Скарга

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Скарга, -ги, ж. Жалоба. Тільки й чуєш, що скарги на тебе. Св. Л. 115. Підеш до пана Бога на скаргу. Фр. Пр. 85.
Скарга2.jpg

Значення

Ска́рга — висловлення незадоволення, суму, нарікання на неприємності, біль, горе і т. ін.; офіційна письмова чи усна заява про незаконні або неправильні дії якої-небудь особи, установи і т. ін.

  • Апеляційна скарга

Апеля́ція (лат. appellatio — звернення) — оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою. Також у значенні звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою. Апеляція — одна з форм оскарження судових рішень у цивільних і кримінальних справах до суду вищої (апеляційної) інстанції, що має право переглядати справу. Апеляційне провадження як важлива гарантія справедливості судових рішень існує в переважній більшості сучасних держав, які належать до різних правових систем, як основна (наприклад, у Великій Британії) або одна з основних форм перегляду судових рішень (у США, Франції, Німеччині та ін.). Апеляційна інстанція переглядає справу в повному обсязі або в певній її частині як з фактичних, так і з юридичних підстав, але в межах скарги, поданої стороною в процесі. Як і суд першої інстанції, апеляційна інстанція розглядає справу по суті і, провівши власне дослідження доказів, приймає рішення, яке замінює рішення нижчого суду, хоча за своїм змістом воно може бути таким самим.

  • Касаційна скарга

Каса́ція 1 (лат. cassatio — «скасування») — перевірка судом третьої інстанції законності та обґрунтованості вироків і рішень суду, що набрали законної сили (тобто пройшли стадію апеляції). Документ, що ініціює касаційне провадження, називається касаційною скаргою.

Касація 2 — музичний твір типу сюїти для виконання на відкритому повітрі інструментальним ансамблем.

  • Також, «Скарга» — українське і польське прізвище.

Петро Скарґа Скарга Юлія Борисівна

Ілюстрації

Скарга.jpg
Logo.gif