Смоляр Антоніна Григорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Смоляр Антоніна Григорівна, студентка групи ДОм-2-17-2.0 проходила практику в ЗДО № 404 управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


Загальні відомості про ЗДО.

Заклад дошкільної освіти № 404 загального розвитку, розташований за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 35/2, тел. 517-39-42; е-mail 404dnz@gmail.com. 

Функціонує 12 груп , з них: одна група – раннього віку, 11 дошкільних груп, в закладі виховується 272 дитини.

Режим роботи: 7.00-19.00 ЗДО № 404 працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

✔збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; 
✔формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 
✔забезпечення змістовного, цікавого і щасливого перебування малюка в закладі дошкільної освіти; 
✔створення умов для підготовки до школи і майбутньої інтеграції дитини у сучасне суспільство.

Sadik.png


Пріоритетним напрямом роботи є розвиток творчих здібностей дошкільників засобами образотворчого мистецтва.

В садку функціонує гурток з образотворчого мистецтва народознавчого спрямування.

Якісний склад педагогів закладу. ЗДО № 404 укомплектований педагогічними кадрами, до складу якого входять 28 педагогічних працівників: 1 директор, 1 вихователь – методист, 2 музичних керівника, 1 керівник гуртка, 23 вихователя. 23 педагоги мають вищу освіту, 3-середню спеціальну, 1 –загальну середню, 1 – бакалавр За результатами атестації педагоги закладу станом на 01.09.2018 року мають такі кваліфікаційні категорії:

Rombik.png

Директор – Харченко Ніна Іванівна, вихователь вищої категорії, педагогічний стаж – 47 років.

Завдання 1 : Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Інтерв'ю з керівником закладу Харченко Н.І.:

- Як ІКТ-технології використовуються у вашому закладі?

"В нашомі закладі ІКТ-технології використовувуються як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа, медичної сестри. Ми працюємо в міській освітній мережі (kyivgovcity), розраховуємо стаж роботи працівників, співпрацюємо з іншими дошкільними закладами, ведемо документацію (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо), приймаємо участь у форумах, чатах, конференціях, опрацьовуємо нормативно-правову документацію шляхом використання Інтернету, розробляємо презентації до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів, використуємо мультимедійний супровід в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо), обмінюємося досвідом роботи з іншими педагогічними колективами."

З кожним роком вдосконалюються форми організації роботи з педагогами: ділові ігри, тренінги , тематичні виставки робіт, мультімедійні презентації, семінари-практикуми, взаємовідвідування, анкетування, круглі столи, майстер-класи, які дають змогу кожному педагогу підвищувати свій професійний рівень.

Педагогічний колектив постійно знаходиться у творчому пошуку, впроваджує інноваційні технології в освітній процес. Основи комп’ютерної грамотності та ознайомлення дітей з навколишнім світом за допомогою комп’ютера є складовою варіативної частини змісту Базового компонента дошкільної освіти. Тож для діяльності ЗДО № 404 комп’ютеризація педагогічного процесу є викликом часу. Це завдання в закладі вирішується за рахунок:

- підвищення комп’ютерної грамотності педагогів;
- створення безпечного комп’ютерно-ігрового середовища в умовах ЗДО;
- вивчення перспективного досвіду застосування комп’ютерних технологій в роботі з дошкільниками;
- систематизації, поповнення наявного банку мультімедійних презентацій (фото-, відео-), розвивальних ігор для оптимізації освітнього процесу;
- розроблення системи використання комп’ютерних ігор, презентацій, тощо.

Педагоги активно використовують технічні засоби на заняттях на основі тих можливостей, що дозволяє матеріальне - технічно забезпечення, тому актуальним є питання забезпечення педагогів всім необхідним для роботи.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне:

 • 3 персональних комп'ютера
 • 2 ноутбуки
 • 2 БФП
 • 2 принтери
 • 1 мультимедійний проектор

Програмне:

 • Office 365;
 • Windows 10;
 • ABBYY Fine Reader.

Інформаційне:

Сайт ЗДО

Методичне:

 • технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ)
 • технологія навчання ранньому читанню за Л.В.Шелестовою;
 • технологія розвитку творчих здібностей в образотворчій діяльності (Л.Шульга)
 • технологія навчання ранньому читанню М.Зайцева;
 • технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка
 • проектні технології.

Модернізації ІТ інфраструктури

1. Придбання ноутбуку;
2. Придбання ПК;
3. Придбання: мультимедійного проектора; 
4. Заміна Wi-Fi роутера;
5. Оновлення програмного забезпечення (Windows 10).

ІК-компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Було проведено анкетування педагогічних працівників дошкільного закладу: https://goo.gl/forms/eCGM7a8PtR0jjICp2

Результати діагностики рівня ІКТ-компетентності педагогів

При аналізі результатів анкетування були виділені чотири групи педагогів, що характеризуються різним рівнем прийняття значимості інформаційних технологій в безперервному підвищенні педагогічної компетентності в залежності від рівня ІКТ - компетентності та мотивації застосування даних технологій у виховально-освітньому процесі (Діаграма 1).

Діаграма 1. Виявлення груп педагогів, що характеризуються різними рівнями прийняття інформаційних технологій

Група 1 (рівень роботи на комп'ютері - нульовий, мотивація відсутня) 2 % - якщо висока якість навчання досягається традиційними формами навчання, то немає необхідності в рішенні педагогічних завдань із залученням ІТ.

Група 2 (рівень роботи на комп'ютері - базовий, мотивація - низька) 24 % - технології настільки різноманітні і динамічні, що вимагають великих тимчасових (і не тільки) витрат, ніж традиційні форми навчання (лекції, семінари та ін). Наприклад, необхідну інформацію педагоги воліють шукати в бібліотеці, оскільки губляться при організації пошуку релевантної інформації.

Група 3 (рівень роботи на комп'ютері - нульовий, мотивація - висока) 62 % - інформаційно-комунікативні технології дозволяють реалізувати індивідуальний стиль навчання і особистий професійний ріст, але немає уявлень про можливі форми впровадження їх у виховально-освітній процес.

Група 4 (рівень роботи на комп'ютері - базовий, мотивація - висока) 12 % - існує безпосередній зв'язок між успішністю педагогічної діяльності та рівня ІКТ - компетентності педагога, тому є потреба у безперервному розвитку інформаційної культури. Готовність застосовувати нові технології у виховально-освітньому процесі визначило вибір форм управління підвищенням ІКТ - компетентності педагогів.


Diagrama.png

Результати: Oскільки групи 1 і 2 відрізнялися скептичним ставленням до можливостей інформаційно-комп'ютерних технологій, то формою співпраці я б обрала нетривалі за часом і проблемні за змістом форми підвищення кваліфікації, наприклад майстер-класи про застосування інформаційно-комп'ютерних технологій у освітньому процесі, спілкуванні та самоосвіті.

Для груп 3 і 4 запропонувала б індивідуальні освітні стратегії. Критеріями сформованості стратегій були визначені: обізнаність у галузі інформаційно-комп'ютерних технологій, впровадження їх у освітній процес, ефективність вибору форм самоосвіти в галузі ІКТ. Педагогічне управління розглядалося з позиції сприяння та взаємодії.

В результаті, можна зазначити, що вихователі та педагоги закладу розв'язують професійні завдання з використанням сучасних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).Аудиторія поділилася на 3 різні вікові групи з різним досвідом роботи. Всі респонденти відповіли, що мають 2 рівень ІКТ компетентності та бажають продовжувати вчитися. Всі працюють в програмах Microsoft Office,але тільки 12% використовують хмарні сервіси.

Завдання 2 : Розробити сайт установи

Сайт закладу : https://404dnz.wixsite.com/mysite

Site.jpg

Завдання 3 : Тренінг для педагогічних працівників ЗДО № 404

Тема: «Створення презентацій в Power Point».

Pp.jpg

Мета: Ознайомити педагогів закладу з можливостями редактора презентацій Power Point.

План
1. Що таке презентація?
2. Способи створення презентацій. Режими перегляду.
3. Введення і редагування тексту у слайдах.
4. Форматування тексту.
5. Вставка таблиць, графічних зображень, малюнків.
6. Створення спецефектів. Демонстрація слайдів.
7. Збереження презентації Power Point.

Застосування сучасної техніки для презентацій стало звичайним явищем при проведенні семінарів, конференцій і в ході освітнього процесу. Презентаційні пакети комп’ютерної графіки – це допоміжні засоби лектора, доповідача. За допомогою демонстрації графічних зображень кадрами, привертається увага слухачів до матеріалу, підкріпленого ілюстраціями та демонстраціями. Презентаційні пакети придатні і у випадку, коли навчальний матеріал насичений діаграмами, графіками, таблицями. При демонстрації презентації великій аудиторії використовують мультимедійний проектор, за допомогою якого слайди з ПК проектуються на великий екран.

PowerPoint — це графічний пакет підготовки презентацій і слайд-фільмів. Він надає користувачеві все необхідне — потужні функції роботи з текстом, включаючи малювання контуру тексту, засоби для малювання, побудова діаграм, широкий набір стандартних ілюстрацій і т. ін.

Під час проводення тренінгу вихователі дізналися наступне:

- Що таке "Презентація", "Слайд", "Шаблон", "Слайд-майстер", "Схема кольорів", "Анімація слайдів", "Об'єкт", "Атрибут", "Форма" та інше;

- Навчилися створювати файли презентації;

- Вибирати макет;

- Використовувати елементи дизайну;

- Застосовувати шаблони;

- Сортувати слайди та змінювати структуру презентації;

- Демонструвати презентацію.

Розвиток комп'ютерних технологій дозволяє вирішувати широке коло завдань, як в домашньому застосуванні, так і в роботі. На світовому ринку програмних продуктів користувачам пропонуються спеціалізовані програми і цілі інтегровані пакети програм, що відповідають все зростаючим запитам їх споживачів. У Microsoft Office для цього є чудовий засіб - PowerPoint. За допомогою цієї програми ми можемо підготувати виступ з використанням слайдів або просто демонструвати на екрані комп'ютера або проекційного екрану, можна також створити конспект доповіді та матеріал для роздачі слухачам. PowerPoint створює файл презентацій, який має розширення імені РРТ і містить набір слайдів. Програма надає користувачеві велику кількість шаблонів презентацій на різні теми. Такі шаблони містять слайди, оформлені певним чином. У поле слайду ми можемо вставити свій текст, графіку, а також таблицю і діаграму. Крім того, ми можемо змінити художнє оформлення будь-якого шаблону презентації, вибравши дизайн на свій смак. При цьому зміниться тільки зовнішній вигляд презентації, а не його зміст. І, нарешті, ми маємо досить часу і відчуваємо в собі здатності дизайнера, можемо почати роботу над презентацією "з нуля" - в PowerPoint для цього є всі засоби.


1-1.jpg 1-2.jpg 1-4.jpg 1-5.jpg

Завдання 4 : Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до:

1. Проектування інформаційного освітнього середовища навчальної установи :

- створити і підтримувати роботу сайту закладу дошкільної освіти; 
- створити віртуальний методичний кабінет ; 
- надання користувачам доступу до інформації. 


2. Модернізації ІТ інфраструктури :

- обладнати для педагогів закладу кабінет з апаратним забезпеченням (комп'ютер, багатофункціональні пристрої (принтер, сканер, копір) тощо; 
- урізноманітнити програмне забезпечення ЗДО;
- організувати покриття WI-FI мережею всіх приміщень закладу. 


3. Формування ІК-компетентності вихователів освітньої установи:

- підвищення кваліфікації з ІКТ компетентності педагогів. Проходження різноманітних онлайн-курсів; 
- надання інформації про електронні сервіси для роботи з дітьми дошкільного віку (Google Class, Learning Apps). 
- підвищення ІКТ компетентності за допомогою курсів підвищення кваліфікації, професійної літератури, 
 методичних посібників, ресурсів Інтернет, індивідуальних консультації за запитом; 
 практичних занятть; семінарів, тренінгів, круглих столів.

Завдання 5 : Презентація за результатами практики

Презентація : https://docs.google.com/presentation/d/10bbGd_5Ki-q0HqDdofbb8i5cILou8xOSFYA-LhNn8YE/edit?usp=sharing

Praktika.jpg