Шіяненко Тетяна Олегівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (зі спеціалізації) практика (27.09.2021 р. по 24.10.2021 р.)студентки групи Пом-1-20-1.4з Шіяненко Тетяни Олегівни. База практики Красятицьке НВО "ЗОШ -ЗДО".сайт

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ЦТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ЦТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в школі і безпосередньо в діяльності керівництва закладу стало загальною необхідністю. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виховний процес школи забезпечить поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних працівників. З цим погодилася і адміністрація нашої школи, а детальніше можна ознайомитися із їхньою думкою проглянувши інтерв'ю.

В школі керівництво поступово впроваджує ЦТ і намагається кожного року ще більше розвиватися в даній сфері. Що правда зміни не великі і не досконалі. Найголовніше, що директор має позитивний погляд на подальший розвиток інформаційно – комунікаційних технологій в школі.

Ц-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Для визначення Ц-компетентності виховатеів закладу було розроблено анкету

Проаналізувавши відповіді ми зробили такі висновки:

 • Більшість респондентів періодично використовують ЦТ в освітньому процесі та усвідомлюють переваги їх застосування.
 • У повсякденному житті всі респонденти користуються гаджетами та мають доступ до інтернету; більшість опитаних користується google аккаунтом і знайомі з багатьма його сервісами.
 • Колектив закладу займає активну позицію щодо розбудови його інформаційно-освітнього середовища.

З вищезазначеного зроблено висновок що, протягом проходження виробничої практики за спеціалізацією «Управління електронним навчанням», доцільним є розширення знань вчителів з питань розробки та використання ЦТ дидактичних матеріалів у роботі з дітьми.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

 • Апаратне та програмне забезпечення

Персональні системи та периферійне обладнання. Персональні комп’ютери директора, заучів, завгоспа, вчителів. Представляють собою типові ПК, що складаються із системного блоку та монітора. З периферійного обладнання кожен ПК оснащений клавіатурою та мишкою, що підключені до системного блоку через порти PS/2., та принтерами з USB-інтерфейсом. Крім того, комп’ютери заучів та директора оснащені сканерами та мультимедійними колонками, так як ці пристрої їм необхідні у повсякденній діяльності (а саме – підготовку методичних матеріалів, ознайомлення з методичними розробками, матріалами, у т.ч. і аудіо-візуальними, знайденими у мережі Інтернет та ін.). Для періодичного копіювання та збереження документів використовується портативний зовнішній жорсткий диск Western Digital, який зберігається у директора.

 • Мережева інфраструктура.

В якості точки доступу до Інтернет використовується роутер виробництва компанії TP-Link. Він забезпечує швидкість передачі даних до 100Мбіт/с. Крім того, він забезпечує включення всіх робочих місць. Це дає можливість користувачам цих ПК, наприклад, спільного використання загальнодоступних робочих файлів. Фізично роутер розміщено у кабінеті директора. Мережа прокладена кабелем типу «вита пара» UTP категорії 5, характеристик якого цілком достатньо для побудови локальної мережі такого обсягу.

 • Програмне забезпечення.

Персональні системи працюють під керівництвом операційної системи Windows 7. Крім того, на ПК встановлено типові пакети продуктів Microsoft Office та Adobe Acrobat для роботи з різного виду (формату) документами. Для роботи в Internet – встановлено браузери Google Chromе, для електронного листування використовується программа Microsoft Outlook.

 • Інформаційне та навчально-наукове забезпечення

Інформаційне та навчально-наукове забезпечення визначається переліком функцій, які забезпечують базовий рівень функціонування установи в цілому та виконання співробітниками школи своїх безпосередніх обов’язків відповідно до їх Посадових інструкцій. До таких функцій відносяться:

  • Створення та ведення організаційно-розпорядницької документації;
  • Підготовка матеріалів методичного характеру
  • Розробка дидактичних матеріалів для роботи з дітьми
  • Облік матеріальних цінностей
  • Забезпечення комунікації та документообігу між посадовими особами в межах їх посадових інструкцій
  • Комунікація з зовнішнім світом шляхом листування email чи використовуючи інші канали (месенджери, соціальні мережі та ін.)

Зазначена інформація зберігається на ПК співробітників, відповідно до їх обов'язків, та дублюється на зовнішньому жорсткому диску.

Завдання 2

Mcaticon yell.png
Завдання на вибір

На основі аналізу попереднього завдання було розроблено Блог для вчителя

Завдання 3

Mcaticon yell.png
Тренінг-семінар

Семінар на тему: «Використання ЦТ у навчально-виховному процесі»

Шіяненко 1.jpg
Шіяненко 3 .jpg
Шіяненко 5.jpg

Цілі:

 • Актуалізація переваг використання цифрових технологій у школі
 • Сприяння розвитку та активному застосуванню ЦТ педагогами

Задачі:

 • Систематизувати знання з питань використання ЦТ в освітньому процесі ЗНЗ.
 • Підвищити рівень професійної компетентності педагогів
 • Показати елементи використання ЦТ в освітньому процесі школи
 • Проаналізувати та визначити вплив використання сучасних ЦТ на формування та розвиток особистості дитини
 • Ознайомити педагогів з можливостями сервісів WEb 2.0 у контексті створення дидактичних матеріалів для роботи з дітьми

Обладнання:

План проведення семінару:

1. Використання ЦТ у навчально - виховному процесі.

2. Поняття освітніх електронних ресурсів.

3. Класифікація освітніх електронних ресурсів (ОЕР)

4. Поняття освітніх веб-ресурсів (ОВР)

5. Види освітніх сайтівЗавдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності ЗНЗ. Опираючись на ті можливості, що наразі має Красятицьке НВО, доцільно дати такі методичні рекомендації:

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

1. Створення корпоративної пошти для педагогів, що дало б змогу адміністрації закладу швидко інформувати кожного про якусь термінову подію чи надсилати необхідну інформацію.

2. Створення сторінки, де б педагоги могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність).

3. Створення віртуального методичного кабінету, доступного для всіх співробітників закладу.

4. Налаштування мережевої інфраструктури закладу.

5.Співпраця педагогів, адміністрації закладу: створення особистих портфоліо, Е-бібліотеки, віртуального методичного кабінету, блогів керівника закладу, створення та зберігання документації закладу в електронному вигляді

6.Оптимізація комунікації між батьками та співробітниками закладу: розбудова сайту школи, створення груп для спілкування з батьками у месенджерах та/чи соціальних мережах, використання можливостей google сервісів як на рівні кожного класу окремо, так і на рівні ЗНЗ загалом

7.Активне впровадження ЦТ у роботі з дітьми: використання дидактичних ігор на базі ЦТ, дидактичних ігор з елементами ЦТ, відео та аудіозаписів на заняттях, відеозаписів та аудіозаписів для супроводження повсякденних рутин, презентацій, аудіоказок і т.д.

Модернізації цифрової інфраструктури

1. Оновлювати технічну базу закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, SMART-board, програмного забезпечення і т.д.).

2. Підтримувати та оновлювати корпоративний сайт установи.

3. Спонукати педагогів використовувати новітні комп'ютерні технології в навчально-виховній діяльності.

4. Здійснювати розгорнутий моніторинг ефективності впровадження ЦТ в заклад освіти.

5. Розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси.

6. Забезпечення навчання педагогічного колективу для підвищення рівня знань по роботі з ЦТ.

Формування Ц- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

1. Брати участь у різноманітних семінарах щодо застосування ЦТ у навчальній практиці.

2. Проведення індивідуальних консультацій за запитом.

3. Проведення майстер-класів, де вчителі матимуть змогу навчитись методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій.

4. Проведення тренінгів, на яких вчителі матимуть змогу практично попрацювати з новими сервісами.

5. Участь у вебінарах для обміну досвідом з іншими навчальними закладами щодо впровадження та використання ЦТ в навчально-виховній діяльності.

6. Проведення моніторингу Ц-компетентності вчителів.

7. Відвідування спеціальних курсів з підвищення Ц-компетентності педагогів.

Завдання 5

Mcaticon yell.png
Презентація результатів