Штогрин Вікторія Ярославівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням»)
IMG 20201020 220727.jpg База проходження практики: Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня ліцей "Едюкейтер"

Ліцей Educator — це простір, у якому створено умови для досягнення успішного результату кожного з наших учнів, а навчальне середовище сприяє розвитку потенціалу, внутрішньої мотивації, самостійності, усвідомленості та відповідальності.
Директор: Бандурко Владислава Василівна
Адреса: Україна, м.Київ, Дарницький район, просп. Миколи Бажана, 10-А
Телефон:(050)7698694
E-mail: zno.vlada@gmail.com
Сайт: https://educator.in.ua/school/
Інстаграм: https://www.instagram.com/zno_educator/
Блог: https://blog.educator.in.ua/page/1
Facebook: https://www.facebook.com/educatorukraine/


В навчальній програмі ліцею передбачено три напрямки розвитку особистості:


Академічний - передбачає вивчення базових предметів у відповідності до освітніх стандартів МОН та проходження додаткових навчальних курсів, спрямованих на розвиток soft skills. Проектна робота - дає можливість навчатися та розвивати потенціал, під час проектного семестру, вирішуючи реальні задачі, учні самостійно формують команду та обирають напрямок проектної роботи. Волонтерство та громадська робота - розвиває лідерські якості та є невід’ємною складовою розвитку особистості
Ключові компетенції випускника Educator
Допитливість - здатність ставити правильні запитання, цікавитись світом та досліджувати його на елементарному рівні.
Креативність - вміння генерувати ідеї та доносити їх оточуючим, застосовувати на практиці власні наробки.
Критичність - навички роботи з інформацією: аналіз інформації та ідей; обґрунтування суджень та їх аргументація.
Комунікативність - розуміння своїх почуттів та почуттів оточуючих, вміння їх виразити; вміння співчувати та співпереживати.
Колективізм - вміння працювати в команді, налагоджувати конструктивні зв’язки з іншими людьми.
Самоконтроль - навик керування своїми почуттями; відтворювати душевну рівновагу; вміння протистояти поразкам.

1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

1.1 Інтерв`ю з директором ліцею Бандурко Владиславою Василівною: 
https://www.youtube.com/watch?v=XwvD6e9kUMQ


1.2 ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.


Для визначення ІК-компетентності педагогів була розроблена анкета https://docs.google.com/forms/d/1zgxghsUftAFUPf0EcxUFK2T65TfYJ5eT2NZan66FIKo/edit
Результати:
Анкета 1.png Анкета 2.png Анкета 3.png Анкета 4.png Анкета 5.png
Отже, у більшості педагогів високий рівень володіння ІКТ, також вони завжди удосконалюють свої форми та методи роботи. На уроках ІКТ використовується найчастіше 2-3 рази в тиждень. За думкою вчителів, на учнів ІКТ впливає позитивно, підвищує пізнавальний інтерес, дозволяє учням проявити себе в новій ролі та сприяє зростанню успішності учнів з предметів. Щодо педагогів, то дозволяє економити час на уроці, підвищує його ефективність, реалізовуються дослідницькі та проектні технології у навчанні. 40% вчителів розміщують авторські матеріали на різних ресурсах; 80% - потрібне підвищення кваліфікації, щодо ІКТ. Рівень володіння комп'ютерними технологіями оцінений високо. Найчастіше використовуються для самоосвіти, такі ресурси, як "Всеосвіта", "На урок", "Відеолекції","Освіта", "Освіторія". На основі вище сказаного, можна зробити висновок, що педагоги активно та ефективно володіють ІКТ та використовуть його у своїй діяльності.

1.3 Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)


Апаратне забезпечення.
1.Ноутбук- 25 шт (у кабінеті керівника закладу та у кожному навчальному кабінеті)
2.Кольоровий принтер - 2шт
3. 3D-ручка – 1 шт (у кабінеті головного методиста)
4. Проектор – 5 шт (у кількох навчальних кабінетах)
5. Мультимедійна дошка – 5 шт
Програмне забезпечення:
1.Операційна система
2.Системи управління файлами
3.Антивірусна програма
Інформаційне забезпечення:
1.Дистанційні курси - платформи "Всеосвіта", "Прометеус", «На урок»
2. Система обліку знань, дистанційного навчання, електронний журнал «Human»

1.4 Моніторинг та оцінювання цифрового середовища Університету Грінченка


Освітньо-інформаційне середовище в університеті забезпечужться на високому рівні - починаючи від роботи системного адміністратора, до роботи викладачів. Головним результатом комп’ютеризації освітньої та управлінської діяльності є розробка і впровадження інформаційної освітньої системи університету. Вона є інформаційною системою (ІС) корпоративного типу, відображає структуру університету і функціонує на основі інтернет-технологій і баз даних. Пропускна спроможність каналу зв’язку з мережею Інтернет, який обслуговує навчальний процес, становить 200 МБіт/с. В межах автоматизованої інформаційної освітньої системи діють три функціональні підсистеми:
- «Електронний університет»;
- «Модульне середовище для навчання» ( http://e-learning.kubg.edu.ua/);
- «Дистанційне навчання»
- Електронний каталог (http://ek.kubg.edu.ua)
Основною метою впровадження інформаційної системи є підвищення якості освітніх послуг в університеті на базі створення електронного освітнього середовища та удосконалення системи управління ЗВО. При цьому вирішуються такі завдання:

- розробка єдиної інформаційної бази підтримки навчальної, навчально-методичної й адміністративної діяльності університету;

- впровадження нових форм і методів управління навчальним процесом в університеті на основі сучасних інформаційних технологій;

- скорочення часу, необхідного для проходження інформації, що потрібна для ухвалення управлінських рішень;

- підвищення ефективності роботи викладачів та співробітників завдяки оперативному доступу до інформаційної бази університету;

- введення єдиних стандартів роботи з електронними документами, які враховують чинну нормативну базу і забезпечують захист, керованість і доступність документів;

- створення системи стратегічного і оперативного планування, системи прогнозування розвитку університету.

Інформаційна система університету Грінченка створювалась для комплексного вирішення автоматизації процесів організації і контролю навчального процесу та управління ним і носить інтегративний характер. Логічна структура ІС «Електронний університет» містить підсистеми, що складаються з програмних модулів, за допомогою яких формуються дані кожного окремого структурного підрозділу університету, що компонуються в єдину базу даних ІС.

2. Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу.


Підбір цікавинок для педагогів:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPVHHaDJuPbWnJbtA77tVRg-bR19vtyu0

Відео.png
Телеграм канал


Педагоги та батьки можуть побачити як проходить шкільне життя дітей, записатись на цікаві тренінги, майстер-класи та отримати корисну інформацію, щодо розвитку дитини.
IMG 20201021 004452.jpg IMG 20201021 004515.jpg IMG 20201021 004614.jpg Photo 2020-10-21 00-53-00.jpg Photo 2020-10-21 00-53-06.jpg

3. Семінар на тему "Дистанційне навчання - сучасна освітня технологія"

https://drive.google.com/file/d/1uguEqHKS5TrRKmgqqtxCqQVJZlEHNcyy/view?usp=sharing
Photo 2020-10-21 02-36-13.jpg IMG 20201020 160137.jpg Photo 2020-10-21 02-36-00.jpg IMG 20201020 160240.jpg IMG 20201020 161043.jpg

4. Методичні рекомендації:


Проєктування інформаційного освітнього середовища установи


- Розвивати активну інформаційну взаємодію з іншими закладами освіти; - Створити навчання з ІТ для працівників ліцею; - Створення "онлайн-дня" для всіх бажаючих; - Здійснювати регулярний моніторинг функціонування усіх рівнів ІОС; - Зтворити електронні бази педагогічних кадрів та здобувачів освіти; - Динамічно поєднувати всіх комунікаційних засобів завдяки універсальним формам зберігання, оброблення і передавання інформації;

Модернізації ІТ інфраструктури:

- Закупити в кабінети для початкової школи проектори, планшети. - Створення додаткового серверу для курсів для нових співробітників електронного навчання; - Створення курсів для підвищення рівня знань працівників школи по роботі з ІКТ; - Обмін досвіду в галузі ІКТ з іншими закладами в Україні та закордоном; - Регулярне оновлення програмного забезпечення, використовуваних ресурсів; - Оформити підписку на платні освітні онлайн-ресурси, які б використовували вчителі для підготовки та проведення уроків.

Формування ІК- компетентності співробітників:


- Проведення семінарів,тренінгів щодо використання ІКТ; - Проведення зустрічів з співробітниками інших шкіл, для переймання досвіду; - Оновлення літератури; - Участь в конкурсах, олімпіадах, виставках;
-Стаття "Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід)"
Шиненко М.А., Сороко Н.В.
У статті наводяться основні характеристики програмного забезпечення як послуги мережі Інтернет для освіти провідних компаній Google, Microsoft, IBM. Описуються деякі заходи цих компаній, які проводяться з метою допомоги вчителям оволодіти хмарними технологіями для підвищення рівня професійної діяльності

-Проект "Опис цифрової компетентності педагогічного працівника".
Морзе Н.В., Базелюк О.В., Воротникова І.П., Дементієвська Н.П. и Захар О.Г., Нанаєва Т.В., Пасічни О.В., Чернікова Л.А
Розуміючи важливість розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників (вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів початкової школи, вчителів різних навчальних предметів основної та старшої школи, викладачів закладів професійно-технічної освіти, методистів, керівників закладів освіти різних типів), які навчають та виховують дітей ХХІ століття, робоча група за Наказом Міністерства освіти і науки № 38 від 15 січня 2019 року розробила опис цифрової компетентності.

Єдиний інформаційний освітній простір навчального закладу – це система, в якій всі учасники навчально-виховного процесу (адміністрація, педагоги, діти та їхні батьки) задіяні на інформаційному рівні і пов’язані між собою. Практично всі учасники навчально-виховного процесу поєднані між собою відповідними інформаційними потоками. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес викладання всіх предметів потребує підвищення інформаційної культури педагога, застосування нових методів навчання з використанням комп'ютерних технологій. Особливої уваги потребує формування інформаційно-комунікаційної компетентності. Саме вчитель вирішує: як, у якому обсязі і для яких цілей можуть бути використані засоби ІКТ в навчальному процесі. Тобто, педагог є одним з найбільш ктивних учасників створення єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу.