Шерстюк Вікторія Ігорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Шерстюк Вікторії Ігорівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».' База Практики': НЗО "Гімназія" "Столиця"'''
Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Під час проведення інтерв'ю з директором школи мною були зроблені висновки про те, що ІКТ в цій школі застосовуються не тільки вчителями,а й адміністрацією школи. Впровадження ІКТ технологій дає можливість не тільки робити уроки цікавими,та різноманітними, а ще дає змогу батькам контролювати процес навчання дітей на відстані,спілкуватися між собою батькам та вчителям.

 1. Інтерв'ю [[1]

ІКТ-компетентності вчителів. Проведення анкетування.Аналіз результатів анкетування.

Проведення моніторингу вчителів на тему : Використання вчителями ІКТ. Моніторинг проведено у вигляді анкетування.

 1. Анкетування [[https://docs.google.com/forms/d/1BNWc_rIc6d10xLzaDVHQiXkkxtfdwlspy-fH92hBohA/edit

]] Висновок. Після того як було проведено опитування,мною були зроблені деякі висновки. Школа потребує частково оновити обладнання.Гімназія має високий рівень оснащення. Кожен клас в молодшій школі має ноутбук,телевізор та інтерактивну дошку. Але середня і старша школи не у повністю оснащена ІКТ. Педагогічні працівники , зокрема вчителі, можуть і беруть участь у різноманітних тренінгах,повністю готові вчитися і використовувати ІКТ. Але опитування дало змогу зрозуміти ,що пед.працівників використовують сучасні інформаційні технології на уроках,удосконалюють та поглиблюють свої знання.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу.

Інформаційне забезпечення:

Програмне забезпечення:

 • Настільна операційна система Windows
 • Пакет офісних програмних засобів Microsoft Office Professional
 • Антивірусне програмне забезпечення IntuneOpen
 • Антивіруси
 • Google сервіси
 • Сервіси Google Apps Education Edition
 • Програми на уроки інформатики( Сходинки до інформатики, скарбниця знань)

Навчально-наукове забезпечення:

 • Навчальні посібники
 • навчальні плани
 • підручники
 • методичні матеріали
 • Держ.стандарт освіти

Об'єкти ІТ інфраструктури http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%86%D0%A2_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.docx

Висновок: Молодша школа має повне забезпечення підручниками та зошитами. На уроках діти мають змогу використовувати мережу інтернет,на уроках інформатики використовувати ноутбук, інтерактивні дошки та мають доступ до мережі інтернет. Майже кожен кабінет оснащений технікою(ноутбуки,інтерактивні дошки ,проектори,телевізори тощо)

Завдання 2.

Завдання на вибір.

Використання блогу для вчителів початкових класів. У блозі можете знайти корисну інформацію.

https://vchiteli2018.blogspot.com/


Використання google-groups. Ця група була створена для спілкування вчителів, обміном корисної інформації, обмін досвідом між вчителями.

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/stolitsa

Використання Гугл-календаря. Дає можливість вчителям заповнювати його, щоб не загубити важливої дати.

https://calendar.google.com/calendar/r?tab=gc&pli=1

Завдання 3 . Тренінг для вчителів з використання ІКТ в освіті.

Під час практики у "Гімназії" "Столиці" був проведений тренінг для вчителів. Тема семінару: "LearningsApps. Як використовувати програму на урок в початкових школах.

1.Теоретична частина

http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D1%80%D0%BE_lerningapps.docx

2.Практична частина. https://drive.google.com/file/d/1xRbPR5pETbqbkUqYom3XBQi8YWq1062x/view

3.Підведення підсумків. Вчителі самостійно розробляють додатковий матеріал у програмі. Представлення робіт.

Завдання 4. Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи

У сучасному світі спостерігається залежність між професійними успіхами фахівців і якістю їхньої підготовки з інформаційних технологій, що здебільшого визначається не обсягом засвоєного ними змісту знань, які швидко змінюються, особливо у сфері інформаційних технологій, а рівнем розвитку мислення, умінням самостійно навчатися впродовж життя, безперервно самовдосконалюватися. Постає проблема розглянути, як впливає процес трансформації інформаційного середовища на якість навчання учнів, їхній саморозвиток і самовдосконалення.

 • інформаційні ресурси використовувати з метою навчання, виховання і розвитку учнів і сприяють підвищенню якості освіти;
 • давати змогу вчителям відвідувати додаткові курси для підвищення професійної компетентності педагога;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу; − здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів; − створити електронні бази даних учнівського колективу;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки; − розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.
 • брати участь в Інтернет конкурсах і олімпіадах;
 • брати участь у телекомунікаційних проектах.

Модернізація ІТ-інфраструктури

Забезпечити Гімназію усім необхідним ІТ обладнанням досить легко.

Оскільки, мережа Інтернет в школі є, то замість інтерактивних дошок можна забезпечити класи ще і телевізорами та під`єднати до них комп`ютери, або використовувати SMART TV, або хоча б телевізор, в який можна вставити флешку. Адже, навіть перегляд фільму, фото, презентації дозволить зробити урок більш цікавим та ефективним.

В комп`ютерні класи було б доцільно закупити навушники, що дозволило б проводити, наприклад, аудіювання у більш цікавій для дітей формі, або дозволило б переглядати якийсь науковий фільм і сприймати його більш якісно.Адже саме цього не вистачає у комп'ютерному класі. упровадження в педагогічну практику новітніх досягнень психолого-педагогічної науки;

 • психологічний супровід педагогічних інновацій;
 • перехід у навчально-виховному процесі від авторитарного до особистісно зорієнтованого (гуманного) ставлення до особистості, довіра до неї, прийняття її особистісних цілей та запитів;
 • створення матеріально-технічних умов для нормального ходу педагогічного процесу;
 • стимулювання самоосвіти та творчого пошуку вчителів;
 • пошук нових шляхів організації позакласної та позашкільної виховної роботи;
 • виявлення, допомога, підтримка й розвиток обдарованих дітей, створення умов для реалізації їх інтелектуального та творчого потенціалу;
 • опанування учнями та вчителями інформаційних і телекомунікаційних технологій;
 • формування дистанційного навчання;
 • забезпечення наступності між дошкільною та початковою загальноосвітньою підготовкою;
 • формування батьківської компетентності через залучення батьків до роботи навчальних центрів, підтримка співпраці психолога, вихователя та батьків у процесі виховання дитини та її розвитку;

Формування ІК-компетентності вчителя

На мою думку щоб вчитель мав високий рівень компетентності з ІКТ вчитель повинен опанувати такі компоненти:

 • майстер-класи, «відкриті» уроки, практичні заняття під час яких педагогу демонструються перспективи використання ІТ в педагогічній практиці, переваги
 • від створення блогів, інтернетсторінок, методичних веб-ресурсів до участі в роботі або започаткуванні освітянських інтернет-спільнот. Таким чином, підвищуючи свою ІК-компетентість педагог стає не тільки безпосереднім користувачем віртуального освітнього середовища але і учасником його створення, що є потужним мотиваційним моментом самореалізації особистості.
 • розуміння та усвідомлення ролі та значення ІКТ для роботи та навчання впродовж життя
 • ІКТ-знання: набір фактичних та теоретичних знань, що відображають галузь
 • ІКТ для навчання та практичної діяльності.
 • ІКТ-громадянськість: підтверджена якість особистості демонструвати свідоме ставлення через дію, пов’язану із застосуванням ІКТ для відповідальної соціальної взаємодії та поведінки.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури.

 • закупити якісніші WI-FI роутери;
 • створення мобільного додатку для смартфонів у якому можливо переглядати розклад та ділитися інформацією;
 • закупівля тієї техніки якої не вистачає по класах (комп'ютери,інтерактивні комплекси, плазмові телевізори).