Ручко Вікторія Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Ручко Вікторії Володимирівни групи ДОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 16.10.2017р. до 05.11.2017р.

База для проведення практики: ДНЗ № 355 «Ясочка» (Солом’янський район)

Загальні відомості

Адреса:проспект Відрадний 24 а

Телефон : 044 497- 11-30

Завідувач :Почепчова Ірина Олександрівна

Дошкільний заклад працює з 7-00 до 19-00

Функціонує 8 груп


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Дошкільний заклад має низький рівень використання інформаційно-комп’ютерних технології. Комп'ютер стає сьогодні незамінними помічником допомагає моделювати та ілюструвати процеси, явища, об'єкти та події. Чого ми очікуємо від створення інформаційного середовища у днз ?

Для адміністрації: оперативне отримання і узагальнення інформації про навчальний процес для прийняття управлінських рішень; створення і підтримка документообігу; створення автоматизованої бази даних для оперативних звітів; конструювання власних звітів педагогічних працівників та адміністрації.

Для працівників: доступ до електронних баз даних для самоосвіти та підвищення кваліфікації; робота з мультимедійними навчальними засобами при підготовці та проведенні занять; ведення електронного класного журналу, календарно-тематичних планів.

ІТ інфраструктура дошкільного закладу: 2 ноутбуки

2 персональних комп’ютера

2 принтера

ламінування документів


Анкета для працівників ДНЗ

https://docs.google.com/forms/d/1ZOTMFVMNw4yrN5RJfMpmD5nbqhi6meJAlYJAvuyDj2E/edit

Створення сайту установи

http://cms.doshkilnij-zaklad-yasochka5.webnode.ru/


Семінар для вихователів з використання ІКТ в освіті

На сучасному етапі вже ні в кого не викликає сумніву те, що впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій сприяє підвищенню його якості. За короткий час вони стали невід'ємною складовою навчально-виховного процесу закладів освіти усіх освітніх рівнів, а відтак кожен педагог повинен володіти ними, вільно використовуючи у своїй діяльності.

Проведення семінару мало на меті продовжувати удосконалювати педагогічну компетентність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); підвищувати інформаційну культуру; сприяти підвищенню рівня мотивації до оволодіння ІКТ. На сьогоднішній день в дошкільних закладах формується нове освітнє середовище, з'являються високотехнологічні інформаційні засоби розвитку дошкільників (комп'ютери, проектори, інтерактивні дошки, розширюється використання в роботі з дітьми мультимедійних продуктів: комп'ютерних ігор, мультфільмів, навчальних відеофільмів, програм, сайтів.

Порівняння традиційних форм навчання з ІКТ

• інформація на екрані комп'ютера в ігровій формі викликає у дітей величезний інтерес; • несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий дітям ; • рухи, звук, надовго привертає увагу; • дозволяє побачити такі життєві ситуації, які не можна побачити в повсякденному житті, несподівані і незвичайні ефекти). В ході ігрової діяльності дошкільника, з використанням комп'ютерних засобів у нього розвивається: теоретичне мислення, розвинена уява,які ведуть підвищення творчих здібностей дітей. Сучасний педагог повинен не тільки знати технічні можливості, вміти користуватися комп'ютером і сучасним мультимедійним обладнанням, а й створювати свої освітні ресурси, широко використовувати їх в педагогічній діяльності. Тому з метою успішного впровадження ІКТ в освітньо виховону роботу було проведено анкетування для вихователівПідготувати методичні рекомендації

 проектування інформаційного освітнього середовища установи:

- створення матеріально-технічних умов для розміщення, ефективного використання та збереження засобів інформатизації і комп’ютерної техніки;

- придбання комп’ютерної техніки, засобів інформатизації, системних і прикладних програм;

-підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- впровадження в роботу освітніх установ комп’ютерних технологій;

- навчання інформаційних технологій педагогів усіх категорій; - формування і розвиток медіатеки, створення і поновлення баз даних, формування, накопичення та ефективне використанняосвітніх ресурсів.

 модернізації ІТ інфраструктури:


- придбання комп'ютерів,смарт дошки

- придбання аудіосистеми
- створити сайт закладу
формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:
 
- проведення,консультацій  семінарів,лекцій для вихователів  закладу;

- оволодіння методичними основами підготовки наочних і дидактичних матеріалів засобами MicrosoftOffice;

- вивчення методичних прийомів використання ІКТ в освітньому процесі;

- оволодіння прийомами організації мережевої взаємодії;

- вивчення і узагальнення досвіду ефективного використання ІКТ у педагогічній діяльності.