Чумаченко Ірина Іванівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Чумаченко Ірини Іванівни Дом 3-19-1.4з групи, VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта». Проходження виробничої практики було в ЗДО №762 "Либідь" Соломянського району м. Києва (вул.Вадима Гетьмана 42-А)


Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.

Інтервю було проведено з директором закладу Ярош Лесею Іванівною


Изображение viber 2020-10-13 13-56-54.jpg

1.Чи впроваджує Ваш заклад ІКТ?

 • Так, ми намагаємось впроваджувати ІКТ в роботі нашого закладу ,адже сьогодні це дуже важливо і актуально . Завдяки технологіям ми маємо змогу покращити процес виховання та навчання дошкільників Це саме той період дитини, коли ми можемо навчити їх правильно та безпечно користуватись ІКТ, а головне, з користю.
2. На вашу думку яка головна мета впровадження ІКТ в освітній процес в закладах дошкільної освіти?
 • По-перше, покращити якість освіти дошкільників, модернізувати її до сучасних вимог суспільства. По-друге, підвищити кваліфікаційний рівень самого педагога. Адже перш, ніж навчити дитину чомусь, він має вміти це робити сам.По-третє, ІКТ є невід’ємною частиною життя сучасної особистості. Вони зараз всюди і було б дивно, як би ми не впроваджували їх в ДО. Сьогодні від цього залежить багато в житті маленької особистості – соціалізація, комунікаційні якості, розвиток розумових якостей, психічних процесів тощо.
3. У вашому закладі є матеріально – технічна база для подальшої роботи педагогів з ІКТ?
 • Так, база є. Вона постійно поповнюється та поновлюється. Кожен педагог має можливість використовувати ІКТ у своїй роботі.
4. Педагогічні працівники вашого закладу під час роботи з дітьми і батьками використовують ІКТ? В якій формі?
 • Так, використовують. Педагоги користуються ІКТ на заняттях у вигляді інтерактивних ігор з дошкільниками, ознайомленню їх з ПДР та БЖД, навколишнім світом, складанні фотозвітів освітнього процесу на сайті закладу. Під час роботи з батьками це можуть бути також ігри та презентації, консультації тощо.
5. На вашу думку використання ІКТ в закладах дошкільної освіти покращують рівень освіти?
 • Впевнена, що так! Використання ІКТ не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.
6. Яку методичну роботу ви проводите з педагогічним колективом для їх кращої обізнаності в використанні ІКТ ?
 • Це тренінги, консультації, майстер-класи. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу, оформлення стендів, інформаційних куточків. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів, накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів та обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.
7. Чи плануєте й в подальшому впроваджувати ІКТ в своєму закладі?
 • Так, бо комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти.
ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкета.

Результати анкети.

Аналіз результатів анкетування показав ,що 80 % вихователів вікористовують у своїй роботі ІКТ технології, більшість з них має середній рівень знать володіння компютером ,тому мною було рекомендовано колегам проходження безкоштовних курсів на сайті Prometheus.

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне-ПК -3 шт;Ноутбук 1 шт.;Проектор -1 шт.;Музичні центри -13 шт.;Телевізори- 10 шт.;Роутер wi-fi – 2 шт.;Ламінатор -1 шт.;Принтер - 5 шт.;Мікрофони- 2 шт.

Програмне забезпечення:Microsoft office ,Windows , Антивірусна програма Avast, Сервіси Google, Елктронні Adobe Photoshop, архіватори даних, WEB браузери

Завдання 2 Сайт для вихователів.

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу (визначених в попередньому завданні).

Було створенно гугл-календар для керівника, в якому відображено події. Изображение viber 2020-10-13 10-55-47.jpg Изображение viber 2020-10-13 10-49-21.jpg

Завдання 3 Семінар(тренінг)

Було проведено семінар (тренінг) для співробітників вихователів на семінарі використовувалася презентація.

Изображение viber 2020-10-12 22-40-02.jpg

Завдання 4 Методичні рекомендації щодо формування ІК компетентності вихователів.

Методичні рекомендації щодо формування ІК компетентності вихователів.

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

 • Використання в роботі закладу сервісів Google задля зручності та економії часу (календар для планування роботи по місяцях, диск – розміщення та зберігання інформації про працівників та дітей; групи – для спілкування та обміну інформацією між колегами);
 • Співпраця між колегами за допомогою віртуального методичного кабінету;
 • Створення та розбудова сайту закладу;
 • Впровадження ІКТ у роботі з дошкільниками (мультимедійні презентації, інтерактивні ігри, логічні завдання, навчальні мультфільми тощо).
 • Підвищити зацікавленість батьків у взаємодії їх з ДНЗ. Наприклад, це форуми, проведення онлайн консультацій, онлайн конференцій, онлайн звітів через популярні програми Skуpe, Google Hangouts, Google Talk.

Модернізація ІТ інфраструктури

 • Придбання комп’ютерів для всіх груп;
 • Підвищення кваліфікації співробітників для можливості використання ІКТ в роботі;
 • Розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • Відвідувати методичні заходи щодо формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів (тренінги, майстер-класи, тематичні та навчальні семінари, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні майстерні та наставництво).
 • Індивідуальні консультації співробітників;
 • Заохочення співробітників щодо формування ІКТ-компетентності;
 • Оволодіння прийомами організації мережевої взаємодії.