Салата Каріна Олександрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Салата Каріна Олександрівна

Рік вступу

2018

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей із особливими освітніми потребами

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

  • 1. Медіаторська роль соціального працівника в роботі з батьками дітей із особливими освітніми потребами (ООП).
  • 2. Соціально-психологічний портрет дітей із особливими освітніми потребами (ООП).
  • 3. Збагачення мовлення дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення антонімічною лексикою.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Додаткова інформація