Пупена Наталія Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Пупеної Наталії Василівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Використання інформаційно-комп'ютерних технологій (ІКТ) в різних сферах діяльності стало частиною культури і необхідною нормою. Володіння інформаційно-комп'ютерними технологіями допомагає педагогу відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах, а освітній установі - перейти на режим функціонування і розвитку як відкритої освітньої системи.

У зв'язку з цим, питання впровадження нових технологій з використанням ІКТ у взаємодії школи з сім'єю на сьогоднішній день є одним з найактуальніших.

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Доброго дня! Ганна Дмитрівна,дякую ,що погодились на невеличке інтервю. Давайте розпочнем,я задам перше питання!

- Чи використовуються інформаційно-комунікаційні технології в вашій школі?

- Так звичайно, інформаційно-комунікаційні технології успішно використовуються в діяльності школи. Можливості ІКТ є дкже великими, тому задач школи полягай в підготовці учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом

- Чи важливим є використання ІКТ у своїй діяльності,як ви вважаєте? - Так , звичайно це питання є досить актуальне в наш час. На даному етапі діти є дуже обізнаними в цій сфері,тому сучасному вчителеві необхідно використовувати ІКТ в своїй роботі,щоб як найкраще діти зрозуміли матеріал і звичайно ,щоб їм було цікаво на уроках. Саме ІКТ допомагає нам в цьому.

- Щоб ви хотіли змінити чи створити в школі з ІКТ? - В першу чергу нам необхідно «підтягнути» рівень обізнаності вчителів у роботі з комп’ютером і інтернет середовищем. Щоб рівень дійсно був високим.

- Як саме використовують ІКТ в вашій школі?

- ІКТ успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, свят, інших заходів. Доступ до бібліотечних матеріалів, і користування різноманітними навчальними програмами, відвідування величезної кількості закладів, які мають власні акаунти в Інтернеті. - На вашу думку, який рівень використання ІКТ мають вчителі школи?

- Достатній та високий рівень.Мої колеги прагнуть до високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, впровадження у своїй діяльності ІКТ.

Дуже дякую Вам за те ,що приділили мені час, і відповіли на мої запитання.


ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

АНКЕТА

https://docs.google.com/forms/d/1cvQH8eGAJRiQr_wn6Z7QjZz7bHNb5iMjOHfdPYAh9yg/edit

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

Навчальний заклад має таку структуру ІТ: •2 комп’ютерних класи;

•4 smart-дошок,

•8 інтерактивні дошки;

•1 навісна плазма з USB-підключенням.

Оснащення комп’ютерами Для управління:

•директор (1),

•заступники директора (3),

•секретар (1),

•кабінет психолога (1),

•бібліотека (2)

Для навчання:

•2 комп’ютерних класів (24 шт.)


Програмне забезпечення: •Microsoft office

•Windows

•Антивірусна програма

•Текстові редактори

•Графічні редактори

•Браузери

Навчально – наукове забезпечення:

Microsoft office

В школі інформатика активно вивчається з 2 класу. Всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також кабінети інформатики оснащені головним (локальним) комп'ютером. Кожен вчитель проводить уроки інформатики самостійно. Також усі вихованці забезпечуються шкільною формою, формою для занять фізкультурою, канцелярськими виробами для навчання та дозвілля, цікавими іграшками, розвиваючими іграми тощо.

Завдання на вибір

Сайт можна переглянути за посиланням.

https://sites.google.com/kubg.edu.ua/nvpupena/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0

Семінар (тренінг)

Семінар "ІКТ в навчальному процесі"

Століття у якому ми живемо - століття високих комп'ютерних технологій. З кожним днем, з кожною годиною світ отримує нові винаходи, програмні засоби, технології. Сучасна людина живе у світі електронної культури. Разом з тим і змінюються вимоги до умінь та навиків кожної людини, до кожного учасника суспільно-наукового життя. Застосування ІКТ в освіті змінює і роль вчителя в інформаційній культурі - він повинен стати координатором інформаційного потоку. Отже, вчителю необхідно володіти сучасними методиками та новими освітніми технологіями, щоб спілкуватися на одній мові з учнями.

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і наклали відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Сьогодні в традиційну схему «вчитель - учень - підручник» вводиться новий елемент - комп'ютерні технології. Однією з основних частин інформатизації освіти є використання інформаційних технологій в освітніх дисциплінах. Не дивлячись на сучасні підходи до інформатизації освіти є ряд факторів, які суперечать поставленим цілям, а саме: 1.санітарні вимоги до використання ІКТ;

2.ліцензійні норми;

3.матеріально-технічна забезпеченість навчальних закладів.

Розглянемо детальніше ці фактори.

Санітарні вимоги до використання ІКТ.

При використанні у навчальному процесі технічних засобів навчання – інтерактивні дошки, кіно - та відеопроектори тощо, встановлюється така тривалість їх застосування:

підготовчі, 1-ші класи – 15 хв.,

2-4-ті класи – 15-20 хв.,

5-7-мі класи – 20-25 хв.,

8-12-ті класи – 25-30 хв.

Семінар

Кількість уроків із застосуванням ТЗН протягом тижня не повинна бути більшою 3-4 для учнів початкових класів, 4-6 для учнів старших класів.

Дані санітарні норми розроблені іще за часів коли монітори комп’ютерів були побудовані на електронно-променевих трубкам, а нові норми, для рідкокристалічних моніторів, а тим більше для ноутбуків, ніхто і не розробляв.

Ліцензійні норми.

Сам по собі комп’ютер це куча заліза і без програмного забезпечення він нічого не вартий. Для того, щоб мати змогу працювати на ПК на нього потрібно встановити ряд програм, які поділяються на системне та прикладне програмне забезпечення.

Системне програмне забезпечення – це програми, призначення яких – забезпечення функціонування комп’ютера як цілісної системи.

До прикладного програмного забезпечення відносять програми, які призначені для розв’язання конкретних прикладних задач: підготовка текстових документів, проведення математичних, інженерних та економічних розрахунків, переклад текстів, навчальні програми, тощо.

Виходячи з ліцензійних умов, сьогодні, для того щоб встановити програму її необхідно закупити — вартість програм складає від кількох десятків до десятків тисяч гривень. Іншим варіантом використання програм є так звані програми вільного поширення. Для їх використання потрібен лише Інтернет: скачав і користуєшся. Незручність у використання таких програм – це не звичний інтерфейс і подекуди обмежені можливості.

Не потрібно плутати вільне програмне забезпечення із піратськими програмами, які викладено в Інтернеті.

Матеріально-технічна забезпеченість навчальних закладів.

Багато закладів освіти, на даний час, взагалі не мають навіть комп’ютерів не кажучи уже про інші інформаційно-технічні засоби.

Статистичні дані про комп’ютеризацію закладів освіти відслідковувалися до кінця 2009 р., хоча існувала програма про 100% комп’ютеризацію до 2015 р.

В Україні комп’ютеризація шкіл така, що на 30 учнів лише один комп’ютер, хоча в Європі цей показник на рівні 9. І хоч рівень забезпеченості комп’ютерними класами в школах України складає 93%, в цю статистику ніхто не вкладає зношеність та застарілість техніки, а подекуди в статистику входять комп’ютери які уже давно не працюють, але вони числяться на балансі навчального закладу.

І все ж таки, після ліричного відступу повернемось до ІКТ в освіті.

За останніми даними, які були представлені, в Україні 11 мільйонів користувачів Інтернетом, за 2008-2009 роки зростання відбулося на 37%.

В Україні 29% сімей, які мають комп’ютери. Сьогодні розвивається і мобільний Інтернет, відбулося зростання з 9 до 15%.

Тенденції, які сьогодні впливають на використання і застосування інформаційних технологій – це стрімкий розвиток комп’ютерної технологічної інфраструктури, підвищення швидкості електронних комунікацій, це розвиток різноманітних сервісів та мереж, в тому числі освітніх, це збільшення контентного наповнення в різних мережах, в тому числі Інтернет, і підвищення мобільності різноманітних засобів та пристроїв доступу до мереж.

Інформатизація освіти забезпечує:

По-перше, використання ІКТ на уроках посилює позитивну мотивацію навчання, активізує пізнавальну діяльність учнів.

По-друге, використання ІКТ дозволяє проводити уроки на високому естетичному і емоційному рівні; забезпечує наочність, залучення великої кількості дидактичного матеріалу.

По-третє, підвищується обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази; забезпечується високий ступінь диференціації навчання (майже індивідуалізація).

По-четверте, розширюється можливість самостійної діяльності; формуються навички дослідницької діяльності.

По-п'яте, забезпечується доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів.

А все разом, вище перераховане, звичайно ж, сприяє підвищенню якості освіти.

Як говориться в одному із відомих висловів К. Ушинського:

«… Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів… взяли участь в акті запам’ятовування. За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять».

Як відомо людина сприймає інформацію за допомогою чуттєвих аналізаторів: слуху, зору, нюху і дотику.

Поєднання аналізаторів дає можливість кращого засвоєння. Цього можна досягнути з використанням ІКТ.

Що ж таке — інформаційні технології?

Зазвичай під ІТ розуміють електронні носії інформації та технічні засоби їх обробки. Комп'ютер і комп'ютерні програми, принтер, сканер для копіювання матеріалів з паперових носіїв, мультимедійна дошка і проектор і т.д.

Де ж можна застосовувати ІТ? ІКТ можна використовувати під час: 1. Підбору ілюстративного матеріалу до уроку, оформлення стендів, класу (сканування, Інтернет; принтер, презентація).

2. Підбору додаткового пізнавального матеріалу до уроку навколишнього світу, знайомство зі сценаріями свят і позакласних заходів.

3. Обміну досвідом, знайомство з періодикою, напрацюваннями інших педагогів світу в галузі освіти.

4. Оформлення класної документації, звітів. Комп'ютер дозволить не писати звіти і аналізи кожного разу, а достатньо набрати один раз схему і в подальшому тільки вносити необхідні зміни.

5. Створення презентацій у програмі Рower Рoint для підвищення ефективності уроку.

Таким чином, ІТ суттєво допомагають педагогу в його роботі.

Однією з найбільш вдалих форм підготовки і подання навчального матеріалу до уроків можна назвати використання мультимедійних презентацій та відеоматеріалів.

В наш час широкого розповсюдження набули електроні конструктори уроків, навчальні програмні засоби, які є порівняно недорогими. Якщо ж говорити про користь від цих програмних засобів і їх якість то вони не коштують тих коштів, які за них потрібно сплатити. З усіх навчальних програмних засобів найбільш досконалим є ресурс «Географія» - єдина створена на цей час програма, яка оптимізує навчальний процес. Усі інші програми є так би мовити замилюванням очей «є створені, а в реальності користі від них немає».

Іншим більш досконалим джерелом є Інтернет. В ньому є досить велика кількість матеріалів дидактичного і пізнавального характеру, це: 1.електроні бібліотеки,

2.електронні енциклопедії,

3.мультимедійні посібники

4.навчальні відеофільми

4відео уроки і таке інше.

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.

- Модернізації ІТ інфраструктури

• Забезпечення навчального закладу навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійними системами для підтримки навчальновиховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності керівників установ

• Забезпечення всієї комп’ютерної техніки ліцензійними базовими прикладними програмними засобами.

• Оптимізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання на основі новітніх технологій.

• Поліпшення середнього показника учнів на один персональний комп’ютер

• Введення посади системного адміністратора навчального закладу. - Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

• Регулярне відвідування трененгів, семінарів з підвищення компетенції вчителів

• Проведення тренінгів, на яких вчителі матимуть змогу практично попрацювати з новими сервісами.

• Проведення вебінарів для вчителів, які не можуть відвідувати їх в інших містах

• Проведення майстер-класів від провідних спеціалістів

• Проведення індивідуальних консультації за запитом

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

1. Брати участь у різноманітних семінарах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці.

2. Проведення індивідуальних консультацій за запитом.

3. Проведення майстер-класів, де вчителі матимуть змогу навчитись методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій.

4. Проведення тренінгів, на яких вчителі матимуть змогу практично попрацювати з новими сервісами.

5. Участь у вебінарах для обміну досвідом з іншими навчальними закладами щодо впровадження та використання ІКТ в навчально-виховній діяльності.

6. Проведення моніторингу ІТ-компетентності вчителів.

7. Відвідування спеціальних курсів з підвищення ІТ-компетентності педагогів.

Модернізації ІТ інфраструктури

1. Оновлювати технічну базу закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, програмного забезпечення і т.д.).

2. Підтримувати та оновлювати корпоративний сайт установи.

3. Спонукати педагогів використовувати новітні комп'ютерні технології в навчально-виховній діяльності.

4. Здійснювати розгорнутий моніторинг ефективності впровадження ІКТ в заклад освіти.

5. Розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси.

6. Забезпечення навчання педагогічного колективу для підвищення рівня знань по роботі з ІКТ.