Шашко Вікторія Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Шашко Вікторії Юріївни. База проведення практики -

Бахмацька гімназія

Вступ

Mcaticon.png
Вступ


Бахмацька гімназія.jpgКонтакти закладу: тел.: 21811,

21264 поштова адреса 16500,

Чернігівська область Бахмацький район м.Бахмач, вул.Ярослава Мудрого, 4

e-mail: bakhmach_gymnasium@ukr.net.

Завдання1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

З метою з’ясування освітньої політики гімназії з питань впровадження ІКТ було проведено інтерв’ю з директором Дудко Валентиною Федорівною. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeldMXitirlxsLnH-yFdDr5ig5ay_mUrn5Rb5h0F6JVyyQCPw/viewform?usp=sf_link

Під час бесіди було з’ясовано, що у закладі на даний час створені мінімальні умови для впровадження ІКТ. Проте, в гімназії відбувається активне впровадження і застосування інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі. Школа має на меті створити умови для оптимізації комунікації між співробітниками гімназії та батьками учнів. Важливою передумовою удосконалення ІТ політики в закладі є підвищення компетентності кадрів з цього питання та розширення матеріально-технічної бази закладу.

Управлінська діяльність директора

Складається з ведення ділової документації, опрацювання та поширення нормативно-правових документів, розрахунок стажу роботи працівників, створення бази даних працівників Бахмацької гімназії, дітей та батьків, а також співпраця з іншими загально освітніми закладами.

Методична діяльність завуча

Складається в свою чергу з ведення ділової документації, ведення та інформаційне наповнення сайту школи, збір статистичних даних та оформлення результатів у вигляді таблиць,складання розкладу, створення презентацій до методичних заходів (семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вчителів), накопичення методичної та художньої літератури, збереження корисних посилань в мережі для самоосвіти вчителів.

Освітня діяльність вчителя

Вимагає використання мультимедійного супроводу під час уроків, проведення свят та розваг, батьківських зборів та консультацій для батьків.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. Для визначення ІК-компетентності педагогів гімназії було створено анкету.

В опитуванні взяли участь 4 педагогів.

Аналіз результатів анкетування виявив наступне:

всі учасники опитування знають, що таке ІКТ і достатньо обізнані в цьому питанні, знають як працює комп’ютерна техніка;

більшість мають електронні скриньки, проте застосовують їх не так часто;

переважна більшість використовує ІКТ для полегшення роботи, друкуючи матеріали для заняття та створюючи мультимедійні презентації.

Серед програм, з якими педагоги виявили бажання навчитися працювати переважають програми для створення цікавих посібників, книжечок,

програми для створення яскравих презентацій.

Вдосконалення ІКТ-можливостей в закладі вбачають в збільшенні та поновленні наявної комп’ютерної техніки, підвищенні кваліфікації працівників у сфері ІКТ, залученні до роботи в школі молодих кадрів. Згідно результатів анкетування можна зробити висновок, що необхідним є поглиблення знань педагогів закладу у роботі з доступними сервісами для створення цікавих відео та дидактичних матеріалів для роботи з дошкільниками. Результати анкетування представлені в спільному документі.


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Матеріально-технічна база: комп’ютери – 17 шт.; інтерактивні дошки– 4 шт.; акустична система – 10 шт.; синтезатори – 2 шт.;

Програмне забезпечення: ОС Windows 8; Adobe Acrobat; Microsoft Office; для роботи в мережі Internet встановлено браузери Google Chrome, Mozilla Firefox; підключення до мережі Internet (оптоволоконний кабель), WI-FI роутер – 2 шт.

Завдання2

Mcaticon.png
Гугл-календар для співробітників

Для співробітників школи з метою підвищення продуктивності був створений Google Celendar https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/month?tab=kc

КалендарКонтент календаря містить корисну та цікаву інформацію, користувачі зможуть спостерігати за змінами та актуальністю подій в роботі педагога.

Завдання3

Mcaticon.png
Семінар для співробітників

Для педагогів гімназії було проведено семінар на тему: «Використання ІКТ педагогами в освітньому середовищі з дітьми початкової школи». Мета: ознайомити педагогів з можливостями додатків LearningApps.org, Wordart.com, StoryJumper, Padlet, Prezi, StoryJumper. Ознайомити з перевагами використання даних сервісів в освітньо-виховній діяльності та визначити рекомендації щодо створення та застосування їх в подальшій роботі.

План проведення семінару

Вступна бесіда про ІКТ та переваги використання їх в освітній діяльності.

Мета за завдання по використанню LerningApps.org, Wordart.com, Prezi, StoryBird, Padlet сервісів.

Надання рекомендацій щодо користування даними сервісами.

Головним завданням було ознайомити педагогів з використанням основних сервісів в освітньому середовищі.

Навчити користуватися, аби в подальшому створювати різні типи занять для використання в освітньому середовищі.

В роботі була використана презинтація https://drive.google.com/drive/u/0/priority яка супроводжувала весь семінар.

Додаток 1 https://www.storyjumper.com/book/read/54006205/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82#page/1

Додаток 2 https://learningapps.org/display?v=put49dxu519

Додаток 3 https://learningapps.org/display?v=put49dxu519

Після семінару було проведено опитування за допомогою Google Forms.

Завдання4

Mcaticon.png
Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

- розвиток та модернізація матеріально-технічної бази інформатизації (SMART-дошки, планшети, телевізори, розробка програмного забезпечення);

- створення корпоративної мережі, обладнання відповідних приміщень;

- створення організаційної структури управління процесом інформатизації;

- підготовка педагогічних працівників до ефективного використання інформаційних технологій; https://school-journal.com.ua/dokumentacija/

- створення єдиної корпоративної бази даних, корпоративної пошти.

Модернізація ІТ інфраструктури

Для модернізації ІТ інфраструктури в гімназії, пропонуємо: Забезпечення:

- ноутбуками, планшетами вчителів (ведення документації, швидкий пошук інформації);

- Smart Board для використання їх на уроках з дітьми; - урізноманітнити програмне забезпечення.

Методичні рекомендації до формування ІК-компетентності співробітників, вчителів установи 

Для підвищення ІКТ компетентності вчителів, адміністрації закладу рекомендуємо організувати та проводити: - тренінги; https://youtu.be/WkGD-5C9CQg

- майстер-класи;

- тематичні та навчальні семінари, семінари-практикуми; https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-ikt-v-navcalno-vihovnomu-procesi-55148.html

- педагогічні майстерні; https://www.youtube.com/watch?v=ih2SX6uydMw

- залучати вчителів працювати з онлайн документацією;

- навчити вихователів наповнювати сайт дошкільного навчального закладу цікавою, потрібною інформацією;

- проведення індивідуальних консультацій для подолання труднощів у використанні комп’ютерної техніки в роботі з документацією та у роботі з дітьми;

- надання у доступ нових публікацій;

- сприяти активному саморозвитку та самонавчанню педагогічних працівників.