Повшедна Олена Олегівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Повшедної Олени Олегівни. База проведення практики - Фастівська загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №5.(Київська область, місто Фастів, вул. І. Ступака, 10)

Вступ

Mcaticon.png
Вступ

Фастівська загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №5

Школа Фастів.jpg

Школа - це цілий світ, у центрі якого - учні. Наша школа - сучасний навчально-виховний заклад, в якому гармонійно поєднуються традиції з новаторством. У нас створені всі умови для навчання, виховання і всебічного розвитку дітей. У школі діє 23 класи, в яких навчається 600 учнів – мрійників, дослідників, фантазерів, талановитих дітей. Всі вони – майбутнє України. Нині навчальний заклад має 2 сучасних комп’ютерних класи. Усі навчальні кабінети під’єднані до інтернетмережі та забезпечені плазмовими телевізорами та комп'ютерами, що дає можливість працювати учням і вчителям у різних всеукраїнських та світових проєктах. Є спортивний майданчик, майстерня, бібліотека, кабінет психолога, медичний кабінет, їдальня. Протягом дев'яти років в школі реалізовується програма розвивального навчання Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова, в основі якої лежить теорія формування навчальної діяльності та її суб'єкта в процесі засвоєння теоретичних знань за допомогою аналізу, планування і рефлексії. Четвертий рік Фастівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 є учасником Всеукраїнського есперименту "Розумники"(Smart KIDS),який базується на захоплюючих програмах, що дозволяють дітям отримати міцні й глибокі знання з предметів шкільної програми. Наша школа забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання. Будь-яка дитина знайде затишок , підтримку і професійну допомогу. Здійснюється допрофільна підготовка з хімії та біології в 8 та 9 класах, яка у 10-11 класах переходить у хіміко-біологічний профіль навчання. У школі поглиблено вивчаються українська мова. Є невеличка світлиця, де зберігаються експонати української культури та побуту. А також працює фольклорний колектив учнів, який є бажаним гостем під час свят на різних підприємствах міста. Наші учні вивчають дві іноземні мови - англійську та польську. У школі діє учнівське об’єднання ім Семена Палія “Молода Січ”, де діти вчаться самостійно приймати рішення і втілювати їх у життя, а також працює гурток туристичного напряму. Протягом всього періоду існування школа повністю забезпечена високопрофесійними кадрами та має сильний викладацький склад, завдяки якому діти одержують якісну освіту, що відповідає сучасним нормам і вимогам. Кожний педагог — неординарна осо­бистість, яка володіє навчальними психологічними технологіями виявлення і розвитку вікових та при­родних здібностей дитини. Їх усіх об'єднує найго­ловніше — любов до дітей та повсякденна турбота про учня.

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.

В результаті проведеного інтерв`ю з директором школи було зроблено висновоки про те, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Інтерв'ю з директором

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Моніторинг вчителів з приводу використання ІКТ у вигляді анкетування. Посилання на анкету Результати анкетування

Аналіз анкети

Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа частково потребує додаткового обладнання. Проте, школа має досить високий рівень оснащення ІКТ. Майже кожному класі є комп'ютер, плазмовий телевізор та доступ до мережі інтернет. Педагогічні працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення :

Комп'ютерні класи – 2

Мультимедійні комплекти і комп'ютери – 3

Принтери 3 в 1 – 4

Копіювальний апарат – 6

Навісні плазми – 11

Smart-дошка - 3

Інтернет та WiFi

Інтерактивна дошка - 1

Планшетів для дітей, які навчаються за програмою розумники - 70 шт.

Програмне забезпечення :

Microsoft office

Mac OS

Windows

Антивірусні програми

Використання баз даних (учнів, учителів, технічного персоналу)

Інформаційне забезпечення :

Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який реалізує її освітню політику – сайт школи


Навчально-наукове забезпечення: Microsoft office

Gimp

Gcompris

Scratch

Rapid Typing

Завдання 2

Mcaticon.png
Завдання на вибір

Навчальний курс для вчителів можна переглянути тут.

З метою підвищення ІКТ-компетентності вчителів школи, було розроблено навчальний курс “Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps”. Перш за все, метою даного курсу було надати можливість вчителям у відьний для них час опанувати навички роботи на даному інтернет-сервісі та навчитися створювати мультимедійні дидактичні вправи. Навчальний курс містить чітку інструкцію ,послідовність дій та зразки вправ .

Завдання 3

Mcaticon.png
Семінар-тренінг

Тема: "Створення інтерактивних вправ за допомогою програми LearningApps"

План заходу

1.Що таке LearningApps.org?

2.Як застосувати LearningApps на уроках?

3.Створення акаунту в онлайновому середовищі LearningApps

4.Режим "Перегляд вправ"

5.Режим "Створення вправи"

6.Робота із зображеннями.

7.Використання посилань, вбудовування вправи в онлайнові середовища.

8.Створення колекції вправ.

9.Робота в оффлайн

Презентація до виступу

Завдання 4

Mcaticon.png
Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи. Сьогодні надзвичайно важливим є модернізація освіти та формування єдиного інформаційного освітнього середовища. Саме тому більшість навчальних закладів потребують створення єдиного ІОС. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.

Для створення цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників навчально-виховного процесу мають бути спрямовані основні завдання діяльності:

✔ розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності школи;

✔ забезпечення застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;

✔ створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;

✔ розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних;

✔ забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять на основі використання ресурсів шкільного інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека, мережа Інтернет);

✔ впровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;

✔ введення в практику роботи вчителів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання учнів;

✔ впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів;

✔ запровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;

✔ створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.

Рекомендації Керівництву навчального закладу:

 • Створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • Організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • Впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • Здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • Створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • Створити електронні бази даних студентського колективу;
 • Підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • Розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • Розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;

Педагогічним працівникам:

 • Організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • Використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • Здійснювати самостійне навчання;
 • Підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • Упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • Створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • Розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Модернізація ІТ-інфраструктури Школа забезпечена ІКТ на достатньому рівні. Всі інформаційні класи гарно облаштовані та укомплектовані всім необхідним. Школа частково потребує додаткового мультимедійного обладнання, а саме не вистачає Смарт-дошок та проекторів. Модернізувати ІТ-інфораструктуру можна ще так:

☞ Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;

☞ Накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;

☞ Підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;

☞ Проведення практичних занять для педагогічних працівників школи щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;

☞ Проведення серії курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;

☞ Розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти в школі тощо);

☞ Формування баз даних учнів;

☞ Створення бази даних бібліотечного фонду школи;

☞ Відслідковування результатів атестації педпрацівників;

☞ Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет-конференціях;

☞ Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет-проектах.

☞ Електронне навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу учням, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу.

☞ Керування дослідженнями. Хмарна платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів. Надання групам ефективних засобів для співпраці, дослідження, аналізу, розробки та створення матеріалів.

☞ Ефективність навчальних закладів. Загальний аналіз діяльності навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних.

☞ Операційна ефективність. Програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології.


Формування цифрової компетентності вчителів

Високий рівень інформаційно-комунікаційної компетентності (ІК-компетентності) вчителя стає запорукою ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в закладіу, є одним з найважливіших показників успішності його діяльності і одночасно необхідною передумовою для подальшого підвищення рівня його професійної компетентності.

Структура інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів

Вчитель має опанувати такі компоненти:

☆ Світоглядний компонент (Розуміння ролі ІКТ в освіті)

☆ Технологічний компонент (Навчальна програма й оцінювання, та інформаційно-комунікаційні технології)

☆ Організаційно-методичний компонент (Педагогіка, організація та керування)

☆ Самоосвітній компонент (Підвищення кваліфікації вчителя)

Завдання 5

Mcaticon.png
Презентація виконання

Презентація результатів практики на Вікі-порталі.