Якимець Дарина Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Якимець Дарини Володимирівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Завдання 1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Войнихівська ЗОШ I-IIIст.

Войниха.jpgУ вересні 1924 року в районі було відкрито 5 шкіл з метою ліквідації не писемності. У них навчалось близько 180 осіб. До складу цих шкіл входила і Солоницька 7-річна школа. Філіалом семирічки була Войнихівська початкова школа. Першим директором був Погребняк Юхим Трохимович. Коли розпочалась Велика Вітчизняна Війна Погребняк Ю.Т. разом з учителем початкової школи Коломійцем Григорієм Сизоновичем пішли на війну. З вйни не повернулись. Уроки війни Солоницька семирічна школа була пересилочним пунктом для відправки молодих юнаків і дівчат на каторгу до Німеччини. У 1943 році школа відновила заняття. Директором з 1946 року став фронтовик Чумак Іван Михайлович. Вчителями працювали Коломієць Пріська Луківна, Дейкало Параска Захарівна, Плис Любов Степанівна, Панченко Анастасія Дмитрівна, Ляшенко Марія Григорівна пізніше Гончаренко Анастасія Микитівна. З 1965 року директором школи став Шехель Юрій Миколайович (Юхим Ізраїлович). Стара початкова школа існувала в будинку заможного селянина Очеретька Прокопа, який спочатку віддав пів будинку для школи, а потім і ввесь будинок. У 1965 році за рішенням правління колгоспу ім. Жданова було виділено будівельний матеріал для будівництва нової початкової школи. Будівництво стало ударною будовою, жителі села працювали безкоштовно. Головою правління був Герой Соціалістичної праці Олійник Григорій Антонович. Директором була Каюкова Ада Павлівна. У 1979 року у Войнисі побудовано середню школу на 568 місць. У ній навчалось близько 250 учнів. Першим директором новозбудованої середньої школи став Лисенко Іван Семенович. У 1983 р. – директором Гончарова Неля Анатоліївна. У 1985 р. – Білий Олександр Дмитрович. У 1986 р. – до 2002 р. – Холодняк Микола Іванович. З 2002 року - по 2007 рік – Цвілюк Катерина Іванівна. З 2007 року і по даний час Носенко Григорій Миколайович.

Адміністрація

Директор Носенко Григорій Миколойович

директор

Інтерв'ю з директором.

-Доброго дня! Григорій Миколаювич,ви розумієтесь на інформаційно-комунікаційних технологіях?

-Так,я розуміюсь на цьому.

-На Вашу думку, школа достатньо розвинена в цій сфері?

- На мою думку так,адже школа забезпечена мережою інтернет, 16 комп'ютерів по 2 з яких знаходятьс у двох класах початкової школи. У інформатичному класі є Smart дошка та проектор, в цьому році ми адаптували кабінет 1 класу в якому тепер також є мультимедійна техніка. Як Ви вважаєте використання ІКТ підвищує якість навчання? На мою думку,так. Адже це дає більше можливостей вчителям подавати матеріал для учнів, а дітям цікавіше навчатися.

-Чи ви будете впроваджувати у школі більше використання ІКТ на уроках і в управлінні школою?

-Так, буду намагатися.

-Дякую за розмову.

ІКТ компетентність вчителів.Створення анкети.Прорведення анкетування.Аналіз результатів

Для встановлення ІКТ компетентності вчителів було розроблено анкету.

 • Анкета
 https://goo.gl/forms/KR6Py4FjCP9dCmL52
 • Результати опитування
https://docs.google.com/forms/d/1zWGuJ1BJtAYtyXm-K_qxQpnHY8u3M5CTDuQTk2872zs/edit?usp=sharing

За результатами анкетування можна зробити висновок,що не дивлячись на те,що це школа в сільській місцевості, вчителі добре розуміються на ІКТ, але не в усих класах школи є потрібне для цього обладнання.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу(апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення
 
 Комп'ютери
 Проектори+Smart дошка
 Плазмовий телевізор

Програмне забезпечення

 Microsoft office
 Windows
 Антивірусна програма Kaspersky
 

Інформаційне забезпечення

 [ http://voiniha-zosh.at.ua/]

Завдання 2 Календар для вчителів

календар

Завдання3

Провести семінар (тренінг) для співробітників/вчителів/ з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді/ педраді щодо можливостей онлайн навчання

Семінар на тему :"Використання ІКТ в школі"

Освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці (формувати основні життєві компетенції). Світовий процес переходу до інформаційного суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти.

Людство має нагальну потребу обробки інформації. Необхідність пошуку нових організаційних форм і методик навчання зумовлена тим, що виникла потреба в розробці методики, яка відповідає адаптації школи до комп’ютерної епохи. Школа має стати найважливішим фактором формування нових сучасних життєвих установок особистості. Це завдання під силу лише тим учителям, які здатні не тільки "завантажувати" пам’ять учнів, а й формувати їх компетентності. В умовах традиційних форм та методів навчання школярі, отримуючи інформацію пасивно, не вміють самостійно її здобувати, а також застосовувати те, що знають.

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.

Нині комп’ютеризація навчального процесу розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти. Цій проблемі приділяється значна увага як на рівні центральних органів управління освітою, так і на рівні навчальних закладів освіти. Проте масштабна комп’ютеризація навчального процесу у ЗНЗ – складна проблема, яка потребує тривалої цілеспрямованої роботи й постійної уваги.

Зміни у підходах до навчання створили умови для перебудови особистісних установок взаємодії учителя з учнями. Вчитель зобов’язаний виступати у ролі творчого керівника, спрямувати учнів від статичних знань до динамічних.


Впровадження інноваційних моделей навчального процесу передбачає вміння вчителів - предметників користуватися засобами новітніх інформаційних технологій. Структурна побудова заняття з використанням ІКТ змінює саму суть навчального процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі вчителя й учня врівноважені: обидва працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду. Важливим тут є не те, як багато діти знають, а як вони дізналися і що робитимуть зі своїми знаннями.

До того ж слід звернути увагу на те, що педагог повинен завчасно моделювати ситуації взаємодії за допомогою засобів, схем (моделей) діяльності учнів, відповідно до змісту і мети уроку. В моделях слід фіксувати склад індивідуальних дій учнів, спосіб їх розподілу між учасниками і послідовність дій виконання. Цілеспрямована модель діяльності учнів у даних уроках виступає інструментарієм, за допомогою якого можна поєднувати методологію та зміст, крім того, вона є основним засобом організації комунікації учнів і вчителя.

У процесі побудови уроку з використанням ІКТ визначальною є діяльність учнів, а головною функцією педагогічної згоди стає створення комунікативних умов, коли учитель своїми висловлюваннями і діями бере участь у створенні "критичних ситуацій", що ведуть до аналізу й розуміння змісту навчального матеріалу, способів пізнання. Вчитель керує взаємодією учнів, які представляють різні позиції й пізнавальні можливості.

Дидактична ефективність даного уроку досить висока і дає вчителю змогу визначати й вивчати психолого-педагогічні феноменальні можливості окремих учнів, а учням - за умови системності використання даних методів навчання, очевидніше виявляти різні позиції, перешкоди, які виникають у процесі навчальної діяльності. Саме в такій формі уроку, за інтерактивними методами навчання та використання ІКТ, виникає зв'язок між змістом (темою уроку) і способом спільної та індивідуальної діяльності, між учнем і способом вирішення проблеми, ситуації, завдання.

Необхідною складовою формування єдиного освітнього інформаційного простору, першим кроком до використання інноваційних та дистанційних технологій навчання у професійній діяльності вчителя є наявність Інтернету.

Сьогодні існує безліч інформаційних матеріалів на електронних носіях: електронні довідники, енциклопедії, атласи, науково-популярні фільми тощо.

Традиційна формула освітнього процесу "знання – вміння - навички" вже не спрацьовує повною мірою. Інформаційне суспільство вимагає від людини набуття здатності та вмінь самостійно здобувати і нестандартно використовувати знання, опановувати інформаційні технології їх пошуку, осмислення, поглиблення та застосування, які стають органічною потребою кожної людини. Щоб поглибити знання у сфері інформаційних технологій, навчитися застосовувати їх у процесі викладання різних навчальних предметів, багато вчителів обирає післядипломне навчання в галузі інформаційних технологій.

Цьому активно сприяє й сучасна система неперервної освіти, складовою якої є дистанційна форма організації навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Вона почала набувати значного розвитку протягом останнього десятиріччя і є найбільш ефективною при розв'язанні багатьох проблем.

У процесі підготовки вчителя для використання інформаційних технологій не лише на заняттях з інформатики, але й у всьому освітньому просторі, особлива увага приділяється розвитку рис новаторства, креативності, адже педагог має підготувати учня до відповідальних, свідомих і розумних дій в умовах технічного прогресу, швидкого розвитку техніки, інформаційних технологій, раціональної самоосвіти і технічного та інформаційного навчання.

Підвищення кваліфікації у сфері інформатики вчителів інших предметів – набагато складніша проблема, ніж підготовка самих учителів інформатики. Проте її можна розв’язати, підвищуючи кваліфікацію вчителів у двох напрямках:

Інформатизація освіти є одним з пріоритетних напрямів модернізації вітчизняної освітньої системи. Значну увагу цьому питанню приділяє Уряд країни, на розв’язання проблем інформатизації освіти з урахуванням сутності глобальних трансформацій та підготовки людини до життя в інформаційному суспільстві спрямовують спільні зусилля Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія наук України та інші установи і заклади освіти.

ля прикладу розглянемо освітню платформу, на якій працює "Щоденник. ua". Це соціальна освітня Інтернет - мережа, яка об’єднує в єдиний інформаційний простір педагогів, учнів, батьків, батьківські комітети, адміністрації шкіл, методичні центри, міські та районні управління освіти та Міністерство освіти України. Білозерська ЗОШ І-ІІІ ст. №18 м. Добропілля визначена опорною школою з впровадження ІКТ в навчально-виховний процес, педагогічний колектив якої здійснює дослідницько-експериментальну роботу за проектом "Щоденник.ua".

Структура освітнього інформаційного середовища цього навчального закладу складається з блоків: управління навчанням, інформаційного (модуль інформаційних ресурсів), менеджмент навчального закладу (генератор розкладу уроків, домашні завдання, електронний щоденник, електронний журнал), електронна бібліотека (художня, навчальна література, медіатека, методичні та дидактичні матеріали, освітнє законодавство), блок використання дистанційного навчання (технології віртуальних класів, on-line відеоуроки, система індивідуального навчання), блок спілкування між користувачами (групи за інтересами, новини, анонси подій, пошта), конкурси. Отже, комп’ютеризація й доступ до мережі Інтернет в ЗНЗ - це не лише нові технічні можливості для сфери освіти, а й дружній інтерфейс машинно-діалогового режиму, доступ до гігантських обсягів інформації.

Сучасні інструментальні засоби відкривають широкі перспективи для візуалізації та інтерактивності навчального процесу. Завдяки новому рівню інформаційного забезпечення стає можливим удосконалення методів освітньої діяльності, раціональне використання праці педагогів та адміністрації ЗНЗ. У кожній школі проведено моніторинг компетентності вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Всі педагоги володіють навичками використання ІКТ на рівні "Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.

Великий внесок корпорації Intel в освіту. Спонсорська підтримка, яку корпорація Intel надає конкурсам Intel ISEF, є частиною корпоративної програми Intel, покликаної забезпечити підготовку вчителів і учнів до вимог завтрашнього дня. Ця ініціатива спрямована на підвищення якості навчання, а також на підвищення ефективності освіти загалом за рахунок використання сучасних технологій, допомагаючи учням розвивати навички наукового мислення, необхідні для успішної роботи в сучасній, заснованій на знаннях економіці.

Ще одним напрямком цієї корпоративної програми на підтримку освіти є всесвітня благонадійна ініціатива Intel "Навчання для майбутнього", у рамках якої успішно пройшли підготовку більше 1 млн. 500 тис. учителів у різних країнах світу. Мета програми Intel "Навчання для майбутнього" полягає в тому, щоб навчити вчителів і учнів методам практичного застосування інформаційних технологій у навчальному процесі.

Нині дедалі важливішим стає інформаційне представництво навчального закладу в мережі Інтернет, що передбачає створення офіційних сайтів закладів освіти та педагогів. Метою створення офіційного сайту є представлення навчального закладу в глобальній мережі, формування його іміджу. Сайт вчителя – це не тільки інформаційний ресурс. Це - візитна картка, яка розкриває професійну діяльність педагога.

На офіційних сайтах відділу освіти Добропільської міської ради та вчителів шкіл міста розміщені матеріали діяльності педагогічних колективів та досвідчених вчителів. Спостерігається динаміка зростання кількості сайтів педагогів, що свідчить про підвищення рівня інформаційної компетентності вчителів Донеччини.

Участь вчителів у Міжнародних та Всеукраїнських проектах з питань інформатизації освіти надає унікальний досвід використання новітніх технологій, поширює можливості опанування нових методик, збагачує регіональну освітню систему. Інновацією в початковій школі стало впровадження Всеукраїнського проекту "1 комп’ютер -1 учень", метою якого є прогнозування моделі навчального електронного середовища і створення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для опанування вчителями та учнями сучасних інформаційних технологій і розроблення методики їх використання в навчально-виховному процесі у цьому середовищі.

Модель "1 учень – 1 комп’ютер" передбачає використання спеціально розробленого комп’ютера-ноутбука, яким учні та вчителі можуть користуватися іу школі, і вдома, скрізь, де є Інтернет. У цих умовах особливої актуальності набуває поняття "комп’ютерна компетентність".

За міжнародними проектами "Партнерство у навчанні" та "Інтел/Навчання для майбутнього" пройшли тренінги, навчання педагоги області.

Підготовці учнів до успішної самореалізації у цифровому суспільстві та розвитку життєвих компетентностей сприяє участь у Всеукраїнському проекті "Інтершкола".

Отже, перехід від навчання окремих навичок роботи на комп’ютері до інтегрованого способу вироблення комп’ютерної компетентності передбачає зосередження спеціальних зусиль у цьому напрямі. Як показує досвід, впровадження програми навчання комплексних інформаційних умінь успішно відбувається там, де ця робота здійснюється в тісній взаємодії вчителів і фахівців з інформаційної та комп’ютерної техніки. Така програма може і повинна вписуватися в навчальний план.

Учителі початкових класів або вчителі – предметники, які володіють сучасними комп’ютерними технологіями, і викладачі інформатики мають вибудовувати весь процес навчання так, щоб він забезпечував, поряд із засвоєнням предметного змісту, формування відповідних технологічних та інформаційних умінь і навичок, які застосовуються в різних життєвих ситуаціях: навчальних, виробничих, особистих. Одним із результатів процесу інформатизації навчальних закладів має бути можливість використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для роботи з інформацією як в навчально-виховному процесі, так і для інших потреб.

Завдання 4 Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

Створення інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях та дозволяє на рівні школи перевести управлінську, фінансову, навчально-виховну діяльність школи на комп’ютерні програми для стандартизації всієї інформації. Інформаційне середовище школи має такі складові: фізична, психологічна та інтелектуальна. Базою фізичної складової інформаційного середовища є кабінет інформатики, а також робочі місця адміністраторів, учителів. До інформаційного середовища відносяться також шкільний Інтернет, локальна мережа та технічні засоби мультимедія (телевізори, проектори, відео, програвачі, фотоапарати тощо), програмне забезпечення навчально-виховного процесу. До психологічної та інтелектуальної складової інформаційного середовища відноситься «людський фактор». Це воля та бажання самих учасників освітнього процесу до використання інформаційних та комунікаційних технологій в освітньому процесі. Організація роботи з формування інформаційного простору розв’язує такі завдання: опис структури інформаційного простору, усіх його рівнів, ступенів, форм взаємодії внутрішніх та зовнішніх взаємодій інформаційного середовища навчального закладу. Учасниками даного процесу мають виступати адміністрація, учителі, учні, батьки. Кількість шкіл, які мають сучасне технічне обладнання, збільшується, але, на жаль, інформатизація навчання та управління навчальним закладом не відповідають сучасному рівню. Є декілька причин виникнення даної ситуації, про що йдеться далі. По-перше, – це невідповідність підходів до вивчення інформатики у школі, коли метою навчання є відпрацювання навичок користування комп’ютером. Це призводить до того, що учень не використовує комп’ютер для навчання в позаурочний час. По-друге, вчителі-предметники ще не готові до використання нових технологій, не мають мотивації до їх освоєння. По-третє, – це відсутність можливості переходу до використання інформаційних технологій в управлінні навчальним закладом, а також вищестоящими органами управління. Розв’язання даних проблем можливе лише через створення єдиного інформаційного середовища. Єдине інформаційне середовище навчального закладу – це система, у якій на інформаційному рівні задіяні та зв’язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – вчителі – учні – батьки. Можна виділити такі загальні положення формування єдиного інформаційного середовища:

 • під час формування інформаційного освітнього середовища необхідно розв’язати проблему змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення традиційних складових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, учителя та освітнього середовища;
 • інформаційне освітнє середовище включає технологічні (апаратні та програмні), інформаційні та організаційні ресурси;
 • під час створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу зростає значимість ІКТ – компетентності педагогів, які працюють в умовах широкого застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій в освітньому просторі школи.

МодернізаціЯ ІТ інфраструктури

 • Забезпечити кожен кабінет сучасною технікою.
 • Створити ЕОС школи, що дасть змогу вчителям ділитись досвідом, учням поглиблювати знання дистанційно.
 • Створення електронного журналу та електронних щоденників.
 • Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Для формування ІК-компетентності вчителів потрібно:

 • Проводити семінари і тренінги для вчителів.
 • Надавати вчителям можливості проходження курсів підвищення ІК-компетентності.
 • Мотивувати вчителів та показувати можливості використання сучасних технічних засобів в освіті.
 • Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.

Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.
 • ІК-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога.
 • З появою в роботі вчителя комп’ютера та Інтернет значно збільшуються можливості самоосвіти вчителя. Комп’ютер повинен стати незамінним інструментом в роботі, що значно підвищить її ефективність. Кожен учитель повинен бути готовий до використання інформаційних технологій у власній праці, а також в роботі з учнями.
 • Перед сучасним учителем стоїть нелегке завдання: навчаючись і перебудовуючись під нові вимоги часу самому, навчити і підготувати інших. Удосконалення якості навчання та виховання у середній школі напряму залежить від рівня підготовки педагога.