Шелест Світлана Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Шелест Світлани Сергіївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Заклад дошкільної освіти № 500 "Абетка"

ЗДО № 500 "Абетка"

Заклад дошкільної освіти № 500 «Абетка» знаходиться за адресою: м.Київ вул. О. Мишуги 3 – Б тел. 574- 74-05.
Директор - Буяло Валентина Миколаївна.
Заклад дошкільної освіти № 500 «Абетка» у своїй діяльності керується Декларацією прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю ООН 20.11.1959; Конвенція «Про права дитини», 1991; Конституцією України, 1996; Законом України «Про освіту», 1991; Законом України «Про дошкільну освіту», 2001; Законом України «Про охорону дитинства», 2001; Законом України «Про інноваційну діяльність», 2002; Законопроект «Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров'я» № 6218; Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція); власним статутом; іншими нормативно – правовими актами.
Проектна потужність – 14 груп , розрахований на 260 дітей.
Працює 13 груп, з них:

 • 3 групи ясельного віку;
 • 10 груп дошкільного віку.

Для належного функціонування закладу, виховання та розвитку дітей створені необхідні умови:

 • групові кімнати;
 • кабінет практичного психолога;
 • музична та спортивна зали;
 • басейн;
 • медичний блок.

Освітній процес здійснює 23 педагогічних працівника, з них 2 музичних керівника, інструктор з плавання, інструктор з фізичного виховання.

1 Завдання

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
Аналіз ІКТ-політики закладу дошкільної освіти №500 "Абетка" виконано за допомогою сервісу mindmeister https://www.mindmeister.com/1158245445?t=70O7RWGNvh
Опитування для педагогічних працівиків розроблено для вивчення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі сучасного ЗДО https://goo.gl/forms/r4bYliGQM1M0faZ72

2 Завдання

Розроблено блог Психологічні та педагогічні умови розвитку дітей дошкільного віку https://ssshelest2018.blogspot.com/

3 Завдання

План проведення семінару-практикуму для вихователів ЗДО №500 «Абетка»
Тема: «Підвищення ІК-компетентності педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»
І. Теоретична частина:

 1. Методичні рекомендації щодо використання ІКТ в роботі з дітьми дошкільного віку. Вихователь-методист Суходольська О.С.
 2. Інформатизація освіти як новий простір для прояву творчості педагогів. Вихователь Шелест С.С.

ІІ. Практична частина:

 1. Ознайомлення з новим інтерактивним обладнанням у закладі дошкільної освіти №500 «Абетка»: Інтерактивна проекція на підлогу «Чарівний Килим», Інтерактивна пісочниця, Світлова бульбашкова колона. Директор – Буяло В.М.
 2. Обговорення можливостей використання нового обладнання в освітньому процесі.
 3. Анкетування вихователів ЗДО №500 «Абетка» «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі сучасного ЗДО». Вихователь Шелест С.С.
 4. Аналіз анкетного опитування.
 5. Розробка правил та рекомендацій по роботі з новим інтерактивним обладнанням.
 6. Підведення підсумків. Прийняття розроблених правил та рекомендацій. Вихователь-методист Суходольська О.С.

4 Завдання

Методичні рекомендації щодо підвищення ІК-компетентності педагогічних працівників закладу дошкільної освіти
На сучасному етапі розвитку суспільства, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню його якості. В умовах інформатизації суспільства вихователь повинен стати для дошкільника провідником серед інформаційно-комунікаційних технологій, сформувати основи його інформаційної культури, що висуває якісно нові вимоги до професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу взагалі і інформаційно-комунікаційною компетентності зокрема.
За Горленко В.М., інформаційно-комунікаційна компетентність (ІК-компетентність) вихователя закладу дошкільної освіти – це здатність доцільно і ефективно використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для вирішення професійних задач з врахуванням особливостей розвитку дітей дошкільного віку і професійного вдосконалення.
Розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників сприяють:

 • самоосвіта педагогів;
 • навчання у закладах вищої освіти та інститутах післядипломної педагогічної освіти;
 • різноманітні курси («Електронне портфоліо вихователя ЗДО», «Особливості використання інтерактивної дошки в ЗДО», «STEM-освіта в ЗДО», «Електронний освітній контент та його використання в ЗДО»);
 • формування і вдосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності адміністративно-педагогічного складу працівників ЗДО;
 • проведення різноманітних семінарів, практикумів, консультацій та майстер-класів з метою підвищення ІК-компетентності педагогічних працівників та вдосконалення володіння засобами ІКТ;
 • сприяння використанню Internet-ресурсів в управлінській, навчально-методичній, освітній діяльності, роботі з батьками вихованців ЗДО, громадськістю;
 • створення і розвиток Internet-середовища закладів дошкільної освіти;
 • популяризація можливостей застосування ІКТ в освіті;
 • використання ІКТ для обміну передовим педагогічним досвідом;
 • користування електронними виданнями та Internet-порталами для освітян, що надають професійну підтримку педагогам.