Погорєла Юлія Віталіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Вступ

Навчально-виховний комплекс №141

Комунальний навчальний заклад "Навчально виховний комплекс №141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" міста Києва (дошкільний навчальний заклад - школа I ступеня - спеціалізована школа II ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій - технологічний ліцей)"

Зміст

1.Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

1.1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.

В результаті проведеного інтерв`ю з директором школи було зроблено висновоки про те, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні життєва необхідність сьогодення. Віддаючи перевагу сучасним технологіям навчання, можна зазначити, що це:ефективний, цікавий спосіб навчання, активна участь у роботі, а не стандартне зазубрювання відповідей на питання, можливість досягти більшого результату з найменшою затратою часу, краще сприйняття і запам’ятовування інформації, можливість вільно висловлювати власну думку, розвиток самовпевненості, демократизація навчального процесу інтерв'ю

1.2 ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкетування ІК-компетентності науково-педагогічних працівників
Аналіз анкетування

Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа частково потребує додаткового обладнання. В кожному класі є комп'ютер, плазмовий телевізор та доступ до мережі інтернет. Майже всі педагогічні працвники давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі. аналіз результатів анкетування

1.3 Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)
Апаратне забезпечення:
 • 3 Комп'ютерних класів;
 • 15 Принтерів;
 • 5 Навісних плазм;
 • 10 Сканери;
 • Internet;
 • 10 Проекторів;
 • Програмне забезпечення:
 • Microsoft Office
 • Сходинки до інформатики
 • Windows
 • Rapid Typing
Інформаційне забезпечення:
 • Інформаційно-освітнє середовище представлено
 • сайтом школи, який реалізує її освітню політику;
 • група у соціальній мережі.
 • Навчально-наукове забезпечення:
 • державні стандарти освіти;
 • 3альні плани;
 • навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;
 • підручники та навчальні посібники;
 • матеріали поточного та підсумкового контролю;
 • методичні матеріали.
В початковій, середній та старшій школах всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Internet.

2.Блог для батьків на тему «Дистанційне навчання».

Блог

3.Семінар-тренінг

презентація

відео Жирний текст

4.Методичні рекомендації

1.4 проектування інформаційного освітнього середовища установи
Для керівництва :

 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи,
 • впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.
 Для викладачів :
 • організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • здійснювати самостійне навчання;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовува ти медіатеки і т. ін.
2.4 модернізації ІТ інфраструктури
 • підвищення швидкості мережі Wi-Fi;
 • оновлення технічної бази школи;
 • Розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти в школі тощо);
 • Формування баз даних учнів;
3.4 формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.
 • розробка та впровадження в дію графіка проходження тренінгів, семінарів та курсів для удосконалення ІКТ умінь;
 • підвищення мотивації для використання ІКТ у професійній діяльності;
 • моніторинг та оцінка процесу використання ІКТ;

2. Блог для батьків на тему «Дистанційне навчання».

3. Семінар-тренінг

Семінар на тему « інтернет-ресурси для вчителів».

4. Методичні рекомендації

1.4 проектування інформаційного освітнього середовища установи.

2.4 модернізації ІТ інфраструктури.

3.4 формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.