Шелест Жанна Леонідівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

База практики:http://npschool1.edukit.kiev.ua/

Ми віримо в те, що кожен, хто переступає поріг цієї школи:

1. Мислитиме креативно, неординарно.

2. Працюватиме наполегливо, старанно.

3. Розвиватиме свій інтелект, природні здібності.

4. Вестиме здоровий спосіб життя, буде берегти власне здоров’я.

5. Виявлятиме повагу до інших, нестиме відповідальність за свою поведінку, навчання та працю.

6. Матиме активну життєву позицію, відстоюватиме власну думку.

7. Братиме активну участь в житті шкільного колективу.

Ми віримо в кожного з Вас!

Mcaticon.png
Завдання 1
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками. В результаті проведеного інтерв`ю з директором школи було зроблено висновоки про те, що процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів впродовж року проводили урокі з використанням інформаційних технологій. У ході підготовки та проведені уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів.

Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів навчання. Вони допомагають створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю необмежену творчу діяльність, учитель може раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють учня.

Отже, головна мета впровадження ІТ-інфраструктури в закладі – підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу.

Інтерв'ю

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. Для аналізу рівня сформованості ІКТ компетентності педагогічних працівників було проведене анкетування.

Анкета

Результати

Отже, проаналізувавши результати анкети я можу зробити такі висновки. Що майже всі вчителі користуються ІКТ на своїх уроках. Майже всі кабінети обладнані всім необхідним: комп'ютерами, принтерами, смарт-дошками та проекторами. Більшість вчителів підвищували свою ІКТ-компетентність за допомогою самонавчання і тільки декілька за допомогою курсів підвищення. Більшості вчителям потрібна додаткове навчання та підвищення ІКТ-компетентності. Вчителі систематично використовують ІКТ в своїй навчальній діяльності та володіють елементарними навичками в роботі з ІКТ. Але більшісмть вчителів не публікує свої матеріали на Wed-сторінках та не мають свого блогу чи сайту.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

Апаратне забезпечення:

До початку 2020/2021н.р. року для учнів Нової української школи було придбано 63 столи та 63 стільці, струменевий принтер та ламінатор, три мультимедійні комплекси, проектор з проекційним екраном, три БФП Canon, комп′ютер BRAIN на суму 373790(триста сімдесят три тисячі сімсот дев′яносто)грн.

На початку навчального року за бюджетні кошти було придбано комплект моделей для кабінету біології, набір навчальних предметів, телевізор Philips, два Короткофокусні проектори Viewsonic з інтерактивною дошкою, два БФП, два ноутбуки Dell Inspiron для учнів НУШ, дві документ камери, два ЦВКК Vernier для вчителів біології і фізики на суму 518610(п′ятсот вісімнадцять тисяч шістсот десять)грн.

В четвертому кварталі 2019року було придбано столи, стільці, шафи книжкові, столи 30шт, стільців 60шт для учнів НУШ, два комп’ютери Vinga Graphyte , дев′ять комп’ютерів Vinga для кабінету інформатики, акустичну систему для проведення заходів(для ЗДВР), комплект навчальних засобів для кабінету географії, кабінету фізики, лего для кабінету психолога, ноутбук та планшет для учнів з ООП на суму 417636(чотириста сімнадцять тисяч) столи учнівські 60шт, стільці учнівські 60шт, осередок для вчителя 8шт., чотири комп′ютери Vinga, мультимедійну дошку, ноутбук Lenovo, проектор Viewsonic для учнів НУШ, татамі пазл для кабінету психолога, мат спортивний для спортзалу на суму 324484 (триста двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят чотири)грн.

Інформаційне забезпечення:

Сайт школи: http://npschool1.edukit.kiev.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2-N-1-321422271556024/

Mcaticon.png
Завдання 2
Створення е-ресурсу

Оскільки 53 % вчителів відчувають труднощі в використанні ІКТ, було прийнято рішення розробити е-ресурс. А сам блог.

Блог

Mcaticon.png
Завдання 3
Семінар

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології поступово й докорінно змінюють світ навколо нас. Переваги їх упровадження відчуваються практично у кожній сфері діяльності. Швидкоплинність розвитку новітніх засобів виробництва вимагає від фахівців постійного удосконалення і навчання. Тому сучасній людині вже недостатньо мати певну суму знань, а необхідно сформувати ряд життєвих компетентностей, які забезпечать успіх у професійній діяльності та самореалізації у житті.

Посилання на презентацію

Mcaticon.png
Завдання 4
Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища закладу. Для керівництва :

створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;

організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи,впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;

впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;

здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;

створити електронні бази даних педагогічних кадрів;

підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;

розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;

розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.

Для викладачів :

організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;

використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;

здійснювати самостійне навчання;

підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.

упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;

створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;

розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Модернізація ІТ-інфраструктури

Необхідно підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою).

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів установи

Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;

раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;

обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;

будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;

давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.