Шилюк Софія Андріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Шилюк Софії Андріївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики ПЗЗСО Академія сучасної освіти А+.

Академія А+.jpg

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

В результаті проведеного інтерв`ю з директором школи було зроблено висновоки про те, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Інтерв`ю з директором ПЗЗСО Академія сучасної освіти

ІК-компетентності вчителів. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкетування вчителів

ІК компетентність.jpg

Результати анкетування

Результати ІК компетентності.jpg

Висновки Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа частково потребує додаткового обладнання (інтерактивних дошок, проекторів). Проте, школа має досить високий рівень оснащення ІКТ. В кожному класі є комп'ютер, плазмовий телевізор та доступ до мережі інтернет. Педагогічні працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення:

1. Комп’ютери; 2. Принтери, сканери; 3. Проектори + смарт дошки; 4. Навісні плазми.

Програмне забезпечення:

1. Операційна система Windows 10 ; 2. Антивірусна програма Kaspersky; 3. Microsoft Office; 4. 1С для бухгалтерії та керівництва школи.

Інформаційно-освітнє забезпечення:

1. Сторінка школи в соціальній мережі Facebook;Академія А+ на facebook 2. Офіційний сайт школи.Академія А+

Навчально-наукове забезпечення:

1. Gimp; 2. Gcompris; 3. Scratch; 4. сервіси Google; 5. Microsoft Оffice.

Google-календар для вчителів

Для максимальної зручності адміністрації та вчителів було створено гугл-календар, де зазначені плани та події на поточний місць.

Календар подій на грудень місяць

КалендарG.jpg

Тренінг для вчителів з використання ІКТ в освіті

“LearningApps – створюй завдання сам!”

https://docs.google.com/document/d/1lY3Vlekju1Ev1VWec-xKkLHVK_J45UFeG9Qz9BRIkbQ/edit?usp=sharing

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

1. Створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;

2. Розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти;

3. Створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій;

4. Забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного і фізичного благополуччя;

5. Блог для вчителів Початкової школи - для викладення інформації між вчителями Початкової школи;

6. Створення корпоративної пошти - була б можливість розсилати колегам листи про сповіщення подій чи можливість електронного навчання для дітей з обмеженими можливостями своєрідне тьюторство;

7. Онлайн бібліотека - коли всі книги можна читати будь де;

8. Провести моніторинг навчального закладу за такими критеріями: завантаженість комп’ютерних аудиторій,готовність педагогічних кадрів у галузі інформаційних технологій, використання можливостей корпоративної мережі в навчальному процесу та управлінській діяльності;

9. Підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів сучасними курсами, тренінгами, семінарами по роботі не лише зі стандартними програмами, а й розширити їх можливості.

Модернізації ІТ інфраструктури:

1. Оновлення технічної бази закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, SMART-board, телевізорів, програмного забезпечення і т.д.);

2. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі;

3. Оновлення програмного забезпечення;

4. Підключення до швидкісного інтернету;

5. Введення хмарної платформи для спільного користування співробітниками;

6. Збільшити використання електронного навчання.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

1. Тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вчителя;

2. Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);

3. Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;

4. Індивідуальні консультації за запитом;

5. Система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;

6. Наради – семінари, тренінги;

7. Система дистанційного навчання;

8. Забезпечення використання Інтернет-ресурсів;

9. Розробка проектів із використанням ІКТ;

10. Курси в Інституті післядипломної освіти;

11. Вебінари;

12. Дистанційні курси.