Трохимець Тетяна Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Трохимець Тетяни Олександрівни групи ДОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 16.10.2017р. до 05.11.2017р.

База для проведення практики: ДНЗ (ясла-садок) № 21 «Малятко» (Київська обл., м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 10)

днз №21

Загальні відомості

На сьогоднішній день дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) комбінованого типу № 21 «Малятко» відвідує 367 дітей У дошкільному закладі діє 16 груп:з них 2 групи раннього віку, 12 груп дошкільного віку з них: 6 груп спеціальних: 3 групи для дітей з порушенням мовлення, 1 група для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, 2 групи для дітей із затримкою психічного розвитку та 2 перших класи БЗШ Ι - ΙΙΙ ступенів №5.Загальна кількість дітей на 01.09.2017 - 367 особи.Пріоритетний напрямок діяльності: фізкультурно - оздоровчий; зміцнення психічного та фізичного здоров'я кожного вихованця, забезпечення соціально - психологічної реабілітації та адаптації дітей з вадами розвитку.Інноваційна діяльність: елементи авторської програми М.Ефіменка "Театр фізичного виховання дошкільників", медико-педагогічна технологія "ПіснеЗнайка", інклюзивна модель освіти для дітей з особливими потребами.Діють гуртки:- хореографічного напрямку та циркового мистецтва "Танцювальна ексцентрика";- лінгвістичного напрямку " Весела англійська"

Адреса: 09113 м.Біла Церква, вул.Турчанінова, 10 тел. 34-84-09, 34-89-41
Електронна адреса: dnz21malyatko@ukr.net
Завідувач: Люкшина Олена Вікторівна
Режим роботи закладу:
10,5 годин з 7.30-18.00 , працює одна чергова група ( 7.00-19.00)


Завдання :1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

днз №21

Перспектива розвитку дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №21 "Малятко" Реформування соціально-економічної і політичної систем розвитку України припускає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, в тому числі, і в освіті , яка потребує змін в організації та у змісті сучасного педагогічного процесу. Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту. Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до динамічних змін зовнішніх умов прискорює процес оновлення методів та форм роботи ДНЗ. Тому постало питання перегляду деяких підходів до планування діяльності дошкільного навчального закладу. Значного поліпшення потребує оновлення навчальної бази закладу, використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.Вважаємо, що на сучасному етапі слід приділяти особливу увагу і реалізації оновлених завдань, змісту співпраці педагогів і батьків, створенню умов оптимізації цього процесу. Тому розробили Програму розвитку дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №21 "Малятко" , яка визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти. Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

 Мета програми:
 1. якість, інноваційність, конкурен­тоспроможність освітньої діяльності дошкільного закладу;
 2. вдосконалення механізмів управління дошкільним навчальним закладом;
 3. виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладу;
 4. збереження, примноження досягнень, створення умов для забезпечення якості дошкільної освіти.
 5. оптимізація роботи з батьками.

Завдання програми:

 1. • створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників; та дітей з особливими потребами;
 2. • підвищення ефективності ігрової діяльності та фізкультурно-оздоровчої роботи;
 3. • забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;
 4. • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
 5. • удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;
 6. • підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;
 7. • якісне надання додаткових освітніх послуг (іноземна мова, пізнавальний розвиток, образотворча діяльність, фізичний розвиток );
 8. • надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;
 9. • створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу;
 10. • збереження та розвиток мережі дошкільного навчального закладу відповідно до задоволення освітніх потреб громадян міста;
 11. • оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
 12. • модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

Отже , можна сказати що , ДНЗ "Малятко " знаходиться на стадії розвитку впровадження ІКТ політики . Деякі зміни вже відбулись , а саме :

 1. Часткове забезпечення матеріально-технічної бази;
  днз №21
 2. Розроблення засобів кооперативної комунікації;
 3. Ознайомлення педагогічного колективу з роботою ІКТ;
 4. Впровадження в навчальний процес інноваційних засобів навчання.
 Засоби кооперативної комунікації
 1. http://bilatserkva-dnz21.edukit.kiev.ua/
 2. Viber групи
 3. https://ko.isuo.org/preschools/view/id/45875
Сучасне інноваційне забезпечення ДНЗ №21 "Малятко"
днз №21
 1. Проектор
 2. комп'ютери
 3. ксерокс
 4. принтери
 5. LED-телевізори
 6. Аудіо система з мікрофонами
 7. Екран на тринозі
Для визначення рівня ІТ-компетентності вихователів була розроблена анкета Файл:Анкета з ІКТ.docx.
днз №21
Опрацьовуючи результати анкетування можна дійти висновку , що працівники садочка користуються засобами ІКТ , але більшість володіють уміннями і навичками на рівні звичайного користувача ПК.Але хочуть навчатися , вдосконалюватися , працювати та розвиватися в даному напрямку. Тому керівництву ДНЗ потрібно прийняти до уваги бажання своїх працівників.

Завдання 2. Календар для співробітників та керівників

https://calendar.google.com/calendar/r/month/2017/11/1

Завдання 3 : Семінар (тренінг)

Мета. Налаштування педагогів на постійний пошук креативного в навчально -виховному процесі. Завдання. Розширення, поповнення знань педагогів щодо педагогічних інновацій, інформаційно комунікаційних технологій, які можуть бути використані в практичній роботі з дошкільнятами; підвищення компетентності педагогів у спілкуванні, розвиток вербальних і невербальних способів спілкування, осмислення взаємодії з позиції партнерства; розвиток здатності до ігрової поведінки, актуалізація конструктивних засобів взаємодії. Беручи до уваги вищевикладене, перехід до новітніх технологій навчання дітей є неминучим. Тому що потік інформації з кожним роком збільшується у геометричній прогресії. І ми не можемо вже дати усю інформацію дітям. А значить, маємо лише навчити дитину здобувати нові знання за допомогою мислення та сучасних методів навчання - комп'ютера, телевізора, книг тощо. При впровадженні в роботу дошкільних навчальних закладів ІКТ можна очікувати такі результати:

 1. Підвищення ефективності процесу навчання.
  днз №21
 2. Активізація пізнавальної діяльності дітей.
 3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.
 4. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків.
 5. Створення єдиного інформаційного середовища.
 6. Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно – комп’ютерних технологій.
 7. Забезпечення активної участі батьків у освітньо-виховному процесі ДНЗ.
 8. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців.
Учасники семінару дізналися про особливості інформатизації ДНЗ на сучасному етапі розвитку суспільства; апаратні і програмні засоби,
днз №21
доцільні для впровадження в навчально-виховний процес; сутність мультимедійної технології та її різновиди, актуальні для ДНЗ – презентації, навчально-ігрові програми, мультфільми; розглянуто можливості використання кожного з зазначених засобів, продемонстровано наглядні приклади

Даний семінар (тренінг) показав ,що педагогічний колектив не зовсім є обізнаний в інноваційно-інформаційних технологіях , але виявив інтерес до навчання та набуття досвіду. Готовий працювати з новітніми технологіями навчання в сучасному суспільстві.

Завдання 4 :Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи,
Основні напрямки роботи з інформатизації закладу:
 1. • виділення коштів з міського бюджету для інформатизації ДНЗ;
 2. • розробка нормативно-правової бази інформатизації;
 3. • формування інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;
 4. • інформатизація діяльності адміністративно-управлінської ланки;
 5. • оснащення садочка сучасними інформаційними засобами;
 6. • інформатизація процесу навчання і виховання;
 7. • інформатизація методичної роботи; формування баз даних;
 8. • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;
 9. • інформатизація діяльності психологічної служби;
 10. • інформатизація діяльності методичного кабінету;
 11. • інформатизація діяльності медичного кабінету.
Модернізації ІТ інфраструктури.
 1. телевізори в кожній групі ;
 2. в музичний зал придбати сучасну аудіо систему;
 3. установити камери спостереження по всій території закладу;
 4. вдосконалити сайт ДНЗ;
Формування ІК- компетентності співробітників , вихователів установи
 1. -курси підвищення ІК-компетентності
 2. -виставки;
 3. -конкурси;
 4. -індивідуальні консультації;
 5. -семінари (тематичні, навчальні, практичні), тренінги, заняття щодо вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;
 6. -тестування, анкетування ІК-компетентності вихователів;
 7. -майстер-класи, стажування у педагогів компетентних в ІКТ;
 8. -система дистанційного навчання.