Шмига Вікторія Григорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентки Шмиги Вікторії Григорівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта»

Маслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Адреса:
08850 Київська обл., Миронівський р-н., с. Маслівка, вул. Незалежності 113

Вебсайт:
www.maslivka-school.edukit.kiev.ua

Контактні телефони:
телефон 045-743-33-40
E-mail : maslivka-zosh@ukr.net

База практики: Маслівська загальноосвітня школа I-III ступенів (Київська обл., с. Маслівка)
Діти21.png

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - це підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. Адже зараз неможливо уявити навчальний процес у школі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації.

Одним з напрямків застосування ІКТ у школі є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео. Педагоги школи активно застосовують засоби мультимедіа в навчальному процесі.

Завдяки прикладам ефективного запровадження тих чи інших інформаційних технологій залучаються учні до спільних досліджень, пошуку і роботі з інформацією, розвивається критичне мислення учнів, утворюються нові знання, використовуються електронні освітні ресурси.

Освітньою політикою школи з питання впровадження ІКТ: можна визначити процес прийняття рішень, які спрямованні на застосування ІКТ та на формування ІКТ компетентностей вчителів.

Освітня політика школи ґрунтується на баченні тих орієнтирів майбутнього, які вплинуть на розвиток освіти в закладі. Вона направлена на модернізацію структури, змісту й організації навчального процесу; на забезпеченні якості навчального процесу; на цілі сталого розвитку; на забезпечення відповідної матеріально-технічної бази, що дасть можливість для реалізації застосовування ІКТ в навчальному процесі.

Заклад вже має певний досвід щодо впровадження ІКТ в освітній простір та демонструє готовність і потребу до подальшого розвитку та вдосконалення. Це проявляється в наявності перспективних планів і чітко сформованих цілей по вдосконаленню апаратного, інформаційного, та навчально-наукового забезпечення.

На даний час найкраще оснащення мають початкові класи школи. Адже саме з початкової освіти розпочалося впровадження реформи НУШ в освітній простір закладу. Відповідно вчителі початкових класів мають більше переваг і можливостей по впровадженню і застосуванню ІКТ на уроках порівняно з вчителями-предметниками у старших класах. Але адміністрація закладу прикладає чимало зусиль для того, щоб всі учні мали рівні можливості для отримання якісної освіти, шляхом застосування новітніх підходів у викладенні матеріалу та проведення уроків.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу

Інтерв'юМаслівка.jpg

Інтерв'ю з директором Маслівської ЗОШ I-III ступенів Теслюком І.Д. у форматі аудіофайлу (посилання).

Інтерв'ю у форматі документа Word (посилання)

Висновки: в ході проведеного інтерв'ю з керівником закладу було визначено, що керівництво закладу намагається створювати всі можливі умови для організації навчання та використання новітніх технологій, проте в школі стан апаратного забезпечення знаходиться на низькому рівні. Вчителі школи активно намагаються впроваджують ІКТ технології в освітній процес і розвиваються в даній сфері. Педагогічний колектив максимально старається використовувати наявне ІТ забезпечення та застосовувати ІКТ на уроках, семінарах, секціях, гуртках, концертах, нарадах, батьківських зборах, проектах і т.д., але варто відмітити, що школа дуже потребує оснащення новою технікою та відповідним ІТ забезпеченням.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників та вчителів закладу

На даний час освіта України стрімко розвивається за ранок впровадження різноманітних інновацій. Вчителю необхідно бути готовим, не тільки до впровадження цих інновацій, а і до безпосереднього творення інноваційних процесів. Сьогодні від педагога вимагається готовність гідно зустрічати кожну професійну ситуацію, бути готовим до перепідготовки в умовах, які швидко змінюються. Вчитель має володіти здібностями вирішувати проблем в різних сферах і видах діяльності на основі використання власного досвіду та досвіду колег. З розвитком і поширенням новітніх технологій однією зі складових професійної компетентності вчителя є компетентність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Вчителі повинні вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

ІК-компетентність вчителя передбачає:
• застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
• раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
• будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
• давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

ІК-компетентність дає можливість вчителю бути сучасним, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Сьогодні це обов’язкову складова професійної компетентності педагога.

Щоб сформувати інформаційну компетентність в учнів, учитель і сам повинен володіти такою компетентністю, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості учня.

Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

АнкетуванняМаслівка20.jpg
АнкетаМаслівка.jpg

Вчитель ЗЗСО має володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для відповідного, безпечного і ефективного їх застосування з метою навчання і виховання, забезпечення співпраці з батьками і колегами, а також в повсякденному житті.
РезультатиМаслівка.jpg

Для перевірки ІК- компетентності вчителів була створена анкета та проведено анкетування.

Анкету можна побачити натиснувши тут

З результатами анкетування можна ознайомитись натиснувши тут

Скріншоти результатів анкетування в файлі Word можна побачити натиснувши тут

Висновки: отже, проаналізувавши результати анкетування можна сказати, що майже вся школа забезпечена засобами ІКТ на недостатньому рівні, що дає менше можливостей вчителям використовувати сучасні новітні технології. Можна побачити, що більшість вчителів використовують новітні засоби в роботі на уроках, проте навчальні кабінети потребують оновлення апаратного забезпечення. За нашим дослідженням, не всі повноцінно вміють користуватися засобами ІКТ, тому і не завжди можуть використовувати їх у своїй роботі. Анкетування вчителів школи та аналіз їх ІК-компетентності дав змогу визначити, що керівництво та колектив школи поступово впроваджує ІКТ технології і намагається кожного року ще більше розвиватися в даній сфері. Що правда зміни не великі і не досконалі. Найголовніше, що вчителі школи мають позитивний погляд на подальший розвиток інформаційно – комунікаційних технологій в школі і своїй професійній діяльності.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

ТаблицяМаслівка.jpg

Завдання на вибір

БлогМаслівка.jpg
БлогМаслівка1.png

Блог “Кейс корисних сервісів”

Я розробила для вчителів блог з корисними ресурсами.

Адреса блогу: Блог “Кейс корисних сервісів”

Щоб стати людиною XXI століття, сучасному школяреві необхідно не просто оволодіти базовими комп'ютерними навичками, а й навчитися відбирати й аналізувати інформацію, синтезувати нові знання, вибудовувати систему ефективної комунікації і співпрацювати з людьми різних культур. Щоб учень набував таких вмінь та навичок повинні бути відповідні умови створені вчителем.

Тому створено даний блог для сучасного вчителя, в якому надано достатньо інформації, щоб бути вчителем ХХІ століття.

Семінар (тренінг)

Семінар (тренінг) для вчителів з використання ІКТ в освіті

ПрезентаціяМаслівка.png
Семінарфото2.jpg

Тренінг “Створення інтерактивних онлайнових вправ”

Сучасний світ не можливо уявити без інформаційних технологій, віртуального спілкування та взаємодії. Але найчастіше використання інформаційних технологій на уроках зводиться до демонстрації презентацій чи електронних посібників. Під час тренінгу буде розглянуто можливості сервісу learningapps, як створювати навчальні вправи та використовувати їх на уроках, вбудовувати до власних веб-ресурсів, залучати учнів до активного навчання та засвоєння матеріалу в ігровій формі. Учасники тренінгу дізнаються як можна перетворити навчання на цікавий процес з елементами гри та почати активно використовувати ІКТ на уроках, як разом з учнями створити навчальні вправи з різних предметів.

Завдання навчального тренінгу:
1. Ознайомитися з можливостями сервісу learningapps та його місцем в навчальному процесі.
2. Створити інтерактивні вправи різних типів для використання на уроках та самостійної роботи учнів поза класом.
3. Спланувати використання інтерактивних онлайнових вправ в освітньому процесі.

Учасники тренінгу дізналися:
• про можливості сервісу learningapps;
• як використовувати інтерактивні онлайнові вправи на уроках;
• як створювати он-лайнові вправи за допомогою сервісу learningapps;
• як вбудувати створені вправи у власний блог чи сайт, надсилати учням;
• як перетворити навчання учнів в цікавий захоплюючий процес.

Презентацію проведення тренінгу можна переглянути за посиланням

ТренінгМаслівка12.jpg Тренінг2.jpg Тренінг6.jpg Тренінг7.jpg Тренінг10.jpg Тренінг11.jpg Тренінг8.jpg Тренінг123.jpg Тренінг5.jpg Тренінг35.jpg

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища школи

604a0cadf94914c7ee6c6e552e9b4487-curved-check-mark-circle-icon-by-vexels.png

Успішне функціонування інформаційного освітнього середовища навчальної установи вимагає:

 • створення оптимальних матеріальних психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, організаційно-режимних і кадрових умов, які сприятимуть реалізації комплексу найважливіших заходів;
 • створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;
 • розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти;
 • створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій;
 • забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного і фізичного благополуччя.

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури закладу

604a0cadf94914c7ee6c6e552e9b4487-curved-check-mark-circle-icon-by-vexels.png
 • найголовніше налагодити Інтернет-доступ до всіх навчальних кабінетів;
 • необхідно дообладнати кабінети для початкової школи Смарт-дошками та проекторами, так як їхня кількість недостатня;
 • накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;
 • підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;
 • створення шкільної е-бібліотеки.

Методичні рекомендації щодо формування ІК- компетентності вчителів

604a0cadf94914c7ee6c6e552e9b4487-curved-check-mark-circle-icon-by-vexels.png
 • систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • організація і проведення курсів підвищення кваліфікації ІКТ-компетентності;
 • розробка проектів із використанням ІКТ;
 • участь у семінарах, конференціях майстер-класах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • самоосвіта за допомогою Educational Era (EdEra) та інших освітніх платформ.

Презентація виконання

Презентацію результатів практики можна переглянути тут

ПрезентаціяМаслівка1.jpg ПрезентаціяМаслівка2.jpg