Сисоєва Світлана Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Е-портфоліо

photo.jpg
Сисоєва Світлана Олександрівна
Рейтинг на 2016 рік: 236
(#2 у загальному рейтингу)
Підрозділ
НДЛ освітології
Посада
Завідувач науково-дослідної лабораторії
Вчене звання / Науковий ступінь
Доктор наук. Професор.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Спеціальність «Фізика (теоретична ядерна фізика), фізик» (1971 р.)

Перелік місць роботи

Працювала вчителем фізики; заступником директора школи з навчально-виховної роботи; директором школи; директором Київського міського педагогічного училища №3; завідувачем кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; завідувачем лабораторії педагогіки і психології вищої школи, завідувачем відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (з 20.02.2007 р. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). З вересня 2010 року – завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні основи координуючої діяльності директора середньої загальноосвітньої школи» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захищена у 1987 році.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти захищена у 1997 році.

Громадська активність

не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Професійний розвиток

Викладацька діяльність