Топольницька Ольга Олегівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Топольницької Ольги Олегівни групи ПОм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 20.11.2017р. до 10.12.2017р.

База для проведення практики: СЗШ № 296 (Дарницький район, вул. О. Кошиця, 8)

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

СЗШ №296


Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №296, Дарницького району - це навчальний заклад з українською мовою викладання, заснований 4 березня 1991 року.
Іноземні мови: англійська, німецька.
Школа налічує 49 класів, в яких навчається 1447 учнів.
Працює 3 комп'ютерних кабінети. З 1-го класу школярі навчаються володіти навичками користування комп'ютером.
СЗШ №296 розміщена в двох приміщеннях:
• початкова школа, середня та старша школа - вул. О.Кошиця, 8;
• початкова школа, мистецькі класи – вул. С.Олійника, 10.

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв'ю з керівником навчального закладу

Колектив школи працює над впровадженням ІКТ в навчально–виховний процес вже не один рік. З 1-го класу школярі навчаються первинним навичками роботи за комп'ютером. Оволодівши комп'ютером у молодших класах, учні зможуть потім використовувати його як інструмент своєї діяльності.
Після продуктивного інтерв'ю з Титаренко В.В

В процесі проходження практики було проведено інтерв’ю з директором школи -
Титаренко Вікторією Володимирівною. На якому було обговорено шляхи впровадження ІКТ у навчальний процес закладу. На думку Вікторії Володимирівни, сучасний учитель – це учитель, який, не тільки володіє педагогічною майстерністю, є компетентним, але й рухається в ногу з часом і активно використовує інформаційно-коммунікаційні технології в навчально-виховному процесі.Головною метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі, Вікторія Володимирівна вбачає, насамперед, підготовку підростаючого покоління до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу.

Аналіз ІК-компетентності вчителів


Впродовж 2017 року педагогічний колектив школи працює над вирішенням проблеми: "Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій навчання та здійснення особистісно–зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні підростаючого покоління в умовах спеціалізованої школи". В процесі роботи над темою вчитель фізичної культури Потапенко Н. В. стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу в номінаціях: кращий інноваційний урок та урок з елементами футболу.

Вчителі школи систематично використовують ІКТ на своїх уроках:

Урок географії, вчитель- Крамаренко Є.П.
Урок англійської мови, вчитель- Стойлова Г.І.
Урок інформатики, вчитель - Печевиста Т.В.


Серед вчителів школи №296 було проведено анкетування пов'язане з впровадження ІКТ у ЗНЗ та ІТ-компетентістю самих вчителів.
Переглянути анкету Ви можете за поданим посиланням: Анкета
Ознайомитися з результатами анкетування: Результати анкетування

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення
Кабінет інформатики №1
 • 3 комп'ютерні класи;
 • 3 інтерактивні комплекси (один з яких - портативний);
 • плазмові телевізори;

Оснащення комп'ютерами:

 • Директор(1)
 • Заступники директора (5)
 • Секретар (2)
 • Бібліотека (1)
 • Кабінет інформатики №1 (14)
 • Кабінет інформатики №2 (14)
 • Кабінет інформатики №3
Програмне забезпечення
 • Windows 2010
 • Microsoft Office 2016
Інформаційне забезпечення
 • Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи.

Сайт школи I-III ступенів №296

Навчально-наукове забезпечення

Hbv.png
 • Scratch
 • Tux Paint
 • Lazarus
 • GCompris
 • MyTestStudent
 • SkypeРозробка Google-групи для вчителів школи №296

Поспілкувавшись з адміністрацією школи та визначивши потреби школи було погоджено розробку Google-групи для вчителів школи №296.


Google-група вчителів СЗШ №296

Перша тема - інструкція по використанню


У Групах Google можна:

 • запрошувати користувачів,
 • створювати теми та обговорювати їх,
 • працювати з документами та календарем разом з іншими людьми,
 • ділитися файлами.

Семінар "Використання ІКТ в освіті: можливості онлайн навчання"

Семінар


Провівши анкетування та проаналізувавши результати анкет, я зрозуміла, що багатьом учителям було б цікаво дізнатися більше не лише про ІКТ, але й про можливості онлайн навчання. Тому я зробила огляд провідних світових платформ, які надають можливість навчатися онлайн. Серед основних було виділено: Coursera, Khan Academy, Canvas Network, Prometheus. Позитивним є те, що вчителі розуміють важливість самонавчання і готові працювати над вдосконаленням своєї ІК компетентності.

Актуальні курси платформи Prometheus

В процесі обговорення, спільно з вчителями було виділено переваги впровадження МООС, а саме:

 • відкритість і безкоштовність,гнучкість навчання;
 • обмін досвідом і колективна робота у співробітництві;
 • відсутність вікових, територіальних, освітніх і професійних обмежень;
 • отримання нової інформації безпосередньо від фахівців предметної області.

На семінарі були розглянуті актуальні курси платформи Prometheus для освітян.

Консультування вчителя інформатики - Печевистої Т.В.

Впродовж проходження практики у вчителів школи була можливість проконсультуватись та задати питання стосовно використання ІКТ у навчально-виховному процесі. Одне з питань, яке зацікавило вчителів - це використання онлайн сервісів та їх можливості.

Уривська Л.І, вчитель історії зауважила: "Цікавим є використання на уроках веб-сервісу Prezi, за допомогою якого можна створити презентації. На уроці історії це можна використати як, наприклад, демонстрація шляху країни від розвитку до занепаду, або навпаки."

Дійсно, на відміну від презентацій, створених у Microsoft PowerPoin, в Prezi основні ефекти пов’язані не з переходом від слайду до слайду, а з збільшенням окремих частин цього ж слайду. Застосовуючи онлайн сервіси (PowToon, Prezi,LearningApps...) на уроках та в позакласній роботі, можна підвищити мотивацію, результативність навчання та стимулювати формування предметних компетентностей.

Методичні рекомендації

Сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.
Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші інформаційні технології. Створення дієвого інформаційного середовища є ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного суспільства. Масове впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в освітню сферу висуває проблему комп’ютеризації закладів освіти в розряд пріоритетних. Розвиток і впровадження ІКТ спрямовані на їх комплексне інформаційно-ресурсне й методичне забезпечення.

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища школи №296:

 • проведення моніторингу навчального закладу за такими критеріями:
  • завантаженість комп’ютерних аудиторій;
  • використання можливостей корпоративної мережі в навчальному процесі та управлінській діяльності;
  • робота інформаційно-освітнього середовища;
 • наявність та підтримка електронного документообігу;

Модернізація ІТ інфраструктури:

 • закупівля достатньої кількості технічного забезпечення (комп'ютери,інтерактивні комплекси, плазмові телевізори);
 • забезпечення школи більш якісним провайдером та точками доступу Wi-Fi .
 • організація лінгафонного кабінету.

Виходячи з власного досвіду роботи вчителем іноземної мови, можу дійти до висновку, що лінгафонний кабінет просто необхідний для ефективного вивчення іноземної мови та досягнення навчальних цілей. Мною був розроблений проект для спеціалізованої школи (з поглибленим вивченням іноземної мови): «Лінгафонний кабінет».
Переглянути проект Ви можете за поданим посиланням, попередньо запросивши доступ: Проект "Лінгафонний кабінет"

Форми підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів:

 • курси підвищення кваліфікації ІКТ-компетентності;
 • систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • активна участь у семінарах, конференціях майстер-класах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • самоосвіта за допомогою МООС;
 • розробка проектів із використанням ІКТ.

Додатки

Семінар
Консультування
Учнівські роботи
Учнівські роботи