Савицька Алла Олексіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Савицької Алли Олексіївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».


       ВСТУП 

НВК №30 «ЕКОНАД» – (спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов) м. Києва. Перспективний навчальний заклад, в якому створено атмосферу взаємоповаги і взаєморозуміння між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Навчальний заклад ставить за мету виховання всебічно освіченої сучасної людини, підготовленої до життя в умовах ринкових відносин. Викладання у НВК здійснюється українською мовою, вивчаються також англійська, польська, італійська та німецька

Керівництво школи очолюють: директор – Мельниченко Володимир Миколайович та заступники – Стародубцев Анатолій Васильович,Гноєва Світлана Миколаївна,Шульга Тетяна Олексіївна, Герасименко Інна Анатоліївна,Созаєв Аслан Хакімович.

Завдання 1

    МОНІТОРИНГ ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ В ОСВІТНІЙ УСТАНОВІ

Інтерв’ю з директором НВК №30 «ЕКОНАД» міста Києва НВК «Еконад» № 30 (Дніпровський район) Мельниченко Володимиром Миколайовичем.

-Чи використовуються інформаційно-комунікаційні технології в вашому закладі?

•Звісно, інформаційно-комунікаційні технології успішно використовуються в діяльності школи. Однією із першочергових задач - є підготовка школярів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

-Що ви можете сказати про інформаційне середовище вашого закладу?

•Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу: дітей, вихователів, батьків. В нашій школі приділяється велика увага оптимізації інформаційного середовища.

-Як саме використовують ІКТ в вашій школі?

•ІКТ успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, свят, інших заходів. Це участь у офлайнових та онлайнових семінарах, конкурсах, конференціях, міжрегіональних та міжнародних проєктах, дистанційне навчання, створення власних презентацій, віртуальні екскурсії музеями і виставковими залами, можливість інтерактивного спілкування з мешканцями будь-якого куточка планети, ефективна обробка та збереження інформації тощо. Різноманітні збори проводяться з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація закладу документообіг веде в електронному вигляді. Паперових журналів немає. Вся інформація вноситься в електронний журнал на платформі «Єдина школа».

-На вашу думку, який рівень використання ІКТ мають вчителі у школі?

•Наші учителі мають достатній та високий рівень,так як розвитку і використанню ІКТ приділяється велика увага в нашій гімназії. Всі педагоги приймали участь та відвідували різні курси, семінари, тренінги присвячених використанню ІКТ. Наші вчителі прагнуть до високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, впровадження у своїй діяльності ІКТ.

-Чи готові Ви й далі розвивати ІКТ?

•Так, звичайно. В наш час сучасну українську школу не можна уявити без інформаційно-комунікаційних технологій. Тому ми працюємо над тим, щоб кожен клас був забезпечений проекторами, інтерактивними дошками, комп'ютерами, доступом до мережі Інтернет тощо. Прагнемо, щоб кожен вчитель нашої школи був компетентний з питань ІКТ і розумів важливість їх використання в своїй професійній діяльності. Прагнемо підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень.

Висновки. В результаті проведеного інтерв`ю з директором НВК№30 «ЕКОНАД» було зроблено висновки про те, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних засобів дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Аналіз ІКТ- компетентності вчителів. З метою мониторингу було створено анкету:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHz_YCAXhOg3IVTi-F79XRbZPgf1k5E6ZdR1ic19hfAfL_1Q/viewform?usp=sf_link

Результати анкети: https://docs.google.com/document/d/1l6paSdxQNa44SC69P95k7S5L2Cgk24NfuWON0EC5jZk/edit?usp=sharing

Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа частково потребує додаткового обладнання (інтерактивних дошок, проекторів). Проте, школа має досить високий рівень оснащення ІКТ. В кожному класі є комп'ютер, плазмовий телевізор та доступ до мережі інтернет. Початкова школа з першого по третій клас має проєктор та інтерактивну дошку, ноутбук. Працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Апаратне забезпечення У школі кожен навчальний кабінет обладнаний мультимедійною технікою. А саме: комп'ютерами, ноутбуками, проекторами, екранами, телевізорами, периферійними пристроями.

Програмне забезпечення Напрями застосування комп’ютерних технологій в управлінській діяльності: • Microsoft Office • Сходинки до інформатики • Windows • електронний облік шкільної документації; • робота інформаційно-аналітичного центру школи; • використання баз даних (учнів, учителів, технічного персоналу). Інформаційне забезпечення Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи. http://ekonad.net.ua/

Завдання 2

Створити Google Груп та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу: https://groups.google.com/u/1/a/kubg.edu.ua/g/--smaluk/


Завдання 3

           СЕМІНАР(ТРЕНІНГ)

Хід методичного заходу: План роботи: 1. Привітання. 2. Знайомство, оголошення теми та плану семінару. 3. Комп᾽ютерна презентація: "Використання ІКТ на уроках в початковій школі". 4. Практикум для вчителів: знайомство з онлайновим сервісом LearningApps, можливостями цієї програми, показ як самому створити інтерактивне завдання. 5. Підсумки роботи семінару. Прийняття рекомендацій.

Посилання на презентацію:https://drive.google.com/file/d/13fVGt_Kao0f_bw8qlFk6vir9TIVv8J5k/view?usp=sharing


Завдання 4

          МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури. Необхідно проводити для вчителів тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою, а саме підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів.

Методичні рекомендації щодо формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи. Виділення ІК-компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку досягнутим результатам технологічної діяльності.

Завдання 5