Титаренко Ірина Петрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентки Титаренко Ірини Петрівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Практика проведена в Коврайському навчально-виховному комплексі імені Г.С.Сковороди, група "Пізнайки".

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики у ЗДО з питань впровадження ІКТ

Провівши аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ, після інтерв'ю з директором Коврайського навчально-виховного комплексу імені Г.С.Сковороди Різник Людмилою Леонідівною, поспілкувавшись з педагогами, дало змогу дійти до висновку, що при всьому бажанні адміністрації впроваджувати та розвивати сферу ІКТ в освіті, за недостатнього фінансування - це неможливо. Педагоги з багаторічним стажем мало знають про ІКТ, тому за таких умов у Коврайському навчально-виховному комплексі імені Г.С.Сковороди питання ІКТ є дуже болючим.

Іра2.jpg

1. Як Ви вважаєте, чи потрібні інновації сучасній освіті? Звісно, адже дошкільний заклад повинен відповідати вимогам сучасних дітей. Дітям вже не цікаві сталі картинки, намальований наочний матеріал, вони краще сприймають інформацію коли подивились коротенький фільм, чи пограли в інтерактивну гру. На даному етапі неможливо уявити дитячий садок без впровадження ІКТ.

2. Як Ви ставитесь до впровадження ІКТ в закладі дошкільної освіти? Позитивно. На сучасному етапі складно уявити робочий процес без мультимедійних презентацій, цікавих відео, пізнавальних ігор та багато іншої інформації.

3. Чи готовий Ваш заклад дошкільної освіти та вихователі до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій? Зокрема, наш заклад дошкільної освіти та наші вихователі готові до впровадження ІК технології. При цьому я разом з вихователем-методистом розробляємо стратегічний план по вдосконаленню знань та умінь для вихователів, який включає: семінари практикуми, практичні заняття (групові, підкупові), проходження онлайн курсів, можливо курсів з комп'ютерної грамоти тощо.

4. Чи змінюється освітній процес за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій в дошкільних закладах? Звичайно змінюється. Адже самі теми, які здавалося б можна пояснити тільки так і не інакше, можна спроектувати та провести зовсім в іншому вигляді та напрямі.

5. Як діти реагують на застосування ІКТ під час занять? Дітям дуже подобається коли вихователь застосовує ІКТ. Дітям це цікаво, вони захоплені діяльністю з використання ІКТ. Також задається зовсім інший темп заняття, все стає жвавіше та енергійніше.

6. На Вашу думку, які є недоліки в провадженні ІКТ в закладі? Перший недолік - це недостатнє фінансування, друге - це лінощі та відмова зрозуміти необхідність ІКТ в дошкільному закладі, третє-це страх педагогів показатися не умілим у цій сфері, адже сучасні діти з пелюшок тримають в руках смартфони та планшети і вміють більше ніж деякі педагоги, які мають стаж роботи вихователя понад 30 років, але нашому закладу пощастило, усі педагоги відриті до навчання та пізнання нового.

7. Чи проходять вихователі вдосконалення навичок використання ІКТ? Наш садочок як і наші вихователі знаходяться у постійному творчому пошуку. Наші педагоги проходять різні тренінги та семінари щодо використання ІКТ. Звичайно, самоосвіта залишається важливим елементом вдосконалення професійних навичок вихователя, зокрема це стосується використання ІКТ.

8. Який е-ресурс та впровадження його в діяльність освітньої установи був би цікавий для Вас та Ваших вихователів ЗДО? (Блог, сайт установи, гугл-групу для відображення основної діяльності установи, серію навчальних відео-роликів, освітні подкасти, форум, ресурс для менеджменту та контролю виконання завдань співробітниками закладу, електронний навчальний курс для підвищення цифрової компетентності співробітників установи). Виходячи з досвіду вихователів та особистого мені здається, що цікавий варіант – це створення блогу. Це може бути корисна інформація як для вихователів, які креативні та хочуть пізнавати нове, так само для батьків, активне включення в життя ЗДО та корисна інформація.

9. Підводячи підсумки, що Ви хотіли б сказати? Організація освітнього процесу у будь-якому освітньому закладі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій сприяє успішній адаптації дітей до життя в інформаційному суспільстві. Простір для діяльності надзвичайно широкий і вимагає від нас цілеспрямованої творчої праці самовдосконалення. А це під силу тільки потужному, творчому, небайдужому, професійному педагогічному колективу, який постійно розвивається.

Роблячи висновки з інтерв'ю можна сказати, що у закладі поступово, але впроваджуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології як у освітньому процесі, так і між співробітниками ЗДО, батьками. І адміністрація садочка, і педагогічний колектив розділяють думку, що впровадження ІКТ є доцільним та ефективним у сучасній освіті. На жаль, в питанні освітньої політики з питань впровадження ІКТ вирішальним фактором є фінансування з боку держави. За словами директора, Коврайського навчально-виховного комплексу імені Г.С.Сковороди освітня політика щодо впровадження ІКТ в закладі дошкільної освіти, на жаль, перебуває на початковому етапі. У Коврайському навчально-виховному комплексі імені Г.С.Сковороди , за словами директора, активно використовуються телевізор, який працює за інтерактивну дошку, музичний центр та комп’ютер, педагоги оновлюють свої знання з сучасних ІК освітніх технологій на методичних об'єднаннях, семінарах, тренінгах.

ІК-компетентності вихователів ЗДО

Для визначення рівня обізнаності вихователів та науковиx-педагогічниx працівників Коврайського навчально-виховного комплексу імені Г.С.Сковороди групи «Пізнайко» в сфері ІКТ мною було проведено анкетування.

Анкетування: https://docs.google.com/forms/d/1hB0-aIgfdh0knEh3RifARYUIrs0_OS2VEwu6mmH8Qfk/edit

Аналіз результатів опитування показало, що:

• Більшість опитуваних мають певні знання щодо ІКТ, всі можуть окреслити, що це таке;

• Більшість респондентів мають середній рівень комп'ютерної підготовки;

• Більшість опитаних користується комп’ютером, вміють користуватися інтернетом та створювати Word документи.

• Результати діагностування свідчать про наявність певних проблем з формування ІКТ-компетентності педагогів, оскільки оцінка обізнаності у користуванні технічними засобами ІКТ є середньою( 3- 4 бали), на цей рівень значно впливає рівень оснащення закладу дошкільної освіти ІКТ технологіями, який є дость низьким;

• Усі опитуванні позитивно ставляться до використання ІКТ в освітній роботі з дітьми дошкільного віку та згодні, що використання ІКТ істотно полегшує підготовку до занять і дає змогу їх урізноманітнити;

• Усі опитуванні мають бажання підвищити свій рівень ІКТ.

Дані опитування: https://docs.google.com/forms/d/1hB0-aIgfdh0knEh3RifARYUIrs0_OS2VEwu6mmH8Qfk/edit#responses

Діаграма.jpg
Діаграма2.jpg

Аналіз ІТ-інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне та програмне забезпечення ІКТ інфраструктура садочка:

№ з/п Назва обладнання Кількість
1 ПК(системний блок, екран, клавіатура, миша) 1
2 Комп’ютер 2
3 Принтер 0
4 Телевізор 1
5 Музичний центр 1
6 Колонки 2
7 Роутер 1

Персональні системи та периферійне обладнання. Один персональний комп’ютер знаxодиться у директора, другий у вихователів. З периферійного обладнання кожен ПК оснащений клавіатурою та мишкою, що підключені до системного блоку через порти PS/2. На жаль, немає принтера у вихователів, якого вони потребують. Крім того, у групі є колонки, які можна підключувати до телевізора та музичного центру.

Мережева інфраструктура. В якості точки доступу до Інтернет використовується роутер виробництва компанії TP-Link. Він забезпечує включення робочих місць директора, вихователя-методиста та вихователів до локальної мережі. Це дає можливість користувачам цих ПК, наприклад, спільного використання загальнодоступних робочих файлів. Роутер розміщено у кабінеті директора. Мережа прокладена кабелем типу «вита пара» UTP категорії 5, характеристик якого цілком достатньо для побудови локальної мережі такого обсягу.

Програмне забезпечення. Персональні системи працюють під керівництвом операційної системи Windows 7. Крім того, на ПК встановлено типові пакети продуктів Microsoft Office та Adobe Acrobat для роботи з рідного виду (формату) документами. Для роботи в Internet – встановлено браузери Google Chromе, для електронного листування використовується программа Microsoft Outlook також антивірусну програму Avast Professional Edition та програмне забезпечення для принтера. У директора є встановлений Viber для вирішення різних організаційних питань.

Інформаційне та навчально-наукове забезпечення

Інформаційне та навчально-наукове забезпечення визначається переліком функцій, які забезпечують базовий рівень функціонування установи в цілому та виконання співробітниками ЗДО своїх безпосередніх обов’язків відповідно до їх посадових інструкцій. До таких функцій відносяться:

 • Створення та ведення організаційно-розпорядницької документації
 • Ведення бухгалтерського обліку
 • Підготовка матеріалів методичного характеру
 • Розробка дидактичних матеріалів для роботи з дітьми
 • Систематизація персональних даних вихованців ЗДО, включаючи їхні медичні дані
 • Облік матеріальних цінностей
 • Забезпечення комунікації та документообігу між посадовими особами ЗДО в межах їх посадових інструкцій
 • Комунікація з зовнішнім світом шляхом листування email чи використовуючи інші канали (месенджери, соціальні мережі та ін.)
 • Зазначена інформація зберігається на ПК співробітників, відповідно до їх обов'язків, та дублюється на зовнішньому жорсткому диску та деякі сільні документи зберігаються в xмарному сервісі Google диск.

Створення блогу для вихователів та батьків групи "Пізнайко"

Проаналізувавши ЗДО «Пізнайки» мною було постановлено розробити блог для вихователів та батьків, для забезпечення освітніх потреб усіх учасників навчального процесу та надання корисної інформації та порад для них.

Посилання: https://kovraypiznayki.blogspot.com/

по центру

Семінар-практикум для вихователів «Використання ІКТ в роботі з дітьми дошкільного віку, інтернет-сервіси».

Мета :

1. Ознайомити з поняттям ІКТ-технології;

2. Ознайомити вихователів з використанням інтернет-сервісів;

3. Навчити створити свою власну вправу за допомогою LearningApps;

План :

1.Інформація про ІКТ-технології.

2.Ідеї щодо використання інтернет-сервісів в освіті.

3.Приклади створених вправ на різних інтернет-сервісах;

4.Самостійне створення вправи(практична частина);

5.Підсумки семінару- практикуму.

Іра6.jpg
Іра5.jpg

Матеріали семінару (презентація):

https://docs.google.com/presentation/d/1wAhzzl__-uDEmL_h-ULXCOINTvZXBgXhDC5lLlotrzE/edit?usp=sharing

Іра4.jpg

Ігри для прикладу:

https://learningapps.org/display?v=p6791auqn19

https://learningapps.org/display?v=p8it9tcbj19

https://learningapps.org/display?v=pmcgw8hu319

https://share.pixton.com/ppdisya

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

 • Застосування різноманітних Google-додатків для організації інформаційного освітнього середовища( напр.Google календар);
 • Створення веб сайту закладу(інформаційне наповнення та покращення сайту садочка для його зручного використання);
 • Розвивати власні навички володіння ІКТ; вивчати якісні джерела — наукову літературу про застосування ІКТ в дошкільній освіті; здійснювати пошук прикладів правильних і ефективних методів; здійснювати пошук нових контактів;
 • Комунікація всіх суб'єктів навчання (вихователі, діти, батьки) за допомогою сучасних методів (соціальні мережі, меседжери тощо);
 • Продовжувати вивчати актуальні тенденції у дошкільній освіті, особливо в застосуванні ІКТ. Відстежуйте нові важливі події, які виникають в процесі інтеграції ІКТ та які якимось чином треба відобразити в навчальному плані ЗДО;
 • Створення портфоліо ігор,свят, занять, відеороліків з Youtube або SlideShare в електронному варіант для полегшення пошуку та систематизації матеріалів;
 • Створити власний ІКТ –простір. Ознайомитись з правилами, регулюючими всі аспекти застосування ІКТ в дошкільній освіті, і дотримуватись їх;

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури

 • Оновлення матеріально-технічної бази та програмного забезпечення;
 • Закупівля SMART дошки з проектором в групу "Пізнайко";
 • Закупити принтер на групу, для полегшення розповсюдження інформації;
 • Удосконалити програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології;
 • Збільшити використання електронного навчання;

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності вихователів установи

 • Відвідування навчально-практичних семінарів, тренінгів та дистанційних курсів, наприклад Google Classroom – онлайн клас для ефективного навчання;
 • Вебінари;
 • Дистанційні курси;
 • Самоосвіта;
 • Можливість підвищити свою кваліфікацію за допомогою безкоштовних курсів Prometheus, таких як, наприклад: "Основи інформаційної безпеки", "Медіаграмотність для освітян", "Цифрові комунікації в глобальному просторі", "Word та Excel: інструменти і лайфхаки";
 • Розробка педагогами заняття на яких будуть застосовувати завдання та ігри на ПК (наприклад LearningApps, Thinlink, Google Classroom);

Презентація результатів практики на Вікі-порталі