Стуга Олена Вадимівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Стуги Олени Вадимівни групи ДОм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 20.11.2017р. до 10.12.2017р.

База для проведення практики: ЦРД «БебіСтартАп» (Дніпровський район, вул. Соборна, 7)

Загальні відомості

Скачанные файлы.jpg

Перший центр розвитку дитини "Бебі Старт Ап" відкритий з 28 жовтня 2015 року. На сьогоднішній день функціонує два центри.

Адреса: проспект Соборності, 7. Вул. Макаренка, 1а.

Телефон: 067-892-63-70

Власники центру: Сазонова Анастасія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Ролінська Інна Анатоліївна, юрист.

Директор: Стуга Олена Вадимівна.

Cайт: Baby Start Up

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

*Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

300*150px

- Анастасіє Вікторівно, чому важливо впроваджувати ІКТ в центрі розвитку дитини?

- Використання інформаційно-комунікаційних технологій в центрі розвитку дитини - актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного закладу. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.

- Як Ви використовуєте ІКТ в методичній роботі?

- Перше, це звичайно, оформлення ділової документації; робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу. Також, розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів; використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо).

- Як Ви вважаєте, що має вміти педагог для ефективного впровадження ІКТ?

- Для ефективного впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес педагог повинен уміти: обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів; роздруковувати інформацію на принтері; працювати в операційних системах, зокрема WINDOWS, користуючись редакторами WORD різної модифікації; створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації MS Power Point, демонструвати презентацію; розробляти тести (Excel, Word); картки (Word); кросворди (Excel);створювати буклети, пам'ятки - інформаційний матеріал (Word, Publisher);створювати брошури- збірник дидактичних, методичних матеріалів (Word). Це все повинен знати, вміти та користуватися під час роботи вихователь.

ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Для визначення рівня ІК- компетенції вихователів, працівників центру, ми створили Анкету для опитування. Та отримали такі Результати.

Центр розвитку дитини "Бебі Страрт Ап" працює за програмою виховання і навчання дітей "Дитина" від 2 до 7 років. Власник центру - Сазонова Анастасія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Завдяки плідній роботі працівників, центр протягом короткого часу був обладнений необхідним для роботи в сфері ІКТ:

Апаратне забезпечення:

- 4 комп"ютери;

-1 прінтер;

-1 мультимедійний комплект.

Програмне забезпечення:

-операційна система Windows XP;

-антивірусна програма Avast Professional Edition;

-робота з документами в Microsoft Office;Microsoft Office Excel$ Wi-Fi.

Інформаційне забезечення:

Інформаційно-освітнє середовище центру представлено сторінкою в соціальній мережі Facebook та наявністю Сайту

Методичне забезпечення:
300*150px

-технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка;

-елементи гуманістичної педагогіки В.А. Сухомлинсько;

-технологія навчання ранньому читанню за Л.В.Шелестовою; М. Зайцевим;

-технологія раннього розвитку М. Монтессорі;

-технологія психолого-педагогічного проектування (П3-технологія);

-технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ); -проектні технології.

Завдання 2. Гугл- календар для працівників

Для оптимізації роботи центру нами було створено Календар, де працівники можуть вносити розклад занять центру та не забути про визначні події.

Завдання 3. Семінар.

Нами було проведено семінар на тему використання "Google-календаря" для оптимізації роботи центру. Педагоги ознайомилися цим ресурсом, набули навичок користування та на практиці створили власний календар. А також ми показали як можна використовувати ІКТ на заняттях.

План проведення Семінару


Завдання 4. Методичні рекомендації.

Проектування інформаційного освітнього середовища:

1. Розвиток та модернізація матеріальної бази інформатизації (придбання комп‘ютерів, розробка програмного забезпечення;

2. Створення корпоративної мережі, підключення до мережі Інтернет, обладнання відповідних приміщень);

3. Створення організаційної структури управління процесом інформатизації (внесення змін до посадових обов‘язків працівників установи, призначення відповідального);

4. Підготовка педагогічних працівників до ефективного використання інформаційних технологій;

5. Створення єдиної корпоративної бази даних;

Змістовним та структурним наповненням ІОС дошкільного закладу може бути:

1. Індивідуальні портфоліо керівника та вихователів;

2. Віртуальний методичний кабінет;

3. Е-бібліотека;

4. Сторінки логопеда, психолога, медичної сестри;

5. Створення та зберігання документації;

6. Зв'язок батьки-вихователі-адміністрація.

Модернізації ІТ інфраструктури:

1. Оновити апаратне забезпечення закладу на більш сучасне для підвищення якості та швидкості роботи (комп'ютери, наприклад) та збільшити кількість апаратного забезпечення (наприклад, смарт дошок, проекторів тощо).

2. Завантажити окрім текстових, графічних та табличних редакторів MS Office такі редактори, як наприклад, Adobe Photoshop, Fox pro, Tux Paint тощо для урізноманітнення програмного забезпечення.

3. З працівниками закладу необхідно провести навчальні курси по роботі з цими програмами.

Формування ІК- компетентності вихователів можливе через такі заходи як:

1. Тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вихователя;

2. Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);

3. Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;

5. Індивідуальні консультації за запитом;

6. Система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;

7. Система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;

9. Наради – семінари, тренінги;