Цопа Ольга Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

Вишгородська спеціалізована школа Сузір'я.jpg

Зміст

Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я»

Емблема школи

Гімн школи
Рідна школо! Сузір’ями ти сяєш
На небозводі всіх земних доріг!
Скільки зірок у сузір’ї ти маєш?
Які залишили шкільний твій поріг.
Приспів:
«Сузір’я» – моя ти рідно школо,
У серці, учня назавжди…
Про нашу дружбу і шкільний дзвоник,
Ми будем пам’ятати й вічно берегти!
Освіту ми в цій школі здобуваєм,
Тут славний світ й прекрасні вчителі.
Такої школи більш ніде немає!
«Сузір’я» – краща школа на землі!

основними напрямками роботи початкової школи є :

1.Створення особистісно – орієнтованого освітнього простору,забезпечення індивідуалізації та диференціації навчально виховного процесу.

2. Забезпечення діяльнісного, розвивального, культурологічного, та комунікативного спрямування навчання та виховання.

3. Інформатизація навчально виховного процесу, використання мультимедійних технологій, інформаційний всеобуч.

4. Створення умов для формування основ здорового способу життя.

5. Психологізація навчально- виховного процесу.

6. Формувати у школярів науковий світогляд, розуміння людської свідомості й моралі, озброювати їх знаннями закономірностей розвитку природи і суспільства.

7. Удосконалювати роботу з творчо обдарованими дітьми.

8. Оволодіти нетрадиційними формами проведення уроку, застосовуючи інтерактивні технології.

9. Створити предметно-ігрові середовища для навчання дітей з 6-ти років на основі особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання.

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Інтерв’ю з директором Горготою Олесею Богданівною

  Посилання на інтер'ю: https://drive.google.com/file/d/1VpZnQ8KOyF9-UTGDwIImiB6cynRYLskU/view?usp=sharing 
Директор отримав список запитань у вигляді аудіо, та підготував відповіді на них.

Проаналізувавши відповіді, можна зробити висновок, що школа має можливість та створює належні умови розвитку ІКТ в вчителів, та школі загалом. Але враховуючи залежність фінансування, не вистачає належного технічног забезпечення, що створює певні складнощі в організації роботи, такоє виникають тружнощі в бажанні розвиватись та втілювати новизну, рухатись з новим поколінням одночасно, деякі вчителі трішки відстають, та мають совї методи роботи. Загалом директор дуже добре працює, та спонукає вчителів до саморозвитку та самоосвіти.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Для комплексного та незалежного оцінення вчителів школи, щодо формування та наявного в школі ІКТ, а також вмінні використовувати та підлаштовуватись, впроваджувати та висловити думку щодо впровадження нового ІКТ було проведено анкетування https://forms.gle/eLsLLm1mTrtqJWPg6
Результат: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hCM1855YU9r42uV7OqAfxeh44Qhs_kMmE0uHmPdSvNg/edit?usp=sharing
Висновок: За результатами проведеного опитування я прийшла до висновку, що вчителі початкової школи не мають достатнє матеріальго-технічне забезпечення для використання ІКТ на уроках. Не кожен клас початкової школи має ноутбук,телевізор та інтерактивну дошку. Однак педагогічні працівники , зокрема вчителі, можуть і беруть участь у тренінгах, мають бажання вчитися і використовувати ІКТ. Але опитування дало змогу зрозуміти, що не всі педагогічні працівники використовують сучасні інформаційні технології на уроках а повному обсязі, оскільки потребують розширення знань в даній галузі та переконані, що ІКТ частково впливає на навчальний процес. Саме з метою переконання ми провели тренінг для вчителів початкових класів.

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)
Апаратне:
- сервери для розміщення електронних навчально-методичних матеріалів,
- веб-сайтіві відповідних сервісних служб
-мережеве обладнання для з єднання серверів у єдину інформаційну мережу школи та їхнього підключення до мережі Інтернет
- мережеве обладнання для спеціалізованих лабораторій комп’ютерних мереж та захисту інформації
- комп’ютерне обладнання для спеціалізованих лабораторій комп’ютерних мереж та захисту інформації
- сервери
Програмне забеспечення:
- системне програмне забезпечення для підтримки роботи серверів та робочих станцій
- операційна система Windows \ Linux
- веб-переглядач Opera \ FireFox\google chrome
- офісний пакет Microsoft office
- спеціальні програми для напряму підготовки навчальних дисциплін
- антивірусний захист інформаційної системи
Технічні ресурси:
-комп’ютери;
-відео-проекційна техніка;
-локальна комп’ютерна мережа;
- серверна частина;
- Wi-fi;
-налагодження та технічне обслуговування локальної мережі;
Інформаційне забезпечення:
- е-портфоліо;
- електронні видання;
- наукові доробки методистів;
- наукові конференціі та семінари;
- інформаційні ресурси, що використовуються у процесі дистанційного навчання;
- електронна бібліотека;
- електронне навчання;
- створення дистанційних курсів(з урахуванням сучасних умов та потреб);
- програмно-методичне середовище;
Навчально-наукове забеспечення:
- ресурси бібліотеки, репозиторії, Wiki-ресурси);
- нормативні документи;
- положення та накази.
- робочі програми дисциплін;
-закони
-Державні стандарти
-накази
-концепції
-положення які регламентують роботу закладу

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу (визначених в попередньому завданні)

Завдяки опитуванню вчителів, стало зрозуміло, що як вчителям так і батькам не вистачає комунікацій.
Хоч сайт і наповнений великою кількістю інформації, але моменту обговорення та окремого ресурсу не вистачає.
Тому я вирішила створити блог, який буде вести представник школи та батьківського комітету. Всі учасники навчального процесу зможуть доповнювати новою інформацією та мати додатковий ресурс для обговорення загальних питань.
https://ootsopapi15.wixsite.com/mysite

Блог учасників навчального процесу Сузіря
Блог учасників навчального процесу Сузіря_Допис

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу (визначених в попередньому завданні)

Для допомоги в розвитку, самонавчанні та роботи в колективі я створла підбірку роликів, які допоможуть в саморозвитку.
Оскільки робота досить стресова і ми не завжди вміємо знаходити потрбіні рішення, дані ролики допоможуть знайти вихід з ситуації. Також на даному ресурсі можна знаходити відео за інтересами.

    https://www.ted.com/profiles/24813582 
Тед.jpg
Тед1.jpg
Тед2.jpg

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання

Тема виступу:
Використання онлайн ресурсів при організації дистанційного навчання під час карантину в закладах освіти
Переглянути матеріали виступу можна за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/1qDRKASnME_MaE_meVwyIqVWq8E71MGdtH62XTAESw3s/edit?usp=sharing

Використання онлайн ресурсів при організації дистанційного навчання під час карантину в закладах освіти.jpg

Методичні рекомендації

Проєктування інформаційного освітнього середовища установи

• створення єдиної інформаційної бази навчального закладу; • створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій;
• забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного і фізичного благополуччя.
• формування медіатеки та впровадження локальних мережних навчальних програмних комплексів;
• надання користувачам регламентованого доступу до інформації.


Модернізація ІТ-інфраструктури

• Найголовніше налагодити Інтернет-доступ до всіх навчальних кабінетів
• Необхідно дообладнати кабінети для початкової школи Смарт-дошками та проекторами, так як їхня кількість недостатня.
• Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;
• проєктування, монтаж та налагодження локальної мережі з виділеним сервером, що об’єднує всі комп’ютерні ресурси навчального закладу;
• своєчасне нарощування технічних можливостей застарілого обладнання.

Формування ІК-компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи • модульний принцип організації навчання ІКТ;
• забезпечення диференційованого підходу в навчанні;
• семінари (тематичні, навчальні, практичні)
• консультації
• конкурси
• майстер-класи


Висновки

Отже, використання ІКТ на уроках у початковій школі дає змогу підвищити якість навчання, формувати необхідні ключові та предметні компетентності, навички практичного застосування набутих знань, створює умови для ефективної взаємодії педагогів з учнями та батьками, розвиває творчі здібності, що є необхідною умовою подальшої максимальної реалізації особистості в сучасному житті. Основна ідея дослідження базується на положенні про те, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу зацікавити учнів, зробити урок захопливим, яскравим, емоційно насиченим та сприяти ефективнішому навчанню школярів. Учні матимуть змогу слухати, чути, аналізувати, висловлювати власні думки про вивчений матеріал, розвивати практичні навички користування сучасними ІКТ із метою розв'язання життєвих та навчальних завдань. Використання комп'ютерних програм, конструкторів уроків, тренажерів, презентацій, анімації, аудіо-, відео- та фотоматеріалів створює новий мультимедійний контент уроку. Принциповим положенням є гармонійне поєднання комп'ютерної грамоти з українською мовою, літературним читанням, математикою, природознавством, музикою, образотворчим мистецтвом, трудовим навчанням і, як результат, — створення нового, якісного, сучасного інтегрованого уроку.