Савицька Катерина Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентів VІ курсу 1.1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з директором.

 • Нормативні документи для впровадження ІКТ в ЗДО:
 • Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року (2013);
 • Національній програмі інформатизації (1998);
 • Законі України «Про освіту»;
 • «Концепції нової української школи» (2016);
 • Проекті Концепції розвитку освіти України на період із 2015 до 2025 року (2014);
 • Державній програмі «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 20062010 роки (2005);
 • Державній цільовій програмі «Сто відсотків» (2011);
 • Національному проекті «Відкритий світ» (2012);
 • «Дорожню карту освітньої реформи (2015-2025)» (2015);
 • Державній національній програмі «Освіта України XXI століття» (розділ «Дошкільне виховання»);
 • Національній доктрині розвитку освіти (стаття IX);
 • Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки» від 9 січня 2007 року № 537;
 • Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року № 926/2010;
 • Наказ МОН «Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» від 2 грудня 2004 року № 903;
 • Використання ІКТ в управлінській діяльності :
 • 1. Створення бази даних вихованців закладу та батьків;
 • 2. Робота з документацією в електронному вигляді (звіти, накази, довідки);
 • 3. Опрацювання нормативно-правових документів ЗДО;
 • 4. Використання інтернет ресурсів в роботі;
 • 5. Створення бази даних працівників ЗДО, дітей та батьків;
 • 6. Участь у форумах, чатах, конференціях;
 • 7. Моніторинг електронного запису дітей до дошкільного закладу;
 • 8.Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді;
 • 9.Створення портфоліо педагогічних працівників.

Використання ІКТ у методичній роботі:

 1. Оформлення ділової документації ЗДО;
 2. Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм,атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);
 3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу;
 4. Самоосвіта в галузі ІКТ;
 5. Розробка методичних надбань для використання в навчально-виховному процесі семінари, семінари-практикуми і т.д.);
 6. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної, художньої літератури;
 7. Оформлення атестацій педагогічних працівників;
 8. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами;
 9. Оформлення стендів, інформаційних куточків, виставок.

Використання ІКТ в навчально-виховній роботі:

 1. Використання у роботі з батьками, під час батьківських зборів, консультацій, свят, розваг на територіїї ЗДО та режимні момент;
 2. Самоосвіта педагогів

Інтерв’ю з директором ЗДО .

 • 1.Добрий день, Галино Іванівно! Як ви вважаєте, чи є важливим питання впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес ЗДО?

- Так, неодмінно. Адже за допомогою цього ми можемо знайти будь-яку необхідну інформацію за лічені хвилини. І взагалі, ІКТ технології стали невід’ємною частиною нашого життя.

 • 2.Яка основна мета застосування ІКТ в діяльність ЗДО?

Покращення, полегшення процесу виховання та навчання дітей.

 • 3.Чи застосовують педагоги ІКТ в своїй роботі, які саме?

Так, застосовують. Це інтерактивні ігри під час занять, презентації, навчальні мультфільми та багато іношого.

 • 4.А Ви застосовуєте ІКТ в своїй управлінській діяльності?

Перш за все, це систематизація всіх робочих процесів, комп’ютеризація всіх даних. На педрадах я можу презентувати вихователям навчальні відео, дізнаватися про новий досвід наших колег.

 • 5.Які проблеми виникають в процесі впровадження ІКТ?

Що я помітила з досвіду нашого ДНЗ, це те, що процесу запровадження ІКТ технологій у роботі є недостатня обізнаність педагогів у цій сфері. Та з часом ми це виправимо.


1.2 Для визначення рівня ІКТ-компетентності педагогічних працівників було проведено опитування за допомогою використання Google-форм https://docs.google.com/forms/d/1SWjUnsWfv-6-y8q4covIPV89f4DjeKE8tgaYDHHQqCU/edit
 міні міні міні міні міні міні міні міні міні міні

За результатами опитування можна зробити висновок, що рівень підготовки вихователів варіюється між середній та високим. Майже всі вихователі використовують ІКТ технології на заняттях кожного дня, та займаються самоосвітою, застосовуючи ІКТ – технології. Та 80% вихователів визначають рівень забезпеченості засобами ІКТ на середньому рівні.

1.3Аналіз ІТ-інфраструктури закладу освіти.

 • Персональний комп’ютер (монітор та системний блок)- 2шт
 • Ноутбук - 12шт
 • Принтер (кольоровий) - 1шт
 • Принтер( чорно-білий) - 4шт
 • Зовнішній жорсткий диск - 1шт
 • WI-FI роутер - 4шт
 • Музичний центр - 1шт
 • Фотоапарат - 1шт
 • Ламінатор-1шт
 • Магнітофон-8шт
 • Стаціонарні внутрішні телефони-5шт
 • Проектор-1шт
 • Пульт управління-1шт
 • Система фонової музики на коридорах садочку-1шт

Програмне забезпечення:

 • ОС Windows 7
 • Антивірусна програма Avast
 • Microsoft Office 2013
 • Відео редактор Movie Maker
 • Браузер Internet Explorer , Chrome.


2.1. Розроблено блог для вихователів, де можна ознайомитися зі статтями про ІКТ для наймолодших https://iktforchildren.blogspot.com/

3.1 Для педагогів було створено книжку - підказку для користування сервісом Coogle https://www.storyjumper.com/book/read/90242795/5f907e13cbda0

4.1 Підготувати методичні рекомендації методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

 • надати вихователям ЗДО вільний доступ до інтернету
 • забезпечити кожну групову кімнату комп'ютером чи ноутбуком, кольоровим принтером, ламінатором
 • закупити ліцензійне програмне забезпечення ( Microsoft office, WinRar, Avast) або перейти на використання хмарних сервісів
 • створення бібіліотеки електронних ресурсів ( презентацій, ігр, завдань)

Модернізації ІТ інфраструктуриКурсивний текст

 • Оновити апаратне забезпечення закладу на більш сучасне задля підвищення якості та швидкості роботи (комп'ютери, наприклад) та збільшити кількість апаратного забезпечення (смарт дошок, проекторів, екранів).
 • Завантажити графічні редактори Adobe Photoshop, Сorel Draw. З працівниками закладу необхідно провести навчальні курси по роботі з цими програмами.
 • Модернізувати мультимедійний комплекс в актовій залі ЗДО.
 • Модернізувати сайт ЗДО, додати особистий кабінет користувача, наповнити інформацією про поради батькам з різних питань.

Формування ІК- компетентності вихователів установиКурсивний текст

 • Проведення тематичних семінарів на яких вихователі навчаються використовувати засоби ІКТ, що передбачають ознайомлення з програмою Microsoft PowerPoint; створення презентації; роботу зі слайдами; використання таблиць та малюнків; застосування анімації.
 • Проведення практикумів, з метою вдосконалення отриманих навичок, набуття досвіду застосування ІКТ в професійній діяльності.
 • проведення конкурсів для педагогів (цифрових презентацій;електронних методичних матеріалів і презентацій для занять; найсучасніше портфоліо педагога;електронних групових газет, тощо ) з метою вдосконалення навичок користування комп’ютером, підвищення ІК-компетентності педагогічних працівників, а також, щоб стимулювати обмін найкращим досвідом, пошук нових творчих методів і прийомів використання інформаційних технологій у роботі з дітьми та їхніми батьками.
 • Проведення консультацій щодо впровадження ІК-технологій сприяють розширенню знань педагогів про їх використання у навчально-виховному процесі.
 • Самоосвіта вихователів з питань ІКТ.