Шашук Віталіна Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Шашук Віталіни Юріївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Педагогіка вищої школи).


Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Сучасний комп’ютер є потужним технічним засобом навчання, а ІКТ навчання – одними з найефективніших педагогічних технологій, уміле використання яких забезпечує інтенсифікацію навчального процесу. Сучасним викликом освіті є нагальна потреба в розроблюванні методик навчання з використанням ІКТ, оснащенні навчальних закладів відповідними технічними засобами, створенні віртуальних освітніх середовищ та в підготовці педагогічних працівників до застосування цих технологій у навчальному процесі.

Законодавчі та нормативні документи з питань компютеризації системи освіти

1. Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання системи загальної середньої освіти : додаток до наказу МОН України від 21.06.2010 р. №614

2. Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року : затверджено постановою Кабінету Міністрів від 13.04.2011 № 494

3. З Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр.

4. Концепція впровадження медіа-освіти в Україні : схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 р., протокол № 1-7/6-150

5. Концепція пілотного Проекту «LearnIn – SMART навчання»: затверджено, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.07.2012 № 812

6. Освітня галузь «Технології». Інформаційно-комунікаційний компонент : проект Концепції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, запропонований для громадського обговорення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

7. Перелік загальноосвітніх навчальних закладів, учасників проекту «LearnIn – SMART навчання» : затверджено, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.07.2012 № 812

8. Постанова загальних зборів Національної академії педагогічних наук України : з питання «Інформатизація освіти в Україні:стан, проблеми, перспективи» (листопад 2011 р.)

9. Про впровадження пілотного проекту «LearnIn – SMART навчання» : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.07.2012 № 812

10. Про затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти : наказ МОН України від 12.06.2009 № 507

11. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси :наказ МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 № 1060

12. Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп’ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах І,І-ІІ, І-ІІІ ступенів : наказ МОН України від 29.06.2010 р. № 637

13. Щодо підготовки кадрів для ІТ-галузі : лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2012 № 1/9–196. Щодо підготовки кадрів для ІТ-галузі : лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2012 № 1/9–197

Інтерв’ю з помічником директора по ІКТ Інституту мистецтв

Мельниченко Тетяною Олександрівною

Питання :

1.Ваше відношення до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти?

Відповідь: Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства- навчити учнів та вчителів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Впровадження сучасних ІКТ забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

2. Як Ви оцінюєте ресурсне наповнення самого навчального середовища Інституту мистецтв?

Відповідь: З моменту підписання Наказу № 459 " Про затвердження Положення про ЕНК та йог сертифікацію", Наказа № 180 "Про дистанційне навчання КУБГ" та інших нормативних документів які відносяться до інноваційних процесів, головним завданням яких є створення нового, що сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу пройшло не мало часу і робити зроблено теж достатньо. Викладачі постійно працюють над розробкой ЕНК (за кількістю сертифікованих курсів ми займаємо не перше місто, но з часом нам вдалось показати на власному прикладі, що і у мистецтві може бути дистанційне навчання ), вони налучились використовувати та працювати з репозитариєм е-портфоліо, Вікі-порталом та іншим е-середовищем нашого Університету.

3. Як Ви оцінюєте підготовку викладачів до ефективного використання е-ресурсів Університету?

Відповідь: Загальна оцінка ІКТ-компетентності викладачів ІМ "задовільно". Одним із вагомих факторів чому викладачі Інститут мистецтв не поспішають впроваджувати інноваційні технології у навчанні на мою думку це віковий бар'єр (більшість штатних викладачів похилого віку), недостатня комп'ютерна грамотність. 4. Як часто здійснюється моніторинг ІКТ-компетентності педагогічних працівників інституту? Відповідь: Постійно. Не отримання своєчасної відповіді на лист, не достатня кількість програм у репазитарії, не використовується створений ЕНК дає можливість бачити ІКТ-компетентності педагогічних працівників інституту. 5. Як Ви оцінюєте підготовку студентів до ефективного використання ресурсів електронного навчання? Відповідь: Наш студент не залежно від спеціальності має дуже добру підготовку до сучасних ІКТ технологій і з задоволенням працює з ресурсами нашого Університету. Якщо звернутись до статистики активності то ми і тут не на першому місці, то що в нашому Інституті забагато практичних занять з мистецтва, а дисципліна "інформатика" взагалі вже другий рік як убрали з навчальних планів.

6. Як часто проводяться навчання з підвищення кваліфікації з ІКТ?

Відвовідь: Постійно. Реєстрація для підвищення кваліфікації за модулем з ІКТ постійно знаходиться на головному порталі, тренінги проводять за допомогою професіоналів та дуже гарних фахівців з відділу НДЛ інформатізації освіти. Мета цих курсів: формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних співробітників університету. Також на базі ІМ постійно проходе навчання з ІКТ як в групах так і в індивідуальному порядку.

7. Що на Ваш погляд необхідно змінити в провадженні ІКТ у сфері освіти?

Відповідь: Підвищити ІКТ компетентність викладача- це складова його професійної компетентності. Уміння використовувати засоби сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі на різних етапах, вміти постійно пристосовуватись до іновацій у сфері інформаційних технологій, оцінювати їх та використовувати. І мабуть одна із самих головних змін в провадженні - фінансування.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Управління ІТ:  Координація управління;  Пошук джерел фінансування;  Співпраця з партнерами.

Відділ підтримки адміністративних процесів ВНЗ:  проектування, побудова, управління й підтримка інформаційної мережі університету (програмна частина);  установка й налаштування серверів;  антивірусний захист інформаційної системи;  розробка й супровід інформаційно-аналітичних систем;  консультації з питань проектування й розробки інформаційних систем; Проектування, розробка та підтримка програмних засобів навчального призначення;

Технічний відділ:  Забезпечення учбового процесу технічними засобами навчання (встановлення обладнання відповідно до тематики занять та технічних вимог викладача, забезпечення своєчасного доступу студентів та викладачів у приміщення для проведення занять та інших заходів за розкладом, обмеження доступу у навчальні аудиторії сторонніх осіб).  Виконання роботи з обслуговування комп’ютерної, друкарсько-копіювальної, відео проекційної техніки у підрозділах університету та навчальних аудиторіях.  Проведення ремонтних та профілактичних робіт комп’ютерної, друкарсько-копіювальної, відео проекційної техніки.  Налагодження та технічне обслуговування локальної мережі, телефонного зв’язку та системи сигналізації університету.  Розробка різних інструктивних матеріалів користування системами сигналізації, телефонного зв’язку та ін.  Контроль за виконанням вимог пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм у навчальних комп'ютерних аудиторіях. деканати, кафедри:  Розробка навчально-методичного забезпечення;  Впровадження інформаційних технологій в освітнє середовище;  Створення дистанційних курсів.

Апаратне Наявні 2 комп'ютерних класів, серверна, кабінет техніків.

Програмне Програми для роботи та навчального процесу

Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка

Університет Грінченка – це успішний навчальний заклад, який впевнено посів своє місце в топ-десятці кращих київських вишів і є єдиним університетом, що належить територіальній громаді міста Києва. Тут навчаєтьcя більшe 8500 студeнтів зa 45 спеціальноcтями. Універcитет пpопонує чудовe пoєднання оcвітніх тpадицій і сучаcного, інноваційногo підxоду в підготoвці спеціаліcтів зa європейcькими стандаpтами.

Факультети і спеціальності:

Університетський коледж Інститут філології Інститут журналістики Інститут мистецтв Інститут людини Педагогічний інститут Факультeт пpава і міжнародниx відноcин Факультет інформаційниx теxнологій і управління Історико-філософcький факультет Факультeт здоpов’я, рeабілітації тa рекрeації

Інфраструктура

Спортивний комплекс з басейном, тренажерними та спортивними залами. Понад 80 SMART – аудиторій. Wi-fi зони. Актові та хореографічні зали. Телестудія. Майстерні ювелірного мистецтва; кераміки. Сучасна бібліотека.

Завдання 2

Сайт установи

сайт установи

Завдання 3

Виступ щодо можливостей онлайн навчання. https://docs.google.com/document/d/1tWPkiBv45wO1-77EcsWNpKW1jhc-KcTzX2sHADb0QlI/edit?usp=sharing

Завдання 4

Методичні рекомендації до


Проектування інформаційного освітнього середовища:

- забезпечення комунікації всіх учасників робочого процесу;

- наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів( програми ліцензовані , доступ до інтернету);

- доступність та відкритість результатів робочого для всіх учасників (успіхи співробітників ,об'єм виконаної роботи, задоволеність співробітників);

- моніторинг якості роботи в програмах (аналіз та формування звітності за результатами роботи);

- автоматизація процесів управління робочим процесом (формування розкладу, розподіл навантаження та формування планів на кожного співробітника);

- наявність та підтримка електронного документообігу;

- доступність всіх нормативних документів;

- використання програмного середовища, яке формує робочий інформаційний простір;

- наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист компютерів від доступу до неякісної інформації).


Модернізація ІТ інфраструктури

- Оновлення компютерів компанії;

- Створення додаткового серверу для курсів для нових співробітників електронного навчання;

- Збільшення кількості робочих місць;

- Швидкісний інтернет ;

- Створення курсів для підвищення рівня знань працівників компанії по роботі з ІКТ;


Формування ІК-компетентностей співробітників

- Проведення семінарів ,тренінгів щодо використання ІКТ;

- Проведення зустрічів з співробітниками інших компаній ,для переймання досвіду ;

- Оновлення літератури, робочих планів , методичних документів по застосуванню ІКТ;

- Участь в конкурсах, виставках ;