Перепелиця Лілія Федорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Перепелиці Лілії Федорівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики Школа І-ІІІ ступенів №70
Школа №70.jpg

Навчальний заклад школа І-ІІІ ступенів № 70 Шевченківського району м.Києва

Адреса закладу: вул. Академіка Ромоданова 10


Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти
 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Інтерв’ю з заступником керівника з навчально-виховної роботи школи І-ІІІ ступенів N70 Бойко Ольгою Миколаївною.

Інтерв'ю Бойко О.М.jpg

"Ми живемо в століття високих комп'ютерних технологій. Сучасний дитина живе в світі електронної культури. Змінюється і роль вчителя в інформаційній культурі - він повинен стати координатором інформаційного потоку. Значить, вчителю необхідно володіти сучасними методиками і новими освітніми технологіями, щоб спілкуватися на одній мові з дитиною.

Сьогодні, коли інформація стає стратегічним ресурсом розвитку суспільства, а знання - предметом відносним і ненадійним, так як швидко застарівають і вимагають в інформаційному суспільстві постійного оновлення, стає очевидним, що сучасна освіта - це безперервний процес.

Однією з головних задач, що стоять перед учителем початкової школи, є розширення кругозору, поглиблення знань про навколишній світ, активізація розумової діяльності дітей, розвиток мови.

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх в нашій країні наклали відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Сьогодні в традиційну схему «учитель - учень - підручник» введена нова ланка - комп'ютер, а в шкільне свідомість - комп'ютерне навчання. Однією з основних частин інформатизації освіти є використання інформаційних технологій в освітніх дисциплінах.

Для початкової школи це означає зміну пріоритетів в розстановці цілей освіти: одним з результатів навчання і виховання в школі першого ступеня повинна стати готовність дітей до оволодіння сучасними комп'ютерними технологіями і здатність актуалізувати отриману з їх допомогою інформацію для подальшої самоосвіти. Для реалізації цих цілей виникає необхідність застосування в практиці роботи вчителя початкових класів різних стратегій навчання молодших школярів і в першу чергу використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі.

Використання ІКТ на різних уроках у початковій школі дозволяє розвивати вміння учнів орієнтуватися в інформаційних потоках навколишнього світу; опановувати практичними способами роботи з інформацією; розвивати вміння, що дозволяють обмінюватися інформацією за допомогою сучасних технічних засобів.

Уроки з використанням комп'ютерних технологій дозволяють зробити їх більш цікавими, продуманими, мобільними.

Уроки з використанням ІКТ особливо актуальні в початковій школі. Учні 1-4 класів мають наочно-образне мислення, тому дуже важливо будувати їх навчання, застосовуючи якомога більше якісного ілюстративного матеріалу, залучаючи до процесу сприйняття нового не тільки зір, але і слух, емоції, уяву. Тут, як не можна до речі, доводиться яскравість і цікавість комп'ютерних слайдів, анімації.

Використання ІКТ на різних уроках у початковій школі дозволяє перейти від пояснювально-ілюстрованого способу навчання до діяльнісного, при якому дитина стає активним суб'єктом навчальної діяльності. Це сприяє усвідомленому засвоєнню знань учнями".

В результаті проведеного інтерв`ю з заступником директора школи І-ІІІ ступенів № 70 Бойко Ольгою Миколаївною було зроблено висновоки про те, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.


Mcaticon yell.png
Цифрова компетентность науково-педагогічних працівників
 • ЦК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Цифрова компетентність педагогічних працівників, вчителів

Для визначення рівня цифрової компетентності вчителів загальноосвітнього закладу школи І-ІІІ ступенів № 70 було проведено тестування Цифрограм для вчителів Цифрограм - це національний тест на цифрову грамотність. Цифрограм — це можливість перевірити цифрову грамотність будь-якому громадянину. Бета-версія Цифрограму пропонує дати відповідь на 90 запитань. Завдання тесту систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами.

РІВНІ ВОЛОДІННЯ ЦИФРОВИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ
Всі вчителі ( 54 чол.) школи пройшли опитування. Після складання тесту кожен учасник тестування отримав електронний сертифікат, який засвідчує загальний рівень цифрової грамотності, загальну кількість набраних балів, а також кількість балів по кожній сфері компетентностей. За результатами тестування рівень С1,С2 (високий) - мають 39% (21 вчитель), рівень В1,В2 (середній) мають 42% (23 вчителя), рівень А1,А2 (базовий) мають 19% (10 вчителів).Mcaticon.png
Аналіз ІТ інфраструктури закладу
 • Аналіз ІТ інфраструктури закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Аналіз ІТ інфраструктури закладу

Апаратне забезпеченняшколи І-ІІІ ступенів № 70 налічує

 • персональні комп'ютери (ПК)- 59
 • портативні ПК(ноутбуки) - 30
 • інтерактивні поверхні - 19
 • засоби візуалізації( без інтерактиву) -12
 • багато функціональні пристрої( прінтери.сканери)- 15
 • 3-D прінтер - 1


Програмне забезпечення Програмне забезбечення навчального закладу

 • Windows 8, Windows 10,
 • онлайн платформа для дистанційного навчання "Єдина школа"
 • електронний журнал "Єдина школа"
 • платформа Edugames(Розумники)

Інформаційне забезпечення Інформаційне забезпечення школи І-ІІІ ступенів № 70 представлене

Навчально-наукове забезпечення

 • Навчальні програми з усіх навчальних дисциплін
 • Державні стандарти освіти
 • Розклад освітнього процесу
 • Підручники та навчальні посібники
 • Методичні матеріали
 • Облік матеріальних цінностей


Mcaticon yell.png
Створення блогу
 • Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність закладу освіти/освітньої установи, відповідно до потреб визначених в попередньому завданні).

Блог для підвищення цифрової компетентності вчителів

Підвищення цифрової компетентності

Mcaticon.png
Cемінар (тренінг) для вчителів з використання цифрових технологій в освіті
 • Cемінар (тренінг) для вчителів з використання цифрових технологій в освіті

Cемінар (тренінг) для вчителів з використання цифрових технологій в освіті

Тренінг Лілія.jpg
Тренінг 1 Лілія.jpg


Навчальний семінар - тренінг на тему Хмарні технології в освіті

За результатами проведеного анкетування було встановлено, що вчителі школи активно впроваджують цифрові технології в освітній процес, готові до самовдосконалення та навчання. Спільно з заступником директора школи було визначено необхідність провести семінар на тему: “Хмарні технології в освіті”. Під час семінару було проаналізовано результати цифрової трансформації сфери освіти в Україні за останні два роки, а також зосереджено увагу на хмарних цифрових інструментах взаємодії в освітньому процесі, які можна використовувати на уроках, у позаурочній діяльності, під час проведення тренінгів, педагогічних рад тощо. За результатами семінару адміністрацією школи було внесено пропозицію для створення системи міні-семінарів, які дозволили б глибше познайомитися із кожним сервісом, відпрацювати знання та отримати практичні навички по створенню відповідних завдань у різних сервісах.Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації
 • Підготувати методичні рекомендації до

проектування інформаційного освітнього середовища закладу/установи, модернізації ІТ інфраструктури. формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів закладу/установи.

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури

 1. операційна ефективність: програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують дистанційний рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі;
 2. розвиток інтелектуальних і творчих здібностей на базі індивідуалізації освіти;
 3. створити електронні бази даних педагогічного колективу та адміністрації;
 4. удосконалити модель ІОС навчального закладу;
 5. створити електронну базу даних учнівського колективу;

Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища закладу/установи

 1. створення оптимальних матеріальних психолого-педагогічних,
 2. санітарно-гігієнічних, організаційно-режимних і кадрових умов, які сприятимуть реалізації комплексу найважливіших заходів.
 3. створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;
 4. розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти.
 5. створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій;
 6. забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного і фізичного благополуччя.

Методичні рекомендації щодо формування ІТ- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 1. заcтocування ІКТ в навчаннi та пoвcякденнoму життi;
 2. oцiнку пpoцеcу й дocягнутих pезультатiв дiяльнocтi;
 3. пpавила пpoведення занять з викopиcтанням кoмп'ютеpнoї технiки;
 4. пpавила кopиcтування електpoнними педагoгiчними пpoгpамними заcoбами;
 5. пpавила викopиcтання кoмунiкацiйних технoлoгiй;
 6. ocнoвнi фopми opганiзацiї навчальнoгo пpoцеcу навчання з викopиcтанням ІКТ;
 7. пройти курси на платформах Edera, Prometheus: