Сафонова Тетяна Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Сафонової Тетяни Сергіївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».


Зміст

Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

зліва зправа

Юридична адреса

Адреса школи: 08136 вул. Мічуріна, 12а, с. Крюківщина, Києво-Святошинський район, Київська область

тел./факс: 045-98-5-27-17


Електронна пошта


Головні завдання Крюківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Интервью 1.png
Інтерв’ю з заступником директора школи

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Анкетування

Результати анкетування

Файл 2

Висновки

Результати опитування показали, що школа має досить середній рівень оснащення ІКТ, потребує суттєвого збільшення додаткового обладнання (інтерактивних дошок, проекторів та інше) та забезпечити всі робочі місця доступом до Інтернету. Дослідженням встановлено, що всі вчителі використовують ІКТ в навчальному процесі, проте найбільш вагомими причинами, які заважають використовувати ІКТ є затрати часу при підготовці. Вважають це ефективним методом в освіті та мають хист до подальшого використання ІКТ та розвитку своїх вмінь. Більшість педагогічних працівникив, які брали участь в опитуванні, потребують допомоги у контструюванні уроку за допомогою онлайнресурсів, проте на 100% готові відвідувати майстер-класи, курси, тренінги для удосконалення і поглиблення своїх знаннь, вмінь і навичок у використанні ІКТ. Вчителі розуміють, що комп’ютер повинен стати незамінним інструментом в роботі, що значно підвищить її ефективність.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення

Школа підключена на 80% до мережі Інтернет (кабінеті адміністрації, інформатики та початкової школи). Станом на 11.11.2019 року з технічних засобів навчання в школі є:

 • плазмові телевізори – 9 ;
 • комп'ютери – 42 шт.;
 • ноутбуки – 6 шт.
 • принтер – 6 шт.;
 • модем – 1 шт.;
 • музичний центр – 1 шт.;
 • Смарт-дошка – 4 шт.
 • Інтерактивний стрілецький симулятор - 1 шт.
Perangkat lunak.png

Програмне забезпечення

 • Операційна система Windows 10 ;
 • Microsoft Office;
 • Антивірусні програми;
 • Сервіси Google;
 • КУРС-школа та керівництва школи;
 • Сходинки до інформатики;
 • Скарбничка знань;
 • Дидактичні матеріали;
 • Програмне забезпечення для мультимедійної дошки;
 • Допоміжні програми.

Інформаційне забезпечення


Інформаційно-освітнє забезпечення представлено сайтом школи, проте зараз він знаходиться в розробці. Проте є інформаційна сторінка в соціальних мережах:

Навчально-наукове забезпечення

 • Закони України
 • державні стандарти освіти;
 • Положення, інструкціі;
 • освітні програми;
 • Робочий навчальний план;
 • навчальні програми з навчальних дисциплін;
 • підручники та навчальні посібники;
 • методичні матеріали.

В початковій, середній та старшій школах всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також кабінети інформатики оснащені головним (локальним) комп'ютером. В штаті працює два вчителя інформатики.

Google-календар для заступників директора з навчально-виховної роботи

Листопад

Грудень

зліва

Тренінг для педпрацівників "Хмарні технології Google в управлінській діяльності школи"

Тренінг

Optimized-Optimized-изображение viber 2019-11-15 12-10-45 (1).jpg

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проектування ІОС навчальної установи

Успішне функціонування інформаційного освітнього середовища навчальної установи вимагає:

Galochka (1).png
 • створення оптимальних матеріальних психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, організаційно-режимних і кадрових умов, які сприятимуть реалізації комплексу найважливіших заходів.
 • створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;
 • розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти.
 • створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій;
 • забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного і фізичного благополуччя.

модернізації ІТ інфраструктури

Galochka (1).png
 • Найголовніше налагодити Інтернет-доступ до всіх навчальних кабінетів
 • Необхідно дообладнати кабінети для початкової школи Смарт-дошками та проекторами, так як їхня кількість недостатня.
 • Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;
 • Підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;
 • Створення шкільної е-бібліотеки

Формування ІТ- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Вивчення педагогічного досвіду свідчить про різноманітність форм роботи з педагогами, що застосовуються у педагогічній практиці:

Galochka (1).png
 • семінари (тематичні, навчальні, практичні)
 • консультації
 • конкурси
 • майстер-класи
 • експериментально-дослідницька робота
 • масові відкриті онлайн-курси

Масові відкриті он-лайн-курси (MOOC, Massive Open Online Courses) - безкоштовні навчальні курси, викладені для загального доступу в Інтернет. Масові відкриті онлайн-курси є чудовим інструментом для поширення якісних знань від найкращих викладачів.