Резнік Тетяна Петрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Резнік Тетяна Петрівна

Рік вступу

Бакалаврат - 2013-2017 р.

Магістратура - 2017-2019 р.

Аспірантура - 2019 р.

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Методика навчання морфології української мови учнів ліцею на засадах особистісно орієнтованого підходу

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Караман Ольга Володимирівна, професор кафедри української мови, кандидат педагогічних наук

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Резнік Т. П. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця (у рамках X (LXII) Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові відкриття - шлях до розвитку суспільства").

2. Резнік Т.П. Реалізація методу проєктів у процесі навчання морфології української мови учнів ліцею / Проблеми методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в закладах загальної середньої освіти: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (22 жовтня 2020 р., м. Київ) – Київ : Педагогічна думка, 2020. 120 с.

3. Резнік Т.П. Активні методи навчання морфології учнів 10 класу ліцею за особистісно орієнтованого підходу / Методи навчання української мови: сучасний контекст: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (25 березня 2021 р., м. Київ). Київ : Педагогічна думка, 2021. 90 с.

4. Резнік Т.П. Використання соціальних мереж для формування в учнів 10 класу ліцею інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі навчання української мови. Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (м. Одеса, 02-03 грудня 2021 р.) [Електронне видання]: зб. тез / редкол. Т. О. Євтушина. Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2021. 120 с.

5. Резнік Т.П. Особливості організації навчально-дослідницької діяльності учнів 10 класу ліцею на уроках української мови в контексті ідей Нової української школи. Нова українська школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Глухів, 24 грудня 2021 р. / МОН України; Департамент освіти і науки Сумської ОДА; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. 102 с.

6. Резнік Т. Реалізація особистісно орієнтованого підходу на уроках української мови в ліцеї в умовах змішаного навчання. Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції: збірник наукових праць (м. Переяслав, 01-02 жовтня 2022 року); Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Переяслав, 2022. 271 с. (Електронна книга).


Щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал "Українська мова і література в школах України":

1. Резнік Т. П. Мовне портфоліо учня як інноваційний засіб навчання / Тетяна Петрівна Резнік // Українська мова і література в школах України. – 2017. – №1. – С. 37–38.

2. Резнік Т. П. Реалізація дослідницького методу на уроках української мови у профільній школі / Тетяна Петрівна Резнік // Українська мова і література в школах України. – 2018. – №9. – С. 29-30.

3. Резнік Т. П. Розвиток критичного мислення на уроках української мови у профільній школі / Тетяна Петрівна Резнік // Українська мова і література в школах України. – 2019. – №3. – С. 17-18.

4. Резнік Т.П. Компаративний аналіз повісті "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного та п'єси "Гамлет" Вільяма Шекспіра: емоційний складник / Тетяна Петрівна Резнік // Українська мова і література в школах України. – 2020. – №9. – С. 33-34.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Резнік Т.П. Дидактичні ресурси з української мови як чинник формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 10 класу ліцею. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2021. № 8 (346).

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

The System of Work in Senior Classes of Lyceum Basing on the Activity Approach / S. Karaman et al. International Journal of Computer Science & Network Security. IJCSNS-22-10-34.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Конференція.jpg

1. X (LXII) Міжнародна науково-практична конференція "Наукові відкриття - шлях до розвитку суспільства".

2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти".

3. IV Науково-методичний семінар "Лінгводидактика в загальноосвітній школі України: інтеграція науки і практики".

4. Круглий стіл "Проблема методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови у закладах загальної середньої освіти".

5. Онлайновий майстер-клас "Інтерактивні ігри онлайн на уроках української мови" до Дня Університету.

6. Онлайновий майстер-клас "Навчання мови онлайн: методичні поради" в межах заходів з розвитку персоналу Інституту філології.

7. Онлайновий майстер-клас "Лінгвістичні ігри у процесі навчання морфології української мови".

8. Круглий стіл "Методи навчання української мови: сучасний контекст".

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти» на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

10. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні».

11. VІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства».

12. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку».

13. Міжнародний форум "Трансформації в освіті: виклики і перспективи".

14. Міжнародна педагогічна онлайн-конференція "Навчання під час війни. Як не допустити освітньої катастрофи".

15. VI Міжнародна науково-практична конференція "Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку".

16. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку» у м. Переяславі.

17. VІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства» на базі Київського університету імені Бориса Грінченка.

Участь у державних науково-дослідних проектах

1. Соціальний проект "З Києвом і для Києва" (2015/2016 н.р.)

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі «Українська мова та література (у т.ч. методика їх викладання)» - II місце (2017 р.)

3. IV Грінченківська зимова наукова школа для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" (2019 р.)

4. VI Грінченківська наукова школа для магістрантів, аспірантів та докторантів у галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" (2021 р.)

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Webinar.jpg
Webinar1.jpg
Сертифікат Резнік.jpg
LTO.jpg

1. Літня серія вебінарів "Web of Science".

2. Курс "Get Organized: How to be a Together Teacher" (Relay Graduate School of Education, Coursera).

3. Курс "Учительський коучинг: сприяння розвитку сталих змін" (Match Teacher Residensy, Coursera).

4. Курс "Learning to Teach Online" (The University of New South Wales, Coursera).

5. Курс "Get Interactive: Practical Teaching with Technology" (University of London& Bloomsbury Learning Exchange, Coursera).

6. Курс "What Future for Education?" (University of London, Coursera).

7. Курс "Цифрова безпека та комунікація в онлайні" (ВУМ online).

8. Курс "Академічна доброчесність в університеті" (ВУМ online).

9. Весняна серія вебінарів "Web of Science".

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність