Повар Анна Валентинівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Завдання 1


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі "Креативна Міжнародна Дитяча Школа (КМДШ)"

Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками. Інтерв’ю з директоркою

ПЗО «КМДШ» 

Фісуновою Л. "Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. У нашій школі проведено моніторинг компетентності вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Всі педагоги володіють навичками використання ІКТ на рівні "Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Послідовне, систематичне впровадження в педагогічний процес ІКТ здатні не тільки розширити існуючий арсенал методичних засобів, але й повністю змінити існуючі форми навчання. Використання комп‘ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання, але при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах є типові проблеми: - недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів; - недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів; - недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; - відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання. В першу чергу, необхідно зазначити, що для успішного впровадження електронного навчання у шкільну освіту необхідно спроектувати та створити відповідне інформаційно-освітнє середовище, яке б враховувало наявні наукові дані в галузі психології та педагогіки. Для того,щоб це принесло свої зиски необхідно змінити масовий підхід до реалізації педагогічних технологій засобами ІКТ.”''

Підтримує думку колег і пані Ірина(керівник освітнього центру "Insight")

"Упровадження ІКТ в освітній процес покликане підвищити ефективність проведення уроків, звільнити вчителя від рутинної роботи, посилити привабливість подачі матеріалу, здійснити диференціацію видів завдань, а також урізноманітнити форми зворотного зв’язку. Використання сучасних технічних засобів для розв‘язання фахових завдань на базі отриманої комп‘ютерної підготовки є запорукою конкурентоспроможності майбутнього фахівця. При масовому забезпеченні комп‘ютерами зберігається його індивідуальність, можливість отримання достовірної оцінки без великих затрат часу на проведення контролю. Головним для майбутнього фахівця в сучасному інформаційному середовищі є подальше використання комп‘ютерних технологій як методів та інструментів майбутньої педагогічної діяльності для розв‘язання задач предметної галузі.

З метою визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів було проведено анкетування

'Результати'Жирний текст анкетування

 Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення.

 • - 4 комп’ютерних класи ( по 15 ноутбуків, смарт-дошка,проектор, ПК, колонки).
 • - концертна зала (Стерео система, проектор, екран).
 • -70 навчальних кабінетів (всі кабінети мають ноутбук, смарт-дошку,проектор,колонки та wi-fi зони, 18 планшетів).
 • -учительська ( 6 ноутбуків, 9 кольорових принтера із можливістю сканування та копіювання).
 • Бібліотека (4 ноутбуки, смарт-дошка,проектор, ПК, колонки)

Програмне забезпечення:

 • • Microsoft office 365
 • • Windows
 • • Антивірусні програми
 • • Програми для вчителів та учнів
 • • Дидактичні матеріали
 • • Збірники (електронні)
 • • Скарбниця знань
 • • Сходинки до інформатики
 • • Сервіси Google

Інформаційне забезпечення:

Комп’ютерні або нові інформаційні технології навчання – це процеси підготовки і передачі інформації, засобом впровадження яких є комп’ютер.Застосування комп‘ютерних технологій змінює функції викладача щодоорганізації навчального процесу, активізації класу, налагодження робочихмісць, проведення інструктажу, індивідуального підходу до учнів, підготовкидо використання комп‘ютерних технологій. Інформаційно-освітнє середовище школи


 • • сформований простір для комунікації
 • • електронна пошта
 • • електронна біблотека
 • • медіатека
 • • мережеві педагогічні спільноти
 • • мультимедійні комплекти
 • • Інтернет
 • • Учбово-методичні матеріали

Сайт школи КМДШ

Навчально-наукове забезпечення

 • • навчальні плани;
 • • державні стандарти освіти;
 • • навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;
 • • підручники та навчальні посібники;
 • • матеріали поточного та підсумкового контролю;


 Завдання 2


Блог консультацій Методичні поради для педагогів

  Завдання 3

Тренінг з оволодіння сучасними ІКТ

Сьогодні новітні комп’ютерні технології запроваджуються в навчальний процес за допомогою електронних підручників, мультимедійних презентацій, прикладних програм навчального призначення, тестових робіт для самоперевірки тощо. Очевидно, що викладач, який діє в межах звичайної „крейдової технології” значно поступається колегам, які використовують у навчальному процесі новітні інформаційні технології.

Днями 14 педагогічних працівників КМДШ відвідали тренінг „Удосконалення професійної компетентності педагогів із використання інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів мережі Інтернет”. Педагоги виконували практичні завдання, використовуючи онлайн-сервіси Canva, Cacoo та Easel для створення презентацій, плакатів, схем та інфографіки.

Створено та перезентовано розрбку уроків за допомогою сервіса padlet.'Жирний текст'

Посилання на онлайн дошку

У підсумку: підвищення якості освіти через упровадження та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;

• забезпечення доступу до знань та даних для кожного члена суспільства;

• розвиток інтелектуальних і творчих здібностей на базі індивідуалізації освіти;

• забезпечення випереджувального навчання фахівців.

Проведено за підтримик адміністрації школи та освінього центру Інсайт

 Завдання 4

' Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи.

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи: формування єдиного інфор освітньогомаційного середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції; впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом; впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу; створити електронні бази даних педагогічних кадрів; розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами. Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури: організація та проведення тренінгів, семінарів для педагогічних працівників; проведення курсів, семінарів та майстер-класівдля удосконалення навичок роботи з комп'ютерною технікою.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників та вчителів: навчання комп’ютерної грамотності всіх педагогічних працівників; організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи; використання ІКТ в навчанні, професійній діяльності та повсякденному житті; побудова інформаційних моделей й дослідження їх за допомогою засобів ІКТ.