Поліщук Антон Олександрович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студента Поліщука Антона Олександровича VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта». ДНЗ №26 м.Бердичева

Зміст

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства. Необхідність застосування комп'ютерної техніки в освітньому процесі регламентовано нормативно правовою базою. У Державній національній програмі "Освіта України XXI століття" у розділі "Дошкільне виховання" визначено основні положення: забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень; підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професіонального та загальнокультурного рівня. Ці положення адресовані насамперед практичним працівникам і спонукають їх переорієнтувати власну роботу за новими підходами.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу
 - Ольго Борисівно, скажіть будь ласка, чому ви вважаєте важливим впровадження ІКТ в освітній процес вашого закладу дошкільної освіти?
 - Директор: 

В даний час вся наша робота пов’язана з комп’ютерною технікою,тому нам як педагогам, тобто тим людям, які мають вагомий вплив на дітей, потрібно бути «на хвилі сучасного світу». До того ж, на мою думку це сприяє підвищенню професійного рівня педагогів, спонукає їх шукати нові нетрадиційні форми і методи навчання, проявляти творчі здібності; - сприяє підвищенню інтересу дітей до навчання, активізує пізнавальну діяльність, підвищує якість засвоєння програмного матеріалу дітьми; - сприяє підвищенню рівня педагогічної компетентності батьків, інформованості їх про напрями діяльності дошкільного закладу та результатах конкретної дитини, співпраці батьків і ДНЗ; Впровадження ІКТ в освітній процес ЗДО дозволяє робити заняття привабливими, сучасними завдяки дизайну представленої інформації; - комп'ютерні технології допомагають закріплювати знання, вміння, навички дітей, розв'язувати пізнавальні та творчі завдання; - використання ІКТ дає можливість моделювати, вирішувати різні проблемні ситуації; - допомагає перевірити правильність відповідей дітей, виконання завдань за допомогою екрану; Як на мене дуже багато позитивних моментів.


-Чи всі педагоги вашого ЗДО володіють достатніми знаннями для використання ІКТ у своїй роботі?
-Директор: 


На жаль, ні. Та я сподіваюсь в найближчому майбутньому, коли наш садок буде укомплектований комп’ютерною технікою в достатній кількості, ми почнемо проводити майстер-класи, семінари – практикуми та тренінги з даного питання на базі садочка, адже в моєму колективі є досвідчені педагоги які вже давно використовують ІКТ на практиці.


-З якою найбільшою проблемою ви зіштовхнулись у впровадженні ІКТ в освітній процес свого закладу дошкільної освіти?
-Директор:


Я вже говорила своїм колегам, і скажу вам. Найбільша проблема це неготовність педагогів застосовувати ІКТ у свої роботі, адже це потребує часу і знань. А так як на даний момент більша частина педагогів має вже багатий досвід у роботі, то їм дуже складно навчатися чомусь новому, особливо пов’язаного з комп’ютером.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

На сьогодні садок не повністю забезпечений технічними засобами для реалізації ІКТ в роботі педагогів. В закладі є:

 • 3 стаціонарних комп’ютера
 • 2 ноутбуки
 • 3 принтера
 • 2 сканера
 • 1 проектор
 • мережа інтернет
 • програмне забезпечення Windows
 • 2 музичні центри та 1 DVD

Вихователі закладу можуть спійно використовувати всю цю техніку для своєї практичної діяльності (друкувати дидактичні та наочні матеріали, розробляти інтерактивні дидактичні ігри, показувати дітям мультфільми, тощо).

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Для визначення ІК-компетентності вихователів було створено анкету за допомогою Гугл форми (https://goo.gl/forms/aJMZw2bELrVwxSEp2) Аналізуючи отримані відповіді, можна зробити висновки, що в закладі працює 18 педагогів, 9 з яких вдало використовують ІКТ у своїй педагогічній діяльності, а інші 9 педагогів не мають достатніх практичних знань та вмінь .Директор ЗДО та методист використовують ІКТ у своїй управлінській діяльності та методичній роботі. Більшість вихователів використовують програми Microsoft Office, зокрема PowerPoint. Однак,всі педагоги готові до навчання, самоосвіти та підвищення рівня своїх вмінь з даного питання. Тому директор цього закладу Папиш Ольга Борисівна покаладє багато зусиль на впровадження ІКТ в освітній процес, а саме:

 • Підвищення кваліфікації педагогів, а саме тренінги, семінари – практикуми з ІКТ
 • Планує забезпечити кожну групу ЗДО комп’ютерами та принтерами;
 • Планує створити ІОС закладу дошкільної освіти;
 • Використовує ІКТ у своїй управлінській діяльності
 • ІКТ використовується в методичній роботі та роботі з батьками (засоби корпоративної комунікації: E-mail,Viber, веб-портал електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів міста Києва,"ПЕДРАДА" Портал освітян України – електронні видання, каталоги, статті, публікації, КОЗА Онлайн: Дошкільний заклад - веб-програма з готовими шаблонами документів для всіх фахівців дошкільного навчального закладу, Microsoft Office, створення занять та ігор за допомогою програм та додатків інтернет ресурсів)

2.1.

Розробити блог консультацій https://dnz26berdychiv.blogspot.com/2019/02/blog-post.html

Завдання 2

Блог консультацій для батьків про гаджети

У зв'язку з тим що кількість гаджетів зростає, а разом з ними і цікавість дітей. Тому було розроблено цей блог для,який допоможе батькам зрозуміти вплив гаджетів на їх дітей.

https://mynewikt.blogspot.com/

Семінар для вихователів на тему "Використання інформаційних ресурсів в організації освітньої роботи (освітніх веб-сайтів) ЗДО"

Мета:

 • ознайомити з використанням інформаціних ресурсів в освітній роботі;
 • створення освітнього блогу на платформі blogger.
План
 1. Вступне слово
 2. Використання ІКТ в освітньому процесі.
 3. Поняття освітніх електронних ресурсів.Їх класифікація.
 4. Поняття освітніх веб-ресурсів та види.

Практична частина. Створення освітнього блогу на платформі blogger.

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

 • визначити систему завдань, що будуть розв’язуватись в умовах ІОС;
 • визначити коло учасників, які будуть працювати в ІОС;
 • підібрати програмне забезпечення, яке відповідає педагогічним завданням;
 • вибрати найбільш оптимальний технічний зв’язок для створення інфраструктури ІОС;
 • продумати форму підготовки та перепідготовки фахівців з роботи у ІОС;
 • визначити порядок проведення робіт із створення ІОС, а також всі необхідні фінансово-господарські питання.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури

 • оновлення матеріально-технічної бази(закупити смарт дошки, пк для вихователів)
 • розробити систему занять на яких будуть застосовувати завдання та ігри на пк
 • запровадження хмарних технологій

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності вихователів установи

 • Відвідувати методичні заходи щодо формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів (тренінги, майстер-класи, тематичні та навчальні семінари, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні майстерні та наставництво).
 • приймати участь у конкурсах:
 • цифрових презентацій «Моя група»;
 • електронних методичних матеріалів і презентаційдля занять;
 • найсучасніше портфоліо педагога;
 • електронних групових газет