Яковлєва Вікторія Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Яковлєвої Вікторії Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База проходження практики СЗШ №81 м. Києва

ЗАВДАННЯ 1

Аналіз освітної політики з питань впровадження ІКТ в СЗШ №81. Інтерв'ю із засупником директора з НВР Пирожковою Іриною Юріївною

Беручи інтерв'ю у заступника директора з НВР Ірини Юріївни, вона висловила свою думку, що від рівня інформаційно-технологічного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у значній мірі залежить доступ учнів до якісної освіти, а значить і їх подальше професійне самовизначення та життєвий успіх.

-Вчителю застосування ІКТ дозволяє економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обовязки як фахівця : готуватися до уроків (складати коспекти, добирати дидактичні матеріали, тощо), батьківських зборів, виховних годин; оформлювати документацію; обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями, обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання школярів.

Також вона зазначила:

-Потрібно формувати позитивну мотивацію до навчання учнів та залучати їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи, на базі комплексного використання іноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Використання ІКТ в навчальному процесі відкриває широкі перспективи у вивченні дисциплін шкільного курсу.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

 • 30 комп’ютерів
 • 14 принтерів.
 • 12 інтерактивних дошок;

Програмне забезпечення:

 1. Операційна система: Windows 7
 2. Програма: Microsoft Оffice 2010
 3. Текстовий редактор: Word 2010
 4. Графічний редактор: PowerPoint 2010
 5. Редактор таблиць: Excel 2010
 6. Програма для роботи з публікаціями: Publisher 2010
 7. Браузери: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
 8. Антивірусна програма: Анти-вірус Kaspersky

Інформаційно-освітнє середовище школи:

Сайт школи

Навчально – наукове забезпечення:

 • державні стандарти освіти;
 • навчальні плани;
 • навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;
 • підручники та навчальні посібники;
 • матеріали поточного та підсумкового контролю;
 • методичні матеріали.

Анкетування та аналіз його результатів

| Анкетування

За результатами анкетування:

 • 100% вчителів знають як користуватися комп'ютером та смарт дошкою
 • 44% Принтер
 • 26% Сканер
 • 61% Ксерокс
 • 86% Проектор
 • 43% Інше

~80% вчителів використовують соціальні мережі

Майже всі вчителі використовують програмне забезпечення та користуються додатковими запропонованими програмами.

Менша частина вчителів потребують додаткового підвищення кваліфікації, в той же час як більшість впевнена в своїх силах.

ЗАВДАННЯ 2

Гугл календар для співробітників,керівників навчального закладу

| Календар

ЗАВДАННЯ 3

Семінар

Семінар проводився: Яковлєвою Вікторією та Котовою Марією. Презентація до семінару готувалась спільними силами. Сам семінар порівну був розподілений, як в практичній частині так і в теоретичній.

Під час практики було проведено семінар на тему "Використання ІКТ у навчально-виховному процесі в початкових класах". Виступ був доповнений презентацією, яка дала відповіді на такі питання: "Що таке ІКТ?", "Способи використання інформаційних технологій","Вплив ІКТ на розвиток навчально-виховного процесу". Наведені приклади інтернет-ресурсів, які значно полегшать роботу вчителя, під час уроку.

| Презентація

ЗАВДАННЯ 4

Методичні рекомендації

Дієві рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи

 • сформувати інформаційну культуру та компетентність керівних, мето­дичних, педагогічних кадрів, вихованців гуртків, творчих об’єднань, батьків, сприяти їх інтеграції в інформаційний простір держави та світу;
 • забезпечити модернізацію та інтенсифікацію навчально-виховного процесу за рахунок використання сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
 • удосконалити систему управлінського контролю, методичної роботи, науково-методичного (навчально-методич­ного, дидактичного) забезпечення освітньої діяльності гуртків, творчих об’єднань і закладу в цілому;
 • акумулювати перспективний досвід організації управлінської, методичної, навчально-вихов­ної, інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності, забезпечити його адаптацію та упро­вадження в широку педагогічну практику;
 • запропонувати вихо­ванцям гуртків, творчих об’єднань нові технології, форми й методи навчально-виховної діяльності (на основі мережевого партнерства і творчої взаємодії, дистанційних навчальних курсів, веб-квестів, Інтернет-проектів тощо);
 • забезпечити діалог та мережеву взаємодію з батьківською громадськістю, сусідніми освітніми установами, органами влади, територіальною громадою тощо (форум, віртуальна приймальня, психолого-педагогічна он-лайн-консультація)

Модернізувати ІТ-інфораструктуру можна так:

 • Електронне навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу учням, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу.
 • Керування дослідженнями. Хмарна платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів. Надання групам ефективних засобів для співпраці, дослідження, аналізу, розробки та створення матеріалів.
 • Ефективність навчальних закладів. Загальний аналіз діяльності навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних.
 • Операційна ефективність. Програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

 1. організацівати систематичне підвищення кваліфікації педагогічного колективу у галузі ІКТ;
 2. проведення майстер-класів і інтегрованих та бінарних уроків з використанням ІКТ в загальноосвітньому процесі;
 3. удосконалення технічної оснащеності навчального закладу (обладнання автоматизованих робочих місць учителів і адміністративного корпусу);
 4. участь в освітніх проектах в мережі Інтернет; створення проектів для використання на заняттях;
 5. створення власних Web-сторінок викладачів, адміністрації, соціально-педагогічних служб і їх розміщення на сайті школи;
 6. розвиток системи учнівського самоврядування і створення окремих сторінок Web- на сайті навчального закладу; забезпечення доступу до інформації про діяльність навчального закладу учнів, батьків і зацікавленої громадськості