П'ятецький Марк Олександрович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студента П'ятецького Марка Олександровича групи ПОм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 20.11.2017р. до 10.12.2017р.

База для проведення практики: СЗОШ № 62 (Дарницький район, вул. Княжий Затон, 17-В)


1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

1.1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками. Загальноосвітня школа I-III ступенів № 62 м. Києва є закладом освіти, що здійснює навчання за загальнообов’язковою програмою. Вже третій рік заклад функціонує в режимі реалізації програми дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня «Модель мережевої профілізації старшої школи в умовах інноваційного розвитку сучасної освіти». Також продовжується робота над науково-методичною темою «Вдосконалення навчально-виховного процесу, пошук шляхів підвищення ефективності та якості уроку, оволодіння інтерактивними педагогічними технологіями та їх упровадження в навчання та виховання, формування в учнів національної свідомості». В школі активно впроваджується використання ІКТ. Створюються умови для організації навчання та використання новітніх технологій. Для всіх вчителів активно проводяться майстер-класи та індивідуальні консультації вчителем інформатики.

1-4 класи - початкова школа (11 класів)

5-9 класи - середня школа (12 класів)

10-11 класи - старша школа (4 класи)

Педагогічний колектив якнайкраще та найдоступніше старається застосовувати ІКТ на уроках, семінарах, секціях, гуртках, концертах, нарадах, батьківських зборах, проектах і т.д.

В школі функціонують такі гуртки і секції для навчання і виховання: Гуртки: Домогосподарство та кулінарія, клуб французької мови, клуб фізики, юний екскурсовод, школа польської мови та культури, школа журналістики, клуб англійської мови. Секції: спортивний туризм, баскетбол, волейбол, спортивна аеробіка.

1.3 Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення) Апаратне забезпечення:

смарт дошка (3)

проектори (3)

комп’ютерні класи (2)

телевізор або ноутбук у кожному класі (середньої школи)

Програмне забезпечення:

Windows 7

Avast (антивірус)

програми для швидкості набору

навчальні програми для молодших школярів

Інформаційне забезпечення:

он-лайн розклад

1.4. Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ) 1.Корпоративна електронна пошта для всіх викладачів та студентів в зручному системному аккаунті Google. Пошта має розвинений список контактів, тобто, електронна адреса кожного співробітника автоматично підставляється при введені ім’я та прізвища. Також сервіс має вбудований чат для обміну миттєвими повідомленнями. Для створення особистої пошти достатньо заповнити форму на сайті, і системні адміністратори відреагують на лист. Використання корпоративної електронної пошти, та чатів у ній, дає можливість студентові безпосередньо отримувати інформацію від викладачів. 2. Е-навчанням Moodle. Це система, в якій знаходяться електронні курси для кожної академічної групи, з можливістю персоніфікації кожного студента, чатами та форумами для ефективної співпраці, журналом оцінок, та іншим контентом. Е-навчання координується викладачем, з можливостями вносити зміни до курсів, та контролюється системними адміністраторами, що реєструють туди користувачів. У системі дистанційного навчання Moodle реалізується персоніфікація, адміністрування, гарантування безпеки доступу до інформації та ефективний моніторинг навчальної діяльності. 3. Інституційний репозиторій, який є засобом для накопичення та поширення інтелектуального здобутку науковців університету. Студент має можливість аналізувати різні наукові позиції, зіставляти їх, класифікувати, модифікувати. 4. Електронні видання, що представлені періодичними журнальними виданнями, які подають публікації у певних електронних форматах. В Університеті створено сім е-журналів, серед яких такі: «Педагогічна освіта: теорія і практика», «Синопсис: текст, контекст, медіа», «Літературний процес: методологія, імена, тенденції», «Наукові доробки магістрантів», «Studia Philologica (Філологічні студії)», «Освітологічний дискурс», Наукові здобутки студентів Інституту людини». Студенти мають змогу долучатися до друку статей у окреслених виданнях. 5. Microsoft Imagine Academy. Програма, завдяки якій можливо проходити авторизовані курси Microsoft. Студент у процесі самоосвіти формує вміння самостійно шукати необхідні для нього курси з професійного навчання. 6. Е-бібліотека. Єдиний бібліотечний фонд якого становить близько 349 тис. одиниць книжкової продукції, авторефератів дисертацій, монографій, підручників, посібників, матеріалів на електронних носіях. Доступ майбутніх педагогів до бібліотеки дозволяє опрацьовувати дані закритих наукових баз (наприклад EPSKO) в межах університету. 7.Вікі-портал університету – платформа, призначена для реалізації активної діяльності студентів та викладачів з її наповнення, що сприяє формуванню у майбутніх педагогів умінь самостійно знаходити та аналізувати інформацію, формулювати самості йні альтернативи.