Тищенко Анастасія Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Тищенко Анастасії Вікторівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики «Respublika kids»

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу.


Інтерв’ю із заступником директора з навчально-виховної роботи Проскурко Анастасією Григорівною


ІК-компетентності вчителів. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Для аналізу ІК-компетентності науково-педагогічних працівників та вчителів закладу було створено анкетування та проведено опитування серед респондентів.

Опитування вчителів
Анкета


Результати опитування

Результати опитування


Висновок: Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа має досить високий рівень оснащення ІКТ. В кожному класі є комп'ютери, проектори, колонки, принтери, тощо та доступ до мережі Інтернет. Тобто, вчителі , які брали участь в опитуванні готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Програмне забезпечення:

 1. Стандартне програмне забезпечення (Windows 10, Microsoft Office 2020)
 2. Сервіс для проведення відеоконференція та онлайн-зустрічей Zoom;
 3. Текстові редактори;
 4. Браузери;
 5. Програмне забезпечення, що розповсюджується під ліцензією GNU GPL (Inkscape);
 6. Сервіси Google;
 7. Антивірусні програми та програми захисту даних.

Апаратне забезпечення:

 1. 2 сервера;
 2. 4 роутера;
 3. 59 комп’ютерів (з них 27 ноутбуків);
 4. 50 кольорових принтерів
 5. 18 інтерактивних дошок, 18 проекторів;
 6. 15 камер відеоспостереження;
 7. 1 3D-принтер;
 8. 20 планшетів;
 9. 4 маршрутизатори;
 10. 3 брандмауери.

Інформаційне забезпечення:

 1. Інформаційно-освітнє середовище описане на сайті школи. «Respublika kids»
 2. Школа в соціальних мережах Instagram
 3. Школа в соціальних мережах [1]Завдання 2

Mcaticon yell.png
Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу
"youtube канал" 
"Блог для вчителів "Цікава наука" " 


Завдання 3

Mcaticon yell.png
Тренінг для вчителів з використання ІКТ в освіті

Тренінг для вчителів школи, на тему: “Онлайн сервіси в освітньому процесі”


Завдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації


Для керівництва :

 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи,
 • впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.

Для викладачів :

 • організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • здійснювати самостійне навчання;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання.

Модернізація ІТ-інфраструктури
Необхідно підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою).
Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи
Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.