоп Людмила Олексіївна
 • Заступник з навчально-виховної роботи (завідувач):Дунда Валентина Максимівна
 • Початкова школа працює за програмою "Шиян"

На території ШДС діє 2 музея: 1)Етнографічний і 2)Софії Русової.

В ШДС навчається 365 дітей.Навчання ведеться рідною мовою, зберігаються традиції і народні свята, патріотичне виховання дітей.Всі вчителі мають вищу категорію, постійно підвищують свій професіоналізм(самонавчання, курси, тренінги, семінари, обмін досвідом з іншими вчителями). До ШДС часто запрошують гостей, які приїзджають з різних міст України на різноманітні свята і річниці Софії Русової. Заклад пишається тим, що носить ім'я такої видатної людини і педагога.


Зміст

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Інтерв’ю з заступником директора навчального закладу.

за посиланнямможна переглянути інтерв'ю з заступником директора ШДС ім. Софії Русової Дундою В.М.т
ДундаВ,М,.pngАнкетування ІК-компетентності вчителів закладу.

Опитування було спрямоване на діагностику ІК компетентності вчителів. Детально ознайомитися з анкетою можна за посиланням.

Аналіз анкетування: Анкетування показало, що вчителі мають недостатній рівень ІКТ компетентності.Інтернетом користується 63% респондентів, але як свідчить опитувальник тількі для спілкування в соціальній мережі Facebook (63,6%). Для пошуку інформації при підготовці до уроку Інтернет використовує лише 9% вчителів, відповідно 91% користується іншими джерелами інформації, які на сучасному етапі можуть не відповідати світовим тентннціям. Із головних сервісів Google,активно викорисовується лише пошта та новини відповідно 45% та 27% опитуваних. Тому, сучасний стан ІКТ компетентності вчителів ШДС ім.С.Русової потребують активного підвищення квалифікації щодо ознайомлення та використання ІКТ у своїй професійній роботі. З результатами анкетуванням можна ознайомитися за посиланням.

Анкетування ІК-компетентності вчителів.
Результати анкетування.png

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

Апаратне забезпечення:

 1. Комп'ютерні класи – 1
 2. Смарт дошки з проекторами – оснащений кожен клас - 4
 3. Принтери – в кожному класі
 4. Навісні плазми – 4
 5. Інтернет - цілодобове підключення
 6. Комп'ютери - 16 (10 в комп'ютерному класі, 4 в кожному класі, 1 у директора, 1 у медичної сестри).

Програмне забезпечення:

 • Windows
 • Антивірусна програма - АВІРА
 • Microsoft Ofice , Libre Office
 • Оснащені 1С для бухгалтерії та керівництва навчального закладу, "Ліга – закон" українська програма юридична.
 • Сходинки до інформатики

Інформаційне забезпечення:

 • Інформаційно-освітнє середовище представлено соціальною сторінкою у Facebook, який реалізує її освітню політику – [1]

Навчально-наукове забезпечення:

 • Gimp
 • Gcompris
 • Scratch
 • сервіси Google
 • Microsoft Оffice
 • НМК Friends and Family


Завдання 2

Гугл-календар для співробітників, керівників можна переглянути за посиланням

Календар.jpg
Запрошені на семінари.png

Заходи щодо підвищення ІКТ компетентності вчителів ШДС ім.С.Русової

 1. Семінар: "Ознайомлення з нормативно - правовою базою впровадження ІКТ в освітній процес"
 2. Круглий стіл: "Реалізація Інтернет - технології як частини загальної інформаційної культури учителя".
 3. Практикум: "Організація доступу до електронних баз даних для самоосвіти та підвищення кваліфікації з використанням ІКТ"
 4. Відкритий урок:"Робота з мультимедийними навчальними засобами при підготовці та проведенні занять"
 5. Тренінг: "Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет в організації ефективного уроку"
 6. Тренінг: "Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет в організації пізнавальної діяльності учнів"
 7. Семінар - практикум:"Втілення інформаційних технологій на різних етапах уроку або вивчення матеріалів уроку"
 8. Семінар:"Розробка власних проектів, формування та використання медіатеки"
 9. Практичне заняття:"Разробка електронних тренувальних тестів , завдань тощо"
 10. Проведення семінару серед вчителів щодо впровадження і використання ІКТ в навчальному закладі
 11. Науково - методичний кейс:"Створення банку інформації про впровадження ІКТ в освітній процес ШДС ім.С.Русової"

Запрошення колег до спільної роботи
Завдання 3

Семінар 1.jpg
Якубович семінар1.png
Якубович семінар2.png


Семінар для вчителів ШДС ім.С.Русової "Використання ІКТ в початковій школі: можливості онлайн-навчання"

Інформатизація освіти вимагає від вчителя високого рівня інформаційної компетентностіі. Вчитель в умовах жорсткої конкуренції, завдяки засобам ІКТ повинен бути готовим повноцінно реалізувати нові ідеї, використовувати ІКТ з метою доступа до інформації, її визначення (ідентифікації), організації, обробки, оцінки, а також її створення і передачі, яка достатня для того, щоб успішно жити і працювати в умовах інформаційного суспільства, умовах економіки знань. Проведений мною семінар був покликаний підвищити ІКТ компетентність вчителів нашого ШДС.

Можна виділити наступні головні ідеї семінару:
 • сформувати готовність вчителів до освоєння та аналітичної обробки інформації;
 • стимулювати прагнення до формування та розвитку особистих творчих якостей;
 • розвиток рівня комунікативної культури (в тому числі комунікації за допомогою засобів ІКТ), теоретичних уявлень і досвіду організації інформаційної взаємодії;
 • готовність до спільної між усіма суб’єктами інформаційної взаємодії, освоєння наукового та соціального досвіду, спільної рефлексії та саморефлексії;
 • освоєння методів одержання, відбору, зберігання, відтворення, уявлення, передачі та інтеграції інформації (в тому числі в рамках обраної предметної області) за допомогою засобів ІКТ.

Завданням семінару було:

 • сформувати загальні уявлення у сфері розвитку та використання ІКТ;
 • сформувати уявлення про електронні освітні ресурси;
 • ознайомити з налаштування інтерфейсу та встановлення відповідного програмного забезпечення;
 • навчити створювати мультимедійні засоби навчання в середовищі програми PowerPoint;
 • застосування можливостей пакету Microsoft Office для розробки дидактичних матеріалів з предметної області та робочих документів;
 • вміння обробляти графічні зображення;
 • володіння базовими Інтернет-сервісами, технологіями та основами технології побудови Веб-сайтів.

Процес становлення інформаційної компетентності вчителів передбачає розвиток мотивації, потреби й інтересу до отримання знань в галузі технічних, програмних засобів. за посиланням можна переглянути презентацію.Завдання 4.Методичні рекомендації

Пропоную наступні складові поліпшення інформаційно освітнього середовища ШДС ім.С.Русової:

"Освітня" складова, яка містить:
 • інформацію стосовно навчальних дидактичних матеріалів за діючими програмами,
 • джерела доступні для використання (електронні, друковані), матеріали спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності дитини, розвиток мислення, креативності тощо. Наприклад, дидактичні матеріали створені за допомогою сервісу LearningApps
«Методично-технологічна» складова яка містить:
 • методичний комплекс,що включає матеріали різних форматів: базу самостійно розроблених

педагогами ресурсів, посилання на розроблені колегами методичні матеріали, інструктивні матеріали щодо використання можливостей комп’ютерних програм та інше, які систематично оновлюються. Наприклад, створений канал на Youtube дозволяє розвивати електронну бібліотеку методичних відеоматеріалів за різними напрямками та рівнями доступу. Доцільним є формування списку корисних онлайн ресурсів, наприклад, віртуальних музеїв, історичних пам’яток, картинних галерей, музичних творів тощо.

«Діяльнісно-практична» складова:
 • створення бази досягнень вихованців (грамоти, дипломи, сертифікати, творчі роботи та інше).
 • результати професійної діяльності та саморозвитку педагога ШДС, а саме: досягнення професійного розвитку представлені, наприклад, через індивідуальне чи колективне електронне портфоліо, сертифікати, посвідчення, дипломи, видавнича діяльність тощо.
 • Надання батькам, колегам можливості ознайомитись з анонсами запланованих заходів (для дітей, батьків, педагогів) й архівами вже проведених, сприятиме більш активній в них участі та можливості проведення рефлексії діяльності тощо. Наприклад, на сторінки Google Sites легко вбудовується відео створене в програмі MoveMaker та розміщене на каналі дошкільного закладу Youtube. Також, можливо організовувати мережеві конкурси серед дітей, батьків, педагогів тощо.
Комунікативна складова:
 • яка за характером є організаційною, просвітницькою та забезпечує реалізацію зворотного зв’язку. Залучаючи до створення та супроводу своїх сторінок психолога, методиста, медпрацівника, логопеда, музкерівника, фізкерівника, забезпечується як організаційний момент взаємодії з батьками, педагогами, адміністрацією, так і просвітницький аспект діяльності працівників ШДС. На цих сторінках за допомогою посилань, вбудованих ґаджетів кожен з перерахованих працівників може управляти важливими інформаційними потоками. Наприклад, це форуми, проведення онлайн консультацій, онлайн конференцій, онлайн звітів через популярні програми Skуpe, Google Hangouts, Google Talk. Використання сучасних сервісів мережі Інтернет дозволяє співпрацювати в режимі реального часу з батьками, педагогами, адміністрацією тощо.
«Управлінська» складова: 
 • забезпечує документообіг закладу: директивні документи, планування навчального процесу, облікові журнали, загальні дані про психолого-педагогічну діагностику дітей тощо.

Наприклад, створені в GoogleDocs файли документообігу навчальновиховного закладу легко інтегруються на сторінки сервісу Google Sites.

1.Проектування інформаційного освітнього середовища школи.

 • Формування медіатеки та впровадження локальних мережних навчальних програмних комплексів;
 • Створення єдиної інформаційної бази навчального закладу;
 • Підготовка і навчання педагогічних кадрів основам ІКТ;
 • Створення індивідуальних портфоліо керівництва та педагогів;
 • Оновлення віртуального методичного кабінету;
 • Надання користувачам регламентованого доступу до інформації;
 • Проводити моніторинг роботи інформаційно-освітнього середовища;
 • Швидко та якісно виправляти недоліки роботи ІОС.

2.Модернізація ІТ інфраструктури.

 • Постійно удосконалювати і оновлювати модель ІОС навчального закладу.
 • Створити умови для активного використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі.
 • Надати педагогам можливість вивчення нових інформаційних технологій і вміння застосовувати їх на практиці.
 • Забезпечити доступ до освітніх ресурсів і обміну інформацією для здійснення контактів і участі в проектах.
 • Надати можливість створення та публікації в електронному вигляді навчальних і методичних матеріалів.

3.Формування ІК-компетентності співробітників, вчителів школи.

 • Систематичні практичні заняття.
 • Тренінги, круглі столи, семінари.
 • Проходження курсів підвищення ІК-компетентності.
 • Індивідуальні консультації.

Стрімкий інформаційний і технологічний прогрес сучасного суспільства зумовив появу різних методик і технологій навчання за допомогою комп’ютера. Сьогодні оволодіння комп’ютером, вміння використовувати ІТ-середовище у навчальній і практичній діяльності є такою ж важливою необхідністю, як звичайне вміння читати і писати. Без володіння комп’ютерною грамотністю людина є неконкурентоспроможною у більшості сфер життєдіяльності. Разом з тим, комп’ютер – це засіб забезпечення індивідуалізації навчального процесу, реалізації сучасної «суб’єкт – суб’єктної» парадигми освіти.