Шокот Анастасія Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Шокот Анастасії Миколаївни. База проведення практики - Приватна школа «Афіни»

Вступ

Mcaticon.png
Вступ
Приватна школа Афіни.jpg

Приватна школа «Афіни»

Директор: Балакшина Оксана Миколаївна

Адреса: 03141, м.Київ, вул. Солом'янська, 35-а; 03110, м. Київ, вул. Андрія Головка, 13/1

Телефон: 249-70-53

Факс: 249-70-55

E-mail: athens@athens.kiev.ua

Веб-сторінка: http://www.athens.kiev.ua

Школа сімейного типу (створена батьками для своїх дітей). Мультипрофільна школа: для кожного учня може бути вибраний свій унікальний профіль. Обов'язкове поглиблене вивчення математики, англійської і української мов, а також трьох предметів за вибором.

Повний цикл з 1-го по 11-й клас. Атестат державного зразка. Оптимальна кількість учнів — 12-15 дітей у класі. Три іноземних мови з першого класу (російська, англійська, французька або німецька), велика кількість спецкурсів і тренінгів. Обов'язкові «додаткові» предмети: логіка, шахи, хореографія, гімнастика ушу.

Нестандартні форми учбової діяльності (занурення, проектні тижні, міні-інтенсиви), навчання фінансовій грамоті, ділові економічні ігри. Проектна діяльність в різновікових групах. Творчі студії і клуби за інтересами, шкільний театр.

Правдиве конфіденційне інформування батьків (у тому числі через Інтернет). Тьюторська модель супроводу учнів (за кожною дитиною закріплений його особистий дорослий-наставник). Система комплексної психодіагностики і ранньої профорієнтації дітей.

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.

1.Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?

Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ у правлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу:

 • Ведення та оформлення внутрішньошкільної документації;
 • Складання розкладу уроків;
 • Створення та використання бази даних учителів та учнів;
 • Моніторинг діяльності вчителів;
 • Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками;
 • Пошук та збір інформації за допомогою Інтернету (від нормативно-правової до інформації про придбання навчально–методичного забезпечення);
 • Створення рейтингів педагогічних працівників;

2. Чи готова школа та вчителі до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій?

Наша школа та наші вчителі готові та вже проваджують ІК технології.

3. Який вплив ІКТ на якість освіти у вашому навчальному закладі, чи є результати? І завдяки яким інструментам вони досягаються?

– ІКТ має позитивний вплив, тому ми маємо такі ж позитивні результати. В першу чергу ІКТ дозволили об’єднати усіх учасників навчально-виховного процесу в єдине комунікаційне та освітнє середовище і безпосередньо надали нам низку зручних та корисних сервісів. У кожного вчителя збільшилися можливості управління індивідуальною роботою учня при підготовці до уроку (домашні завдання, інтерактивні додатки, бібліотека, тести та ін.), що звичайно принесло позитивні якісні зміни у процес засвоєння знань, умінь та навичок. Ми використовуємо інноваційні підходи навчання, а саме нейробіку: ED-формат; STEM-освіта; DT (Design+Technology); соціально-емоційне навчання; дизайн мислення; програма «Інтелект України» в початковій школі.

– Дякую за змістовне інтерв’ю

Отже, школа забезпечена мультимедійними комплексами на високому рівні. В усіх класах є проектори, смарт дошки та ПК. В школі запроваджено ED-формат; STEM-освіта; DT (Design+Technology); соціально-емоційне навчання; дизайн мислення; програма «Інтелект України» в початковій школі.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Моніторинг вчителів з приводу використання ІКТ у вигляді анкетування.Анкета для вчителів Результати анкети

Висновки: Проаналізувавши результати анкетування можна сказати, що школа забезпечена засобами ІКТ на гарному рівні, що дає можливості вчителям вливатися в сучасний розвиток новітніх технологій. Можна побачити, що більшість вчителів використовують новітні засоби в роботі на уроках. І саме головне те, що всі, без винятку, готові до навчання та впровадження ІКТ.

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

 • 1 комп’ютерний STEAM клас;
 • Ноутбуки 18 шт;
 • У кожному класі проектор;
 • в кожному класі у вчителя є комп'ютер, Smart-телевізори та Smart-дошки ;
 • Інтернет;
 • Веб-камера; відеокамера 1 шт.
 • Принтери 18 шт
 • Сканери, ламінатор 5 шт.
 • Планшети 65 шт.
 • Обладнання для відеомонтажу.
 • Обладнання для CISCO.

Програмне забезпечення :

Mac OS

Microsoft office

Windows

Антивірусні програми

Використання баз даних (учнів, учителів, технічного персоналу)

Навчально-наукове забезпечення:

Інформаційне та навчально-наукове забезпечення визначається переліком функцій, які забезпечують базовий рівень функціонування установи в цілому та виконання співробітниками школи своїх безпосередніх обов’язків відповідно до їх Посадових інструкцій. До таких функцій відносяться:

 • Створення та ведення організаційно-розпорядницької документації;
 • Підготовка матеріалів методичного характеру
 • Розробка дидактичних матеріалів для роботи з дітьми
 • Облік матеріальних цінностей
 • Забезпечення комунікації та документообігу між посадовими особами в межах їх посадових інструкцій
 • Комунікація з зовнішнім світом шляхом листування email чи використовуючи інші канали (месенджери, соціальні мережі та ін.)

Також в школі функціонують:

 • Електронний журнал
 • Електронний щоденник

Завдання 2

Mcaticon.png
Завдання на вибір

Навчальний курс для вчителів можна переглянути тут.

З метою підвищення ІКТ-компетентності вчителів школи, було розроблено навчальний курс “Використання Powtoon для створення анімаційного відео”. Перш за все, метою даного курсу було надати можливість вчителям опанувати навички роботи на даному інтернет-сервісі та навчитися створювати анімаційні відео для уроків. Навчальний курс містить чітку інструкцію ,послідовність дій.

Завдання 3

Mcaticon.png
Семінар-тренінг

Тема "Створення анімаційних презентацій за допомогою програми Powtoon"

Створення анімаційних презентацій

Завдання 4

Mcaticon.png
Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи

Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації.

Для керівництва :

 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи,
 • впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.

Для викладачів :

 • організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • здійснювати самостійне навчання;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Модернізація ІТ-інфраструктури

Необхідно підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою).

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

Завдання 5

Mcaticon.png
Презентація виконання

Звітна презентація